Vad är hanterade molntjänster?

Managed Cloud Services blog banner

Molnet har i grunden förändrat hur företag arbetar med IT. Tiden med en lokal infrastruktur och endpoints med ett fysiskt datacenter börjar bli avlägsen för många företag, och nu lagras nästan hälften av all företagsdata i molnet. Det finns flera faktorer som har orsakat denna förändring och ökat övergången till molnet, men en av de viktigaste stödjande faktorerna som gör detta möjligt är användningen av hanterade molntjänster.

Vad är hanterade molntjänster?

Hanterade molntjänster innebär att en outsourcad tredje part hanterar programvara, en tjänst eller ett helt nätverk i molnet. Hur mycket teknik som den tredje parten ansvarar för kan variera beroende på organisationens behov. Uppgiftsområdena för leverantörer av molntjänster kan omfatta säkerhet, underhåll, konfiguration, migrering och optimering, vilket bidrar till att kontinuerligt stödja molnet och se till att det fungerar smidigt.

Vad är en leverantör av managed services?

En leverantör av hanterade tjänster (MSP) är en organisation vars syfte är att tillhandahålla outsourcade tjänster åt ett annat företag. Vanligtvis är dessa tjänster relaterade till informationsteknik (IT). Leverantör av hanterade tjänster utför arbetet med att underhålla en IT-miljö och tillhandahåller ofta (och i allt högre grad) molntjänster.

Vem använder hanterade molntjänster?

Företag som antingen inte har eller inte längre vill ha ett internt IT-team, eller som vill att någon annan ska sköta hanteringen av molnet, använder ofta hanterade molntjänster. Dessa tjänster frigör personal i organisationen som kan arbeta med uppgifter som kan hjälpa företaget att utvecklas eller generera intäkter.

5 fördelar med hanterade molntjänster

Bättre prissättning

Hanterade molntjänster följer vanligtvis en statisk prismodell, vilket innebär att du betalar samma pris oavsett vad som går fel i din organisations moln. Ofta sker dessa regelbundna betalningar månadsvis. Det är svårt att veta vad som kan gå fel när som helst, men det gör budgeten för molnunderhåll förutsägbar och överkomlig.

Uppdaterad IT-miljö

Att lägga ansvaret för att hantera molnet i någon annans händer innebär att du har molnexperter som övervakar dina tjänster. De håller koll på uppdateringar och uppgraderar automatiskt element i molnet, så att du inte behöver bekymra dig om det själv.

support dygnet runt

Den dygnet runt-support som hanterade molntjänster ger är oöverträffad, särskilt när något går fel mitt i natten. I stället för att behöva stressa och oroa dig för hur du ska lösa det själv kan du lita på att hanterade molntjänster löser alla problem som kan finnas i molnet.

Ökad säkerhet i molnnätverket

Hanterade molntjänster förbättrar molnets hälsa och skydd och hjälper det att vara rustat och förberett för eventuella cyberattacker och hotaktörer. Dessutom kan den 24/7-support som tillhandahålls öka cybersäkerheten eftersom det alltid finns någon som har insyn i vad som händer i ditt moln.

Skalbarhet

Ett företag förändras ständigt, så de verktyg som används för att hantera det bör kunna förändras med det. Oavsett om du behöver skala upp eller ner kan hanterade molntjänster tillgodose behoven i din organisations moln.

5 saker att tänka på när man väljer leverantör av molntjänster

Att välja ett tredjepartsföretag för att hantera molnet är ett beslut som kan få en dominoeffekt på IT-miljön, så det är inget man ska ta lätt på. När du bestämmer dig för vem som ska bli ditt företags leverantör av molntjänster bör du ha dessa sex faktorer i åtanke:

Förståelse för dina affärsbehov

Att hitta en leverantör av hanterade molntjänster som verkligen förstår vilka typer av tjänster ditt företag behöver är en av de viktigaste egenskaperna att ta hänsyn till när du fattar ditt beslut. Om det inte finns en gemensam förståelse redan från början kommer det utan tvekan att uppstå problem med hanteringen av molntjänster längre fram. Se till att ett servicenivåavtal upprättas så att du kan förstå exakt vilka tjänster du kommer att få.

Erfarenhet och meriter

Gör efterforskningar för att ta reda på hur erfarna de är när det gäller att tillhandahålla molntjänster. Det är de som ansvarar för molnmiljön, så du vill se till att de har den expertis som krävs för att hantera den. Be även om referenser så att du kan tala med någon som dessutom har arbetat med dem och höra om deras erfarenheter.

Datasäkerhet

Välj en leverantör av molntjänster som följer de bästa rekommenderade cybersäkerhetsrutinerna, t.ex. molnbaserad patchhantering. Eftersom molnet ofta kan vara mer känsligt för cyberattacker är det viktigt att se till att rätt skydd och försiktighetsåtgärder finns på plats. Fråga din leverantör hur de planerar att implementera beprövade cybersäkerhetsrutiner i din molnmiljö, och se till att ni är överens om vilka data som är viktigast att skydda.

Tillgänglighet och lyhördhet

Hur tillgänglig och ansvarsfull er leverantör av molntjänster är kan ha en enorm inverkan på produktiviteten och den kontinuerliga affärsverksamheten. Leta efter en leverantör som har korta svars- och lösningstider för att garantera att anställda och processer kan fortsätta att fungera.

Möjlighet att växa med ditt företag

I takt med att ditt företag växer kommer även dina behov att växa och utvecklas över tiden. En erfaren leverantör av molntjänster kan anpassa sig och tillhandahålla kontinuerliga tjänster till ditt företag. De kommer att veta vad som behöver göras i molnet för att ta hänsyn till tillväxten.

Tillhandahåll hanterade molntjänster med hjälp av NinjaOne

NinjaOne är en helt fristående, enhetlig plattform för fjärr- och övervakningshantering med verktyg som patchhantering och ärendehantering. Med programvaran kan du se alla organisationens endpoints i en enda bildskärm för full insyn i en molnmiljö. Registrera dig för en gratis testperiod idag och se hur enkelt det är att hantera molntjänster med vår programvara.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).