Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Dataåterställning och säkerhetskopiering

Data backup and recovery banner Dataåterställning och säkerhetskopiering

Dataförluster inträffar ofta, men det verkar som om en stor del av företagen inte är helt förberedda på dessa skadliga händelser. Enligt en Avast-rapport är 60% av alla säkerhetskopior som utförs ofullständiga och 50% av dataåterställningarna misslyckas.

Allt fler organisationer är beroende av digitala data, så säkerhetskopiering och dataåterställning bör ha högsta prioritet för att minimera både driftstopp och dataförluster och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Vad är dataåterställning och säkerhetskopiering?

Säkerhetskopiering av data är en metod för att kopiera organisationens data för att säkerställa att den skyddas vid alla typer av dataförluster. Återställning är processen att återställa förlorade eller på annat sätt skadade data.

Säkerhetskopiering och återställning av data utgör tillsammans en idealisk plan för att bevara viktig digital information för ditt företag.

Typer av datakatastrofer

Det finns en mängd olika katastrofer som kan skada eller förstöra dina data. Olika typer av datakatastrofer kan vara:

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer är händelser som orsakas av naturkrafter och som kan orsaka omfattande skador på både människor och miljö. Det omfattar saker som jordbävningar, orkaner, tornados och översvämningar, för att nämna några. Dessa katastrofer kan skada IT-enheter och orsaka stora dataförluster.

Funktionsstörningar i enheten

Det kan hända att enheterna inte fungerar som förväntat eller att de inte fungerar alls. Detta kan bero på problem med maskinvara, programvara, konfiguration eller strömförsörjning. När detta händer finns det en risk att dina data blir otillgängliga eller skadade.

Mänskliga fel

Människor kan också orsaka datakatastrofer. De möjliga scenarierna kan vara att radera filer, glömma att spara data eller ändringar i data, eller att förlägga kalkylblad eller viktiga filer/mappar. Att spilla drycker eller andra vätskor är också en olycklig men vanlig händelse.

Cyberhot

Varje år ökar antalet attacker på nätet, vilket leder till allt fler datakatastrofer. Malware, phishing och ransomware är bara några exempel på hot och attacker som kan inträffa på enheter.

Metoder för säkerhetskopiering och återställning av data

Metoderna för säkerhetskopiering och återställning av data varierar beroende på organisationens databehov. Det finns olika alternativ att välja mellan när det gäller typ av data, typ av säkerhetskopiering, säkerhetskopieringsfrekvens, längd och mängd av sparade data samt återställningsprocessen, vilket ger flexibilitet i organisationens dataskydd. Du kan välja mellan följande alternativ och metoder för säkerhetskopiering och återställning av data:

Vilka är de tre typerna av säkerhetskopior?

1) Fullständigt

En fullständig säkerhetskopiering är den mest grundläggande typen av säkerhetskopiering. När säkerhetskopieringen av data utförs skapas en enda kopia av hela datamängden. Detta är ett enkelt sätt att garantera att det finns en fullständig kopia av alla dina organisationsdata vid tidpunkten för säkerhetskopieringen.

2) Inkrementell

En inkrementell säkerhetskopiering börjar med en fullständig säkerhetskopiering, men sedan skapas en kopia av en liten mängd data under varje säkerhetskopiering som utförs. Endast de data som har ändrats sedan den senaste säkerhetskopian kopieras. Detta resulterar i att mycket mindre data behöver lagras och snabbare säkerhetskopiering.

3) Differentiell

En differentiell säkerhetskopia börjar också med en fullständig säkerhetskopia. Varje differentiell säkerhetskopia gör dock en kopia av alla data som har ändrats sedan den senaste fullständiga säkerhetskopian. Det betyder att du behöver din senaste fullständiga säkerhetskopia och din senaste differentiella säkerhetskopia för att få en fullständig datauppsättning.

Vilka är metoderna för säkerhetskopiering av data?

Lokalt

Lokala säkerhetskopior lagras på plats i närheten av din organisation. När data lagras lokalt tar säkerhetskopiering av data totalt sett mindre tid. Det finns en risk för datakatastrofer när data lagras nära organisationens säte, även om vissa datakatastrofer lättare kan undvikas. Säkerhetskopiorna är också mer lättillgängliga och går snabbare att återställa.

Molnet

Att lagra data genom molnbackup innebär att data lagras utanför lagret. Närhelst du behöver uppgifterna kan du få tillgång till dem från var som helst där du kan ansluta till molnet. Du kan också använda automatiserade processer för att se till att data säkerhetskopieras till molnet, vilket garanterar att dina data är säkra. Detta kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning, särskilt om du behöver öka eller minska din verksamhet.

Hybrid

Många organisationer kan välja ett hybridalternativ för säkerhetskopiering, vilket är en kombination av lokal lagring och molnlagring. Eftersom varje alternativ har unika fördelar för vissa organisationer och typer av data, kan du välja att använda båda alternativen för att täcka alla dina behov och se till att dina data är säkerhetskopierade och skyddade.

Vilka är metoderna för dataåterställning?

