Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Att välja den bästa lösningen för IT-hantering: NinjaOne vs. Workspace ONE

Workspace One Alternative

För att skapa effektiva ramverk för IT-hantering är det viktigt att välja rätt lösning, vilket är avgörande för att optimera effektiviteten och skydda säkerheten. I en nyligen genomförd undersökning prioriterade 72% av små och medelstora företag (SMB) att förbättra säkerheten som svar på växande cyberhot, och 47% erkände vikten av automatisering för operativ effektivitet 2024. I detta sammanhang är NinjaOne och VMwares Workspace ONE två framstående utmanare. Båda erbjuder heltäckande lösningar, men NinjaOne sticker ut tack vare sina unika fördelar, vilket gör det till det föredragna valet för många organisationer. I den här artikeln går vi igenom tio specifika funktioner och fördelar som särskiljer NinjaOne i det konkurrensutsatta IT-hanteringslandskapet.

10 viktiga fördelar med NinjaOne

1. Stabilitet 
NinjaOne utmärker sig genom sitt engagemang för att tillhandahålla en stabil IT-miljö. NinjaOne är erkänt för att hålla kunderna informerade genom regelbundet uppdaterade roadmaps och plattformsförbättringar, och ser till att användarna aldrig är ovetande om kommande förändringar eller förbättringar. Denna nivå av transparens främjar förtroende och tillförlitlighet, vilket gör det till ett förstahandsval för företag som söker en stabil lösning för IT-hantering.

2. Kontinuerlig innovation 
Innovation är kärnan i NinjaOne. Plattformen har nyligen utökat sin kapacitet genom att införliva Mobile Device Management (MDM), vilket visar dess engagemang för att utvecklas tillsammans med det föränderliga IT-landskapet. Detta framåtblickande tillvägagångssätt säkerställer att NinjaOne-användare har tillgång till de senaste verktygen och funktionerna, vilket ger dem ett försprång i hanteringen av sin IT-infrastruktur.

3. Oöverträffad support 
Support är en kritisk faktor i alla IT-hanteringslösningar, och NinjaOne utmärker sig på detta område. Företaget har rankats som nummer ett när det gäller kundsupport 17 kvartal i rad, ett bevis på dess engagemang för att tillhandahålla exceptionell service. Detta konsekventa erkännande understryker NinjaOnes förmåga att förstå och tillgodose kundernas behov på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

4. Unified Endpoint Management (UEM) 
NinjaOnes funktioner för Unified Endpoint Management (UEM) är omfattande och användarvänliga. Det ger kunderna möjlighet att:

 • Unify Enhetshantering: Effektivisera hanteringen av olika enheter på en och samma plattform.
 • Automatisera IT-uppgifter: Betydande minskning av den tid som läggs på rutinmässiga IT-uppgifter genom automatisering.
 • Driv effektivitet från dag ett: Erbjuda verktyg och funktioner som förbättrar den operativa effektiviteten redan från början.
 • Stöd enheter på distans: Att säkerställa att alla enheter kan hanteras var som helst är avgörande i dagens distans- och hybridarbetsmiljöer.

5. G2 erkänd excellens 
NinjaOnes förträfflighet är inte bara anekdotisk; företaget har rankats som nummer ett på G2 i flera kategorier, inklusive RMM, Endpoint Management, Patch Management, IT Asset Management, IT Service Management, Remote Support och Backup. Detta breda spektrum av utmärkelser visar NinjaOnes mångsidighet och effektivitet inom olika aspekter av IT-hantering.

6. Förbättrad säkerhet
Säkerhet är en viktig fråga och NinjaOne hanterar detta med inbyggda verktyg som är utformade för att säkra endpoints. Bland dessa kan nämnas

 • Rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC): NinjaOne är utmärkt på rollbaserad åtkomstkontroll, vilket säkerställer att endast behöriga användare har tillgång till specifika resurser. Det robusta RBAC-systemet möjliggör finjusterad kontroll över behörigheter, vilket förbättrar säkerheten och efterlevnaden.
 • Kryptering av hårddiskar: NinjaOne går längre än så genom att prioritera dataintegritet. Även i händelse av att enheten äventyras fortsätter NinjaOnes enhetskryptering att skydda dina data, vilket ger ett ytterligare lager av skydd som WorkspaceONE kan sakna.
 • Hantering av antivirusprogram: Med NinjaOne får du centraliserad kontroll över antivirusprogram, vilket förenklar hanteringen och övervakningen av antivirusprogram i hela din organisation. Denna heltäckande strategi för antivirushantering säkerställer ett robust försvar mot skadlig kod och cyberhot.
 • Ramverk för nolltolerans: NinjaOne implementerar en Zero Trust-säkerhetsmodell, vilket innebär att den inte automatiskt litar på enheter inom eller utanför nätverket. Detta tillvägagångssätt säkerställer en proaktiv säkerhetsställning och granskar varje åtkomstbegäran och transaktion, vilket gör det mer motståndskraftigt mot nya hot jämfört med traditionella förtroendebaserade system.

”Att vara en nolltrustmiljö gör att våra kunder tryggt kan arbeta med våra konsulter i vetskap om att vi inte ökar deras attackyta.”

Jeremy Ailes, chef för tekniska plattformar och drift, AspireHR

7. Avancerad automatisering 
Workspace ONE erbjuder inbyggd automatisering, men NinjaOne tar det ett steg längre och ger administratörer möjlighet att automatisera tidskrävande uppgifter och programvaruinstallationer. Denna nivå av automatisering är inte bara en funktion, den förändrar spelplanen. Det har gjort det möjligt för 91% av NinjaOne-användarna att uppnå kostnadsminskningar som överstiger 50%, främst genom att minska antalet anställda. Denna avancerade automatisering leder till avsevärda tidsbesparingar och förbättringar av den operativa effektiviteten, vilket gör NinjaOne till förstahandsvalet för organisationer som vill optimera sina IT-hanteringsprocesser.

8. Patching 
Medan Workspace ONE erbjuder OS-patchning tar NinjaOne det ett steg längre genom att tillhandahålla både OS- och applikationspatchning. Workspace ONE, å andra sidan, tillåter endast appuppdateringar och saknar den direkta appuppdateringsfunktionalitet som NinjaOne erbjuder. Denna viktiga skillnad gör det möjligt för organisationer att upprätthålla inte bara säkerheten och stabiliteten i sina operativsystem utan även sina kritiska applikationer, vilket säkerställer en mer robust och grundlig strategi för patchhantering. En färsk rapport visar att 95% av NinjaOnes kunder förbättrade patch compliance, 93% rapporterade tidsbesparingar i sina patchprocesser och över 51% lyckades halvera patchningstiden.

9. Driftsättning av applikationer 
NinjaOne förenklar inte bara distributionsprocessen utan tillhandahåller även ytterligare funktioner och verktyg som förbättrar den övergripande hanteringen av applikationer. Det användarvänliga gränssnittet och de omfattande funktionerna för applikationshantering gör det till ett utmärkt val för organisationer som söker en heltäckande lösning för distribution och hantering av applikationer. NinjaOnes mångsidighet och effektivitet gör den till det rekommenderade alternativet för organisationer som vill effektivisera sina processer för applikationsdistribution.

10. Fjärrkryptering av Windows-enheter 
NinjaOne framstår som det bättre valet än Workspace ONE på grund av dess avancerade funktioner för fjärrhantering av kryptering av Windows-enheter. Medan Workspace ONE tillåter administratörer att övervaka kryptering på fjärranslutna Windows-enheter, tar NinjaOne denna funktionalitet ett steg längre. Administratörer kan snabbt och enkelt övervaka status för BitLocker-kryptering och det går även att kopiera krypteringsnycklar för Windows-enheter utan problem. Denna förbättrade kontrollnivå och effektivitet i hanteringen av fjärrkryptering av enheter gör NinjaOne till den rekommenderade lösningen för organisationer som söker en mer omfattande och användarvänlig metod för att skydda sina Windows-enheter.

Effektivisera IT-verksamheten med NinjaOne

Medan Workspace ONE är en stark utmanare inom IT-hantering, utmärker sig NinjaOne genom sin stabilitet, kontinuerliga innovation, oöverträffade support, omfattande UEM-funktioner, erkännande i flera IT-kategorier, förbättrade säkerhetsfunktioner och avancerad automatisering. För organisationer som vill effektivisera sin IT-verksamhet med en lösning som ständigt utvecklas och som är mycket uppskattad för sin kapacitet och kundsupport, framstår NinjaOne som ett övertygande val.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).