Sentralisert enhetsadministrasjon for finansielle institusjoner

NinjaOne hjelper finansielle institusjoner med å få full innsikt i IT-eiendeler og kontroll over IT-ressurser for å redusere risiko, sikre endepunkter, administrere endepunkter og støtte sluttbrukere i stor skala.