Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Makenzie Buenning

IT Editorial Expert
Makenzie Buenning is a content writer with 1 1/2 years of experience at NinjaOne. Her fascination with technology drives her expertise in diving deep, exploring, and understanding the software capabilities of NinjaOne and related IT topics. Makenzie’s educational background in Human Development also adds a unique perspective to her work, allowing her to create content that resonates with the needs and experiences of users. Her keen eye for detail and hunger for knowledge drive her to deliver informative and high-quality content for readers.

See the latest from Makenzie Buenning

Featured posts by Makenzie Buenning

När du jobbar med ditt företag kan det vara lätt att fastna i vardagen och förlora bort siktet på om du fokuserar på de viktigaste sakerna som verkligen är viktiga. […]

Datakatastrofer är praktiskt taget oundvikliga, men en planerad backupstrategi kan motverka deras skadliga effekter. Den amerikanska regeringens Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) är en viktig organisation som rekommenderar att […]

I takt med att allt fler organisationer genomgår en digital transformation blir IT-automatisering allt viktigare och allt viktigare att implementera. En rapport från Smartsheet visade att mer än 40% av […]