W łatwy sposób odkrywaj, monitoruj i ocenia posiadane zasoby IT

Śledź spis, wykorzystanie i stan posiadanego sprzętu, oprogramowania i subskrypcji dzięki raportom dotyczącym zarządzania zasobami platformy NinjaOne.