Återställning av filer

Filåterställning är den snabbaste metoden för att återställa enskilda skadade eller förlorade filer och mappar. Detta är den minsta typen av återställning eftersom du inte behöver återställa alla säkerhetskopierade data. Det fungerar genom att välja den rena originalfilen i säkerhetskopian och återställa den till den angivna enheten. Filåterställning är idealisk för att uppfylla slutanvändares önskemål om enskilda filer.

Återställning av bilder

En bildåterställning kräver en säkerhetskopia av hela systemavbildningen. Den används i situationer där hela enheten måste återställas, till exempel vid ett systemfel. Den här typen av återställning kan hjälpa dig att spara tid och arbete för att återställa data, särskilt om systemkonfigurationen är komplex.

Bare-metal restore

Återställning av naken metall är vanligtvis den metod som väljs när det gäller katastrofåterställning. Den här typen av återställning används när data från en skadad enhet eller ett skadat system måste återställas till en helt ny enhet. Det gör det möjligt för slutanvändaren att börja om på nytt, utan att behöva oroa sig för om olika komponenter i ett tidigare system inte fungerar som de ska.

Vikten av återhämtning och återställande

Att säkerhetskopiera dina data är viktigt för att skydda och säkra dem. Men om den är så säker att den blir svåråtkomlig ger den inga verkliga fördelar förutom vetskapen om att det finns en kopia av organisationens data.

Säkerhetskopiering av data skapas så att du i händelse av nödsituationer, skador eller katastrofer kan återställa förlorade filer eller återställa originaldata och på så sätt säkerställa kontinuiteten i affärsverksamheten. Se till att du inkluderar effektiva processer för återställning och återställande som en del av din backupstrategi.

Vad är skillnaden mellan återhämtning och återställande?

Termerna återhämtning och återställande används ofta omväxlande, men tekniskt sett handlar det om två olika åtgärder.

När filer är skadade, förlorade eller på annat sätt otillgängliga hämtar dataåterställning filerna från säkerhetskopior så att de kan användas. Å andra sidan förknippas återställning av data normalt med säkerhetskopior som återställer alla data till sitt ursprungliga tillstånd.

Hur du väljer rätt lösning för ditt företag

När det gäller att välja en lösning för säkerhetskopiering och återställning av data finns det flera faktorer som din organisation måste ta hänsyn till:

Typ av uppgifter

Vilken typ av organisationsdata är du orolig för att skadas eller förloras? Om du bara säkerhetskopierar servrar räcker det med en lösning med säkerhetskopiering av bilder. Men om du behöver säkerhetskopiera både servrar och arbetsstationer måste du leta efter en lösning som erbjuder säkerhetskopiering av både filer och bilder.

Plats för lagring av säkerhetskopior

Behöver du data på plats med enkel åtkomst eller är det bättre att lagra dem i molnet? Hur snabbt behöver du få tillgång till de lagrade uppgifterna? Se till att din säkerhetskopieringslagring är anpassad till dina säkerhetskopieringsbehov.

Anställda på kontoret eller på distans

Att hitta rätt lösning beror också på var dina anställda arbetar. Om de arbetar på kontoret kan det räcka med lokal säkerhetskopiering och återställning. Du behöver troligen en molnlösning om du har många fjärranställda, om du inte vill sätta dem på VPN.

Flexibilitet

Flexibilitet när det gäller vad du säkerhetskopierar, hur ofta du säkerhetskopierar, hur länge data ska sparas och återställningsmetoder spelar alla en stor roll när du överväger vilken lösning du ska välja. Välj en lösning för säkerhetskopiering och återställning av data som är flexibel för din organisation.

Lätt att hantera

Säkerhetskopior är avsedda att ge dig sinnesro, eftersom du vet att du har originalkopior av dina data säkert förvarade och att du enkelt kan komma åt dem när du behöver dem. Ett verktyg för säkerhetskopiering ska vara enkelt och intuitivt, så att det är lätt att hantera säkerhetskopior och återställa data vid behov.

Automatisering

Att använda säkerhetskopieringsprogram med automatiseringsverktyg kan vara skillnaden mellan opålitliga och pålitliga säkerhetskopior. Automatisering hjälper till att se till att säkerhetskopieringsuppgifterna utförs enligt ett konsekvent schema, och automatiska varningar kan meddela dig när något går fel.

Integrering med befintliga verktyg

Vissa säkerhetskopieringslösningar integreras bättre med de verktyg du redan använder. I stället för att behöva göra en fullständig översyn av din IT-verksamhet kan du välja en backuplösning som fungerar smidigt med de verktyg du redan har.

Kostnad

Se till att priset för din lösning för säkerhetskopiering och återställning av data passar in i organisationens budget. Välj säkerhetskopieringsprogram som effektivt utför de säkerhetskopior du behöver samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Ninja Data Protection för säkerhetskopiering och återställning av data

Att hålla dina företagsdata säkra och tillgängliga är nödvändigt för att kunna fortsätta verksamheten, se till att potentiella förluster minimeras och överleva en mängd möjliga datakatastrofer som kan inträffa.

NinjaOne är en enhetlig dataskyddslösning som är lätt att hantera. Programvaran ger automatisