Automatiserad programdistribution och patchning

NinjaOne gör programvaruhantering enkelt – distribuera, patcha, avinstallera och övervaka applikationer på alla enheter, var som helst, när som helst.

Screenshot of NinjaOne dashboard showing software deployment

Allt-i-ett-distribution och fjärrhantering av programvara

Distribuera

Distribuera valfri programvara på alla hanterade endpoints

Patch

Patcha över 200 program på Windows-, macOS- och Linux-enheter

Avinstallera

Avinstallerar applikationer med ett enda klick

Lager

Se ett komplett programvarulager som uppdateras i realtid

Övervakaren

Övervaka programvaruinstallationer och varna för installationer som inte stöds

Distribuera och hantera applikationer enkelt över alla endpoints

Att distribuera och hantera programvara är en viktig uppgift för alla IT-team, oavsett storlek. NinjaOne ger dig bred synlighet, detaljerad filtrering och enkla automatiseringsfunktioner, vilket dramatiskt minskar den tid du lägger på att hantera programvara.

icon of 3 blocks stacked

Stöd för flera operativsystem

Distribuera, patcha och hantera programvara över Windows-, macOS- och Linux-endpoints.

icon of computer with wifi signal

Vilken enhet som helst, var som helst

Hantera programvaran på alla enheter med internetanslutning. Du behöver inte ansluta till företagets nätverk eller VPN.

Cloud-first icon

Automatiserad patching

Automatisera patchning för över 200 programvaruapplikationer från tredje part. Skapa anpassade paket för att uppdatera ytterligare programtitlar.

software repository icon

Repository för programvara

Skapa anpassade installationspaket – även för komplexa installationer i flera steg – och lagra dem för enkel distribution av programvaran.

Real time visibility icon

Övervakning av programvara

Övervaka programvarulagret för att automatiskt distribuera saknade program eller varna för programvaruinstallationer som inte stöds.

Scalability icon

Massdistribuera med enkelhet

Filtrera enheter baserat på typ, plats, organisation eller annat för att distribuera programvara till en eller 1 000 endpoints med en knapptryckning.

calendar icon

Schemalägg driftsättningar

Välj vilka applikationer som ska gå till vilka endpoints, eller som ska patchas vid vilka tidsintervall, genom helt anpassningsbara distributionsscheman.

policy icon

Policybaserad förvaltning

Centralisera och standardisera hur enheter hanteras med hierarkisk policybaserad hantering i NinjaOne.

Ad hoc-utplacering

Om en användare behöver en applikation installerad direkt kan alla installationsarbetsflöden köras ad hoc för snabb respons.

Här är vad kunderna säger om oss

automation library screenshot

Skapa återanvändbara installationspaket för programvara

NinjaOne Software Package Repository fungerar som ett hem för arbetsflöden som du bygger för att utföra komplexa programvaruinstallationer. Det är en praktisk hubb för lagring och enkel återanvändning av dessa arbetsflödespaket vid upprepade tillfällen.

Kör installationer från var som helst
Kör installationspaket för programvara som en del av en schemalagd uppgift, ad hoc, från en policy eller som en automatisering som utlöses av en villkorströskel.

Inkludera hjälpfiler
Sätt in licensnycklar eller konfigurationsfiler direkt i installationspaketet.

Ange vilken programvara som ska köras före/efter installationen
Ange vilken programvara eller vilka skript som ska köras före eller efter installationen av huvudprogramvaran.

Säkerställa installationspaketets säkerhet
Varje installationspaket genomsöks efter skadlig kod innan det lagras i automationsbiblioteket.

Lägg till din egen ikon för att snabbt hitta paketet
För att snabbt hitta ett ofta använt programvarupaket kan du ge det en egen ikon som gör det enkelt att hitta.

Photo cover of IT manager's guide to adopting an automation mindset

Redo att automatisera mer?

När IT-teamen ställs inför en ständigt ökande arbetsbörda är det av största vikt att hitta effektivitetsvinster. Vår IT Manager’s Guide to Embracing an Automation Mindset erbjuder ovärderliga insikter som hjälper dig och ditt team att främja en automatiseringskultur inom organisationen, vilket leder till betydande tids- och kostnadsbesparingar på lång sikt.

Redo att bli en IT-ninja?

Lär dig hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla enhetshanteringen.

Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.