Automatyzacja wprowadzania poprawek stacji roboczych i serwerów

Automatyczna identyfikacja i usuwanie luk w zabezpieczeniach w całym portfolio IT, z zachowaniem szybkości i skali, za pomocą pojedynczego panelu - bez konieczności posiadania infrastruktury.

SourceForge Winter 2021 - RMM Software Leader
G2 Winter 2022 - Easiest RMM Software Setup
G2 Winter 2022 - Easiest RMM Software to Use
GetApp 2020 - Best RMM Software Functionality
Capterra 2020 - Best RMM Software Value
Software Advice 2020 - Best RMM Software Customer Support