Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Varför är patch management viktigt för IT-partners?

De 8 bästa metoderna patchhantering

Patch management (patchhantering) har blivit en viktig del av IT-verksamheten och en kritisk del för att garantera ett företags säkerhet och effektivitet. Varför är dessa till synes triviala uppdateringar så pass viktiga? Kort sagt, eftersom företag utan en effektiv lösning för patchhantering löper en kraftigt ökad risk för cyberattacker.

Det finns andra skäl till varför det är viktigt att patcha maskin- och programvara. Vi kommer att undersöka dessa orsaker i den här artikeln och diskutera varför programuppdateringar och patchhantering kan vara ett problem för både slutanvändare och IT-personal.

Vi kommer också att titta närmare på utmaningarna med patchhantering och lära oss hur patchhanteringsverktyg kan hjälpa avlasta IT-teams eller tjänsteleverantörer.

Den här artikeln kommer att omfatta följande:

 • Vad är patchhantering?
 • Varför patchhantering är viktigt
 • Utmaningar i samband med patchhantering
 • Att välja en lösning för patchhantering

Vad är patchhantering?

En patch är en åtgärd för en säkerhetssårbarhet eller ett fel i en programvara eller fast programvara. Dessa är typiska små uppdateringar av koden som utvecklas när programvaruleverantörer kontinuerligt arbetar med att åtgärda problem i produkten eller täppa till säkerhetshål som upptäckts efter att produkten lanserats.

Patchar kan också ge användarna en större uppdatering av programvaruversionen som kan frigöra nya funktioner eller förbättra användarupplevelsen. Det krävs ofta korrigeringar för att bibehålla kompatibilitet mellan integrerade programvaruverktyg när de utvecklas oberoende av varandra.

Patchhantering (patch management) är processen för att spåra dessa patchar och se till att maskin- och programvara är säker och uppdaterad. Idealiskt sett ska patchhanteringsprocessen vara effektiv och snabb, samtidigt som kompatibilitetsproblem, fel och driftstopp minimeras.

Vad är en policy för patchhantering? 

En policy för patchhantering är ett dokumenterat tillvägagångssätt för hantering av patchning som fastställts av en organisation eller dess IT-team. En robust policy för patchhantering gör det möjligt för en organisation att distribuera patchar effektivt och så snabbt som möjligt. De steg som ingår är att upptäcka vilka komponenter i systemet som behöver en patch, prioritera uppdateringarna och validera patcherna för att se till att de är kompatibla med resten av miljön för att minimera stilleståndstiden.

Det är viktigt att organisationer har en policy för patchhantering eftersom antalet mjukvarusårbarheter som utnyttjas av hackare fortsätter att öka. En policy för patchhantering bör ta upp och dokumentera följande områden:

 • Upptäckt och planering
 • Prioritering
 • Testning
 • Tilldelning av roller och kontaktpunkter
 • Utplacering av patchar
 • Spårning, övervakning och rapportering

Längre fram i den här artikeln kommer vi att diskutera automatiserade verktyg för patchhantering. Dessa lösningar och tjänster kan avsevärt underlätta hanteringen av uppdateringar genom att effektivisera eller automatisera de flesta av de ovan nämnda frågorna.

Varför är patchhantering viktigt för tjänsteleverantörer och IT-partners?

Även om antalet årliga cyberattacker fortsätter att öka kan riskerna till stor del undvikas med rätt försiktighetsåtgärder. Misstag sker och säkerhetsövervakningen är ofta bristfällig, vilket gör det lättare för hackare att dra nytta av vanliga sårbarheter. Med en effektiv policy eller ett effektivt system för patchhantering kan denna risk minskas innan den leder till kostsamma överträdelser.

En effektiv patchhantering hjälper dig också att hantera dessa säkerhetsutmaningar:

 • Korrekt samordning av de säkerhetsåtgärder som vidtas av IT-avdelningen och andra avdelningar
 • Överensstämmelse med lagstiftning och upprätthållande av cybersäkerhetsförsäkringar
 • Automatisering av säkerhetskanalen
 • Skydd av verksamhetskritiska tekniska system

Förutom att förbättra säkerheten ger patchar ofta tillgång till nya eller förbättrade programfunktioner som du annars kanske inte skulle få tillgång till. För att inte tala om att om integrerade program inte uppdateras kan det leda till kompatibilitetsproblem när två olika program inte kan anslutas på rätt sätt.

Patchhantering som en tjänst eller genom ett verktyg är fördelaktigt eftersom det sparar mycket tid åt småföretagare och deras anställda. Om småföretagare inte har rätt verktyg måste de ägna sin tid åt att leta efter sårbarheter och se till att alla korrigeringar hittas, körs och testas så snart de blir tillgängliga.

Detta tvingar förstås företagare och anställda att flytta sin uppmärksamhet från andra behov – ett resultat som leverantörer av hanterade tjänster vill undvika. Den automatiska karaktären hos ett verktyg för patchhantering säkerställer att enheterna skyddas på ett adekvat sätt utan att det går ut över värdefull tid.

Utmaningar för patchhantering

 1. Patching är tidskrävande

Det kan vara skrämmande att ständigt identifiera och bedöma sårbarheter, ladda ner och testa patchar och sedan distribuera patchar till sina system.  Det största hindret för slutanvändare är att ta reda på om det finns en uppdatering överhuvudtaget. Microsoft är känt för Patch Tuesday, men de flesta programvaruföretag följer inte ett sådant system.

Tänk på hur många program ett genomsnittligt företag använder. Det kan vara mellan 20 och 50 verktyg beroende på verksamheten, och betydligt fler för stora företag. Anta nu att var och en av dessa programutvecklare utfärdar en patch var 2-3:e vecka (och inte enligt ett schema). Det är många uppdateringar att hålla reda på och mycket tid som går åt till att leta upp dem.

 1. Bristande kontroll av IT-inventarier

Vissa IT-miljöer kan vara hoplappade på ett slarvigt sätt, vilket är ett större problem för småföretag som sköter sin egen IT än för något som sköts av en tjänsteleverantör. När så är fallet saknas ofta inventariehantering, vilket innebär att det inte finns något löpande register över vilka enheter som körs med vilken programvara. Detta kan leda till uppenbara problem när du försöker patcha dussintals olika maskiner.

 1. Ingen önskan att distribuera varje patch

En del användare kommer att ta itu med problemet med patchar, men de flesta kommer helt enkelt att försöka spara pengar genom att bara installera de mest kritiska patcherna. Problemet är att det är svårt för en slutanvändare att veta vilka patchar som faktiskt är kritiska. Det är oundvikligt att en viktig säkerhetsuppdatering missas.

 1. Fel i patchar

Ibland kan en uppdatering orsaka driftstopp. Det kan bero på att nedladdningen misslyckats, att filen är skadad, att det är ett mänskligt fel eller att det finns någon form av kompatibilitetsproblem. Det enda sättet att undvika detta är att testa alla uppdateringar först i en testmiljö.

 1. Hantering av sårbarheter

En lapp räcker aldrig till. När en sårbarhet har stängts med en uppdatering kommer säkert en ny uppdatering. Vissa uppdateringar har till och med skapat nya sårbarheter som sedan måste åtgärdas. Det händer. Poängen är att patchhantering aldrig är över – det är ett spel för att komma ikapp som alla som är bekanta med cybersäkerhet bör vara mycket bekanta med.

Verktyg och lösningar för patchhantering för IT-partners

När du väl har infört en policy och process för patchhantering kommer du att märka hur mycket tid och arbete det tar att hålla sig till de bästa metoderna för patchhantering. Och det är inte bara en engångsföreteelse, eftersom patchhantering nu kommer att bli ett deltidsjobb för den som utsetts till projektledare eller ”patchansvarig”.

Om du är en IT-partner eller tjänsteleverantör behöver vi inte ens berätta om hur mycket tid det tar att försöka patcha alla dina kunder manuellt. Det kommer inte att ske – åtminstone inte på ett säkert sätt.

Det är då som rätt automatiserat verktyg för patchhantering kan bli en livräddare. Sådana verktyg hjälper till att ta itu med all arbetsbelastning och stänga av säkerhetsbrister på ett så effektivt sätt som möjligt. Dagens verktyg för patchhantering ersätter de tråkiga och tidskrävande manuella processer som säkerhets-, utvecklings- och IT-team desperat vill undvika.

Programvara och verktyg för patchhantering är byggda för att hantera de olika stegen i patchhanteringsprocessen på ett effektivt sätt. De utför uppgifter som skanning, övervakning, varning, prioritering, distribution, testning och rapportering med få eller inga manuella ingrepp.

Dessa verktyg kan vara olika komplexa, där vissa erbjuder en grundläggande funktion som att skicka påminnelser om versionsuppdateringar, medan andra fungerar i en komplex och skiktad IT-miljö för att hantera alla aspekter av patchhantering i en hel organisation.

Att välja en lösning för patchhantering

Den bästa lösningen för patchhantering varierar beroende på storleken på den organisation som ska använda den. Ett stort företag med en komplex IT-arkitektur och flera team som stödjer den behöver en mer funktionsrik och konfigurerbar lösning för patchhantering än ett litet eller medelstort företag.

Naturligtvis skiljer sig tjänsteleverantörernas behov mycket från slutanvändarnas behov. Den första på listan är multiterminalitet som gör det möjligt att hantera flera klienter från en och samma plats. Nästa aspekt är de många automatiseringsfunktionerna och ”one-button”-utrullning till alla klient-endpoints. Allt som minskar arbetskostnaderna är viktigt för IT-leverantören.

Dessa överväganden måste dock alltid vägas mot effektiviteten. Den mest automatiserade och kostnadseffektiva lösningen är inte särskilt användbar om den inte kan utföra den uppgift som den är avsedd för. I slutändan väljer IT-partnern specialbyggda verktyg som NinjaOne eftersom de inte bara är enkla utan är även tillräckligt tillförlitliga för att kunna ge sitt företag ett gott rykte. Lägg därtill fördelen med att ha flera viktiga RMM- och säkerhetsverktyg tillgängliga från en enda bildskärm och valet att samarbeta med NinjaOne blir självklart.

Slutsats

Många slutanvändare (och IT-proffs) tenderar att se patchhantering som ytterligare en tråkig säkerhetsuppgift som kommer i vägen för viktigare saker. Med tanke på prognoserna om att applikationssårbarheter kommer att fortsätta att vara den vanligaste externa angreppsmetoden har ingen råd att försumma patchhantering.

Organisationer av alla storlekar måste ta itu med patchhantering och investera i en policy för patchhantering som täcker alla de viktiga steg som vi har diskuterat. Ännu viktigare är att de måste följa upp sitt genomförande och se till att någon alltid håller sig uppdaterad med patchar i hela nätverket.

Automatiserade verktyg minskar eller eliminerar denna börda genom att leverera effektiva lösningar som säkerställer att alla steg i din patchhanteringsprocess täcks. Verktyg med flera användningsområden som NinjaOne tar det ett steg längre genom att kombinera patchhantering med andra viktiga saker som fjärrövervakning och fjärrhantering samt säkerhetskopiering och återställning.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).