Centraliserad enhetshantering för finansinstitut

Ninja hjälper finansinstitut att få full synlighet över sin IT-infrastruktur och kontroll över IT-tillgångar för att minska riskerna, säkra endpoints, hantera enheter och stödja sina slutanvändare i stor skala.