5 viktiga verktyg för ITAM (IT Asset Management)

IT asset management best practices 2021 IT Asset Inventory

De bästa metoderna för hantering av IT-tillgångar (ITAM)

Antalet IT-tillgångar som organisationer har växer snabbt, men det behöver inte vara komplicerat att hantera denna tillväxt. En effektiv hantering av IT-tillgångar (ITAM) handlar om att ha en process och en plan för att snabbt och konsekvent spåra alla tillgångar. Med detta på plats kan du förbättra hastigheten och leveransen av IT-tjänster i olika organisationer.

Vad är IT Asset Management (ITAM)?

IT Asset Management (ITAM) består av att hantera och övervaka alla tillgångar i en organisations IT-miljö. Huvudmålet med ITAM är att maximera värdet av IT-tillgångarna i ditt företag.

Termen ”IT-tillgångar” omfattar hårdvara, programvara och annan relaterad teknik i IT-miljön. Hur länge dessa IT-tillgångar används inom organisationen följs upp genom en process som kallas IT Asset Lifecycle Management (livscykelhantering av IT-tillgångar).

Livscykeln för hantering av IT-tillgångar

Alla IT-tillgångar genomgår en rad olika faser, från det att de först anskaffas till det att de inte längre är användbara. De fem stegen i livscykelmodellen för IT-tillgångar är rekvisition, anskaffning, användning, underhåll och avveckling. Livscykelhantering av IT-tillgångar följer IT-tillgångarna genom denna modell och syftar till att minska kostnaderna och maximera användningen av IT-tillgångarna.

Vad är en process för hantering av IT-tillgångar?

En ITAM-process är en uppsättning förfaranden som fokuserar på att redovisa IT-tillgångar och se till att de fungerar effektivt, hålla reda på vem som har dessa tillgångar och var de är placerade samt spåra deras användning i organisationen under hela deras livstid.

Varför är det viktigt med en process för hantering av IT-tillgångar?

En ITAM-process är viktig eftersom den ger struktur och utökar insynen i alla IT-tillgångar. Utan en ITAM-process på plats kan arbetsflöden hindras, tillgångar kan bli sårbara eller förvärv/avyttring av IT-tillgångar kan ske på ett felaktigt sätt. Detta kan leda till oplanerade driftstopp eller kostnader och påverka verksamheten som helhet.

Implementeringen av en strukturerad ITAM-process ger kontroll och hjälper till att effektivisera IT-verksamheten, hantera risker, minska onödigt slöseri, sänka kostnaderna och förbättra synligheten inom organisationen:

Ta tillbaka kontrollen

Det övergripande målet med en ITAM-process är att få kontroll över alla tillgångar inom organisationen. Med hjälp av ITAM-programvara kan processen hjälpa dig att spåra alla IT-tillgångar och kontinuerligt övervaka dem under hela deras livslängd. För att se till att du får andra fördelar av ITAM-programvaran, använd dessa bästa ITAM-praktiker.

Effektivisera IT-verksamheten

Många åtgärder eller tjänster vidtas för att utföra olika IT-verksamheter. En ITAM-process optimerar till exempel dessa åtgärder genom att hantera dina IT-tillgångar och se till att andra IT-processer genomförs effektivt.

Hantera risker

Genom att hålla reda på dina IT-tillgångar blir det lättare att hantera risker och minska sårbarheter. Till exempel kan tillgångar som har nått slutet av sin livslängd eller som inte längre stöds av patchar vara en direkt inkörsport för dåliga aktörer till en IT-miljö och bör därför hanteras aktivt och tas bort när det är möjligt.

Minska kostnaderna

ITAM är en förebyggande åtgärd som du kan vidta för att minska den summa pengar som du spenderar på att upprätthålla en fungerande IT-miljö. Även om ITAM-processen innebär en kostnad för ditt företag kan du avsevärt minska kostnaderna för att åtgärda IT-sårbarheter eller ersätta IT-tillgångar senare.

