Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Hur mycket kostar programvara för IT-hantering? Prisguide

it management

Kvaliteten på IT-avdelningens programvara och dess förmåga att snabbt identifiera och åtgärda sårbarheter kan vara avgörande för företagets framgång. Det finns många typer av programvara för IT-hantering idag, men du måste välja rätt som smidigt passar dina affärsbehov, från att bestämma vilka egenskaper och funktioner du vill ha till att förstå de faktorer som påverkar priset på programvara för IT-hantering.

Den här prisguiden för programvara för IT-administration täcker allt du behöver veta för att välja den bästa lösningen för dina affärsmål.

Förståelse för programvara för IT-hantering

Du kanske undrar: ”Vad är värdet av IT-hantering?” Programvara för IT-administration är ett verktyg som gör det möjligt för företag att se, hantera och kontrollera alla aspekter och system i en IT-infrastruktur. Denna breda kategori omfattar prestanda för alla applikationer, enheter, servrar och nätverk i en IT-miljö samt övervakning av affärsverksamheten i olika roller och funktioner.

I takt med att tekniken blir mer allestädes närvarande måste även programvaran för hantering bli mer omfattande.

Typer av programvara för IT-hantering

Många IT-avdelningar skapar en skräddarsydd lösning som består av ett sammelsurium av olika managementprogram som fokuserar på en specifik uppgift. Vanliga typer av programvarulösningar för IT-hantering är t.ex:

Vissa företag kan välja en ala-cart-metod för att välja olika programvaruprodukter som en del av deras övergripande IT-hanteringslösning. Men om du väljer en enhetlig programvaruplattform som kombinerar många, om inte alla, av dessa tekniker får du enklare åtkomst och enklare hantering. NinjaOne erbjuder en mängd av dessa funktioner och tekniker i sin enhetliga IT-hanteringsplattform.

Andra viktiga komponenter och funktioner i programvara för IT-hantering

Att övervaka befintliga IT-projekt och verksamheter kommer alltid att vara en del av en programvara för IT-hantering. Det finns dock andra viktiga egenskaper att notera och ta hänsyn till.

 • Med hjälp avdata och analys kan du få insikter om data- eller bearbetningsproblem och även fastställa trender, vilket kan ligga till grund för affärsstrategin.
 • Skydd av kritiska affärsdata hjälper till att eliminera sårbarheter i alla IT-tillgångar.
 • Smart automatisering hjälper till att optimera arbetsflödet och skapa bättre data.

Faktorer som påverkar priset på programvara för IT-hantering

Eftersom IT snabbt blir hjärtat i varje organisation måste IT-avdelningen investera i rätt verktyg för att hålla koll på hela IT-miljön. Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för IT-hanteringsprogram, t.ex:

Programvarans funktioner och egenskaper

Den perfekta programvaran för IT-hantering optimerar kommunikationen och affärsprocesserna i din organisation. Det är en god idé att utvärdera programvara baserat på dess förmåga att:

 • Granska, hantera och underhålla olika IT-komponenter
 • Följa upp eventuella säkerhets- och efterlevnadsbehov
 • Övervaka och hantera nätverket och IT-systemen
 • Implementera ny programvara, hårdvara och datasystem

Några bra frågor att ställa sig är: ”Vad behöver jag min programvara för IT-hantering till?”, ”Hur många system och endpoints behöver jag hantera med programvaran?” och ”Hur automatiserad vill jag att min programvara ska vara?”

Skalbarhet och anpassningsmöjligheter

Att övervaka IT-miljön för en hel organisation kräver en hel del verktyg. Det kan bli överväldigande, särskilt när företaget växer och lägger till fler enheter och användare. Det är en god idé att fundera över hur skalbar lösningen ska vara och hur mycket ni kan anpassa den – även efter att ni har integrerat den i er organisation.

