Scentralizowane zarządzanie urządzeniami dla instytucji finansowych

NinjaOne pomaga instytucjom finansowym uzyskać pełny wgląd w infrastrukturę informatyczną i kontrolę nad zasobami informatycznymi w celu zmniejszenia ryzyka, zabezpieczenia punktów końcowych, zarządzania punktami końcowymi i wsparcia użytkowników końcowych w skali.