Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

9 viktiga steg i en process för serverhärdning

What is Server Hardening? Vad är serverhärdning?

Serverhantering NinjaOne bloggbanner serverhärdning Vad är serverhärdning?

I en viss IT-miljö är serverhärdning den grund som tillhandahåller tjänster för att endpoints ska kunna utföra olika åtgärder. De är nödvändiga för att datanätverk ska ha gemensam tillgång till information. Tyvärr är servrar ofta måltavlor för cyberattacker eftersom de kan nå andra delar av IT-miljön och orsaka förödelse. Eftersom dessa attacker ökar, kan organisationer förbättra sin säkerhet genom att utveckla en process för serverhärdning.

Vad är serverhärdning?

Serverhärdning är en typ av systemhärdningsprocess som syftar till att skydda och säkra en server mot cyberattacker genom att minska dess attackyta. En attackyta består av alla möjliga punkter i ett system där en obehörig angripare kan försöka ta sig in. Genom att minimera antalet sårbarheter ”hårdgörs” en server mot utnyttjande och ökar datasäkerheten.

Hur fungerar en serverhärdningsprocess?

En serverhärdningsprocess fungerar genom att vidta åtgärder för att garantera att alla aspekter av en server är så säkra som möjligt. Med hjälp av verktyg som programvara för hantering av IT-drift kan du få bättre överblick över de olika komponenterna i din server och se till att olika delar av processen har utförts korrekt. Varje steg i serverhärdningsprocessen hjälper dig att ytterligare säkra och skydda din server.

Process för att skärpa servern: 9 steg

En process för serverhärdning innehåller många åtgärder som måste utföras. De behöver inte nödvändigtvis göras i en viss ordning, men varje steg bör genomföras för att se till att din server är härdad och säker mot cyberattacker.

1) Säker serverplacering

Placera din server på en säker plats. Kontrollera att inställningarna är optimala (temperatur, närhet osv.) och att området är låst och endast tillgängligt för godkänd personal.

2) Kontrollera åtkomstbehörigheter

Att införa principen om minsta privilegium är ett effektivt sätt att kontrollera att viktiga system, program, konfigurationer och andra verksamheter endast är tillgängliga för dem som behöver dem. Genom att begränsa åtkomsten till företagets mest kritiska teknik och verksamhet skapas ytterligare ett säkerhetslager som gör det mindre troligt att en server äventyras.

3) Ställ in din brandvägg

En brandvägg är en barriär som separerar datornätverket från externa källor och är ett säkerhetssystem för datornätverket som övervakar inkommande och utgående trafik. Att installera en brandvägg är ett klokt sätt att övervaka trafiken inom nätverket och blockera oönskad trafik som kommer från andra sidan nätverket, vilket kan bidra till att förhindra att angripare kommer in i nätverket från början.

4) Hantera konfigurationer

Det finns flera olika typer av konfigurationer att hantera i din IT-miljö, t.ex. användare, server, nätverk och NTP (nätverkstidsprotokoll). Aktiv hantering av dessa olika inställningar säkerställer enhetlighet i alla system som finns i din IT-miljö. Det hjälper dig även att få insyn i system på hela servern och veta hur de påverkar varandra.

5) Säkra användarkonton

Skydda användarkontona på din server. Håll användarnamn och lösenord hemliga och gör dem starka och unika. Överväg även att använda MFA när det är möjligt för att höja säkerhetsnivån.

6) Applicera korrigeringar för sårbarheter

Applicera programvarupatchar så snart du kan och se till att din IT-miljö uppdateras kontinuerligt för att garantera högsta möjliga säkerhet. Serverprogramvara som inte har uppdaterats kan lätt utnyttjas av cyberbrottslingar, så se till att installera uppdaterad programvara för att skydda dessa sårbarheter. Om du vill veta mer om hur du effektivt tillämpar korrigeringar kan du läsa om processen för hantering av korrigeringar.

7) Ta bort onödig programvara

Håll ditt nätverk rent genom att ta bort program och applikationer som du inte längre använder. Hackare är svåra att identifiera om de kommer åt dina data via programvara som du inte använder aktivt. Dessutom är ett organiserat nätverk mycket lättare att säkra.

8) Planera en strategi för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera dina serverdata för att se till att viktig organisationsinformation inte går förlorad i händelse av en cyberattack. Om du använder en särskild programvara för säkerhetskopiering kan du garantera att dina data säkerhetskopieras på rätt sätt. Skapa en backup-strategi som bäst tillgodoser organisationens behov.

9) Övervaka kontinuerligt

Kontinuerlig övervakning av din server är ett steg som aldrig tar slut i en process för serverhärdning. På så sätt kan du vara medveten om all aktivitet på ditt system, spåra inloggningar och veta vem som har tillgång till vissa delar av servern. Denna kunskap gör att du kan vara proaktiv i dina ansträngningar att säkra din server.

Betydelsen av serverhärdning

Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder och säkra organisationens server. Om din server äventyras på grund av att en hackare utnyttjar dess sårbarheter innebär det att du inte längre har full kontroll över servern. Med den nya tillgången kan hackaren skicka skräppost, attackera andra servrar eller installera skadlig kod, vilket kan leda till skadade enheter eller data, oplanerad driftstopp, skadat rykte och extraordinära kostnader.

Serverhärdning är viktigt eftersom det kan mildra effekterna av eventuella cyberattacker och är nyckeln till att skydda data och verksamhet på din server. Det är en nödvändig strategi som hjälper till att stödja verksamhetens tillgänglighet och kontinuerlig drift.

Öka säkerheten på din server genom att stärka din server

Cybersäkerhet är viktigt för alla företag som använder teknik i sin dagliga verksamhet. Serverhärdning är en viktig process för att hålla organisationens data och IT-miljö säker och fullt fungerande. Läs mer om serverhantering för att få fler tips och bästa praxis om hur du spårar och underhåller optimala servrar.

Med hjälp av programvara för fjärrövervakning och fjärrhantering möjliggör NinjaOne enkel och okomplicerad serverhärdning som gör att du enkelt kan se inställningar, konfigurationer och serverns övergripande hälsotillstånd. Registrera dig för en gratis provperiod för att testa hur NinjaOne kan hjälpa dig att skydda dina servrar.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).