Modeller för licensiering

Fråga din leverantör om de erbjuder sin lösning per användare eller enhet och om de använder en prismodell för tillsvidarepris eller prenumeration. Leverantörerna kommer att ha olika prismodeller beroende på vilka tjänster och funktioner de tillhandahåller.

Välja en kostnadseffektiv mjukvarulösning för IT-hantering

Bedöma affärsbehov och matcha dem med rätt funktioner

Innan du börjar leta efter programvarulösningar måste du veta vilket problem du försöker lösa. Vilka är era mål, smärtpunkter och krav? Vilka nuvarande processer är överflödiga eller ineffektiva? Genom att besvara dessa frågor kan du identifiera bristerna i din organisation och möjligheterna till förbättringar.

Utvärdera den totala ägandekostnaden, inte bara det ursprungliga inköpspriset

När man överväger programvara är det bra att inte bara se till inköpspriset utan även till den totala ägandekostnaden, t.ex. underhåll och reparationer. Ett av de största misstagen du kan göra är att anta att du bara behöver betala en avgift för en lösning för att den ska fungera för ditt företag.

Överväger integrationsmöjligheter med befintliga system

Fråga din leverantör om deras integrationsmöjligheter och de inbyggda verktygen på deras plattform. Utgå inte från att dina befintliga system med aktuella data kan överföras till din nya programvara. Som med all ny teknik är det alltid bra att fundera över hur väl den nya programvaran kan integreras med dina befintliga verktyg.

Utforska anpassningsbarhet för att undvika att betala för onödiga funktioner

Fråga leverantören om de erbjuder ett anpassningsalternativ för att undvika att betala för funktioner som du inte kommer att använda. Det är här det kommer väl till pass att känna till ditt företags behov: Genom att förstå målen för din organisation vet du vilka funktioner som är nödvändiga och vilka som inte är det.

Bedömning av leverantörens risk, stöd och långsiktiga partnerskapspotential

Se din leverantör som en långsiktig relation för ditt företags framgång. Genomför en riskbedömning av leverantören för att avgöra om de passar er organisation. Dessutom kommer det alltid att finnas saker som du kan behöva förtydliga eller lära dig mer om i framtiden, så din leverantör bör erbjuda den support och utbildning du behöver.

Budgetering för programvara för IT-hantering

I dagens teknikdrivna affärslandskap förlitar sig allt fler företag på digitala lösningar för att optimera verksamheten och förbli konkurrenskraftiga. Därför har det blivit viktigare än någonsin att ha en välstrukturerad och strategisk IT-budget. Här är några exempel på bästa praxis att ta hänsyn till:

 • Fokusera på projekt som ligger i linje med dina omedelbara och långsiktiga mål
 • Bygg in flexibilitet i din budget, särskilt för utbildning
 • Betona funktioner som direkt bidrar till din organisations tillväxt och operativa effektivitet
 • Förutse nya tekniker och trender
 • Se över din budget regelbundet

Överväganden om avkastning på investeringar

Som med all ny teknik är det viktigt att du beaktar avkastningen på investeringen jämfört med den ursprungliga kostnaden och den totala projektkostnaden. Ett sätt att utvärdera detta är att använda benchmarking och branschstandarder för att jämföra er programvara för IT-hantering med liknande organisationer. Detta kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan optimera eller justera kostnaderna.

Förbättra din IT-verksamhet med NinjaOnes programvara för IT-hantering

Att ha rätt programvara för IT-hantering för dina organisatoriska behov påverkar i hög grad noggrannheten, effektiviteten och den övergripande effektiviteten i ditt företag. När man överväger vilka faktorer som påverkar kostnaden för IT-hanteringsprogram är det viktigt att alltid gå tillbaka till grunderna och regelbundet fråga sig vad företaget behöver och vilka verktyg som kan hjälpa dig att uppnå dessa mål.

NinjaOnes programvara för IT-hantering hjälper företag att hantera alla sina IT-tillgångar från en enda kontrollpanel. Starta en gratis test testperiod eller se en demo idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).