Arbeta på Ninja

På NinjaOne svämmar vi nästa över av passionerade och drivna medarbetare med alla möjliga bakgrunder. Vi är stolta över det som skiljer oss åt och bygger vårt företag utifrån integritet, inkludering och acceptans. Vi investerar i vår personal och implementerar riktlinjer som syftar till transparens i en platt organisationsstruktur.