Hur man skapar en effektiv och skalbar patching-policy

Featured image for How to Create an Effective & Scalable Patch Management Policy

I IT-världen kan många saker gå fel på enheter och programvaror. Dessa brister resulterar ofta i säkerhetsrisker och sårbarheter, och därför används patchar för att åtgärda eventuella brister. Patchhantering består av att identifiera och åtgärda dessa sårbarheter i din IT-miljö.

Patching är en av de viktigaste komponenterna när det gäller att hantera IT-sårbarheter, därmed är det viktigt att ha en effektiv patching-policy.

Vad är en patching-policy?

En policy för patchhantering består helt enkelt av planer och förfaranden för att genomföra en patchhanteringsprocess. Policyn fungerar som en vägledning för patchhanteringsprocessen och säkerställer att patchingsökningar och patchdistributioner utförs korrekt. Detta görs genom att använda programvaror för patchhantering.

Vad omfattar en patching-policy?

En policy för patchhantering omfattar patching för ett stort antal tillgångar. Exempel på dessa är:

 • Operativsystem
 • Programvara
 • Applikationer
 • Nätverksutrustning

5 fördelar med en patching-policy

Eftersom patchhantering är viktigt för att garantera säkerheten för din programvara hjälper en policy för patchhantering dig att hantera patchar i din IT-miljö på ett framgångsrikt sätt. Fem fördelar med att ha en fungerande policy för patchhantering är:

Ansvarsskyldighet

Ansvarsskyldighet är en viktig fördel med policyer för patchhantering. När en policy finns på plats hjälper den till att se till att risker och sårbarheter i IT-systemen faktiskt tas om hand och åtgärdas.

Policyer kan även ta hänsyn till alla system i din miljö och hjälpa dig att hantera dem på rätt sätt, vilket ger dig sinnesro i vetskapen om att patchar är ordentligt skannade och implementerade.

Dokumenterade processer

Att utföra många skanningar och programuppdateringar i ett system är ett ganska omfattande förfarande, men med hjälp av dokumentation kan policyer för patchhantering lätt upprepas och läras in. Att ha denna viktiga information tillgänglig i en policy bidrar även till att effektivisera företagets IT-verksamhet.

Struktur

En policy för patchhantering ger struktur åt patchhanteringen och distributionen av patchar. Om du har en struktur på plats kan din patchhantering fungera smidigt och du kan hålla dig organiserad när du håller reda på många patchar.

Medautomatiserad programvara för patchhantering kan du enkelt distribuera schemalagda patchar eftersom de distribueras automatiskt enligt vad du har angett i policyn för patchhantering.

Riskhantering

Patchar används för att åtgärda och skydda system från risker. Policy för patchhantering hjälper sedan till att hantera när, hur och på vilka system patchar appliceras, vilket hanterar risker som är förknippade med mjukvara som inte är patchad. Den ökade säkerheten i samband med korrekt riskhantering är en stor fördel med patchhanteringspolicyer.

Begränsa stilleståndstiden

En effektiv policy för patchhantering stöder systemens drifttid genom att söka efter och distribuera programvarupatchar. Dessa patchar hjälper ditt system att fungera bra och minskar riskerna, vilket gör att du kan undvika eventuella problem och få en smidig drift. Produktiviteten ökar även eftersom stillestånd minimeras eller undviks.

5 steg för att skapa en effektiv policy för patchhantering

Framgångsrika policyer för patchhantering är omfattande och innehåller detaljer om en mängd olika patchningsaspekter i en IT-miljö. Följ de här stegen när du skapar en policy för patchhantering för din organisation:

1. Välj en programvara för hantering av patch

Patchhantering utförs effektivare med hjälp av en särskild programvara för patchhantering. I din policy bör du ha en utsedd programvara för patching.

2. Dokumentera din inventering av tillgångar

Gör en lista över alla tillgångar i organisationens IT-infrastruktur som kräver uppdateringar och kontinuerlig patching. På så sätt kan du organisera bättre när det gäller den faktiska distributionen av patchar till dina tillgångar.