Förbättra synligheten

Förutom att ta kontroll ger en ITAM-process fullständig insyn i organisationens IT-tillgångar från en central plats. Detta förhindrar behovet av att manuellt spåra upp nya IT-tillgångar eller uppdatera inventarieförteckningen för att återspegla tillgångar som inte längre används i verksamheten.

Vad är ITIL?

ITIL (Information Technology Infrastructure Library ) är ett ramverk som tillhandahåller bästa praxis och förfaranden för ITAM och IT-service management (ITSM). ITIL hjälper till att se till att IT-tjänsterna överensstämmer med vad företagen behöver för sina IT-miljöer.

Yrkesverksamma som hanterar digitala tjänster inom ett företag kan bli ITIL-certifierade. I den senaste versionen av ITIL, ITIL 4, finns det sju moduler. Dessa moduler utgör de fem olika nivåerna i ITIL 4-certifieringen.

ITIL-certifiering är en allmänt erkänd prestation som många företag strävar efter att uppnå på grund av de många fördelar som principerna medför. Att anlita en professionell person som känner till de bästa IT-standarderna och metoderna kan till exempel hjälpa en organisation att implementera effektiva ITSM- eller ITAM-processer för organisationer.

Fem viktiga verktyg för en ITAM-process

ITAM-processerna utförs med hjälp av programvara för hantering av IT-tillgångar, vilket är en programvara som används för att systematiskt hantera och hålla reda på organisationens IT-tillgångar. Fem viktiga och användbara verktyg som ingår i ITAM-programvaran är:

1) Upphandling

Med upphandling av IT-tillgångar avses processen för att skaffa IT-tillgångar inom en organisation. Detta ITAM-verktyg hjälper IT-upphandlingsprocessen att hantera och organisera förvärvade tillgångar.

2) Upptäckt av tillgångar

När IT-tillgångar ständigt läggs till eller tas ur bruk inom organisationen är det svårt att hålla reda på alla IT-tillgångar. Asset discovery arbetar kontinuerligt för att upptäcka nya tillgångar i din IT-miljö. Den här funktionen förhindrar att du manuellt försöker hitta nya tillgångar och hjälper dig att hålla din tillgångsförteckning uppdaterad.

3) Spårning av tillgångarnas livscykel

Varje IT-tillgång genomgår en livscykel, från rekvisition till utrangering. ITAM-programvara spårar organisationens tillgångar genom varje steg i livscykeln för IT-tillgångar och hjälper dig att hantera varje enhet från början till slut. Genom att följa dina IT-tillgångar under hela deras livslängd kan du se till att du får ut det mesta av varje tillgång och få ut maximalt värde av din organisations IT-miljö.

4) Information i realtid

ITAM-programvara ger information om dina IT-tillgångar i nuläget, när förändringar upptäcks. Den meddelar dig omedelbart om den upptäcker att ett mått överskrider det tröskelvärde som du tidigare har ställt in. Detta verktyg gör det möjligt för dig att vidta åtgärder för att snabbt lösa eventuella problem som uppstår.

5) Revision och rapportering av IT-tillgångar

Genom att granska tillgångar med ITAM-programvara kan du identifiera eventuella problem i företagets IT-miljö. Det går att göra rapporter om granskningsresultaten, vilket gör att du enkelt kan se hur dina IT-tillgångar mår.

Hantera ditt företags IT-tillgångar med NinjaOne

Genom att implementera en ITAM-process i din organisation kan du aktivt förebygga förutsebara problem och stödja verksamhetens drifttid och kritiska organisatoriska processer. NinjaOnes molnbaserade programvara för hantering av IT-tillgångar har ett lättanvänt ITAM-gränssnitt så att du kan spendera mindre tid på att försöka hantera programvaran och mer tid på att proaktivt lösa problem i din IT-miljö. Registrera dig för en gratis provperiod med NinjaOne idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).