3. Tilldela roller för patchhantering

Tilldela patcheringsroller till angivna slutanvändare i din policy. Dessa roller är bland annat policyinställare, patchadministratör, systemadministratör, patchutförare, policyinställare för patch och policyinställare för programvara.

4. Testa dina patchar

Eftersom varje IT-miljö är unik kan patchar ha olika effekter i olika miljöer. Patch-testning är avgörande för att säkerställa att patcherna gör att programvaran fungerar bättre och inte skapar fler problem.

5. Skapa ett schema för patchprocessen &

Korrigering fungerar bäst när den utförs kontinuerligt för att se till att systemen fungerar korrekt. Ponemon rapporterar att ”56 % av säkerhetsexperterna håller med om att säkerhetsexperter spenderar mer tid på att navigera i manuella processer än att reagera på sårbarheter” Skapa en automatiserad patchingprocess för att effektivisera förberedelserna av patchar och planera distributionen av patchar så att de regelbundet kan tillämpas på dina tillgångar.

Bästa praxis för att skapa en policy för patchhantering

Det finns många viktiga punkter att tänka på när man skapar en policy för patchhantering. Genom att följa god praxis när du tar fram en policy från början kan du göra patchhanteringsprocessen smidigare. Här är några bästa metoder för att skapa en effektiv policy för patchhantering:

Håll den uppdaterad

Genom att hålla en policy för patchhantering uppdaterad kan du ta hänsyn till alla delar av ditt system och se till att alla steg i policyn löper smidigt. Uppdatera kontinuerligt statusen för alla system i din miljö så att du kan hålla koll på patching och minska risken för säkerhetsrisker i dina system.

Lager

Se till att dokumentera all maskinvara, programvara och alla system som finns i din IT-miljö. Om du har ett register är det lättare att hålla reda på vad som har uppdaterats och vad som inte har uppdaterats eller skötts. Genom att hålla reda på de saker som du övervakar i din policy för patchhantering kan du hålla dig organiserad och hålla dina system säkra.

Bedömning av risk

Det är praktiskt taget omöjligt att prioritera alla patchar till alla system samtidigt, och därför är det viktigt att känna till risknivån för varje system. Att förstå när – och om – man ska installera en patch kan ibland kännas som mer konst än vetenskap, men när du väl har lärt dig den unika komplexiteten i din uppsättning gör en enhetlig IT-hanteringsplattform automatisering och skalning möjlig.

Patchtestning

Att testa nya programvarupatchar är viktigt för att skydda dina system. Eftersom nya patchar medför säkerhetsrisker bör du ha ett system för intern testning av nya patchar. Om ditt testsystem är utformat som ditt verkliga system kan du se hur en patch interagerar med dina inställningar och konfigurationer. Se till att din policy innehåller information om hur lapptestning kommer att utföras, var testningen kommer att utföras och hur länge det dröjer innan en lapp anses vara säker.

Tillämpa korrigeringar

När alla förberedande steg har genomförts bör du även inkludera i din policy hur du ska börja implementera patchar i din IT-miljö. En effektiv metod för att tillämpa korrigeringar är att göra ett automatiserat schema som beskriver när och hur korrigeringar ska tillämpas. Att skapa ett schema för patchingsökningar och uppdateringar är en av de viktigaste bästa metoderna för patchhantering.

Läs mer om bästa praxis för patchhantering

Genom att använda en policy för patchhantering kan du garantera datasäkerheten och minska den mängd arbete som du behöver lägga ner för att hålla koll på säkerheten på dina endpoints. Den ger även ett ramverk för att söka efter och distribuera patchar till dina system på lämpligt sätt.

Om du vill veta mer om hur du söker efter och effektivt tillämpar patchar i din IT-miljö och andra tips om patchhantering kan du läsa NinjaOnes Patch Management Best Practices Guide.

Ninja tar bort det hårda arbetet med patchhantering genom automatisk skanning och patching och valet att distribuera patchar manuellt eller automatiskt.

Starta din kostnadsfria testversion av Ninja Patching idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta din 14-dagars testversion av den högst rankade programvaran för patchhantering

Inget kreditkort krävs, full tillgång till alla funktioner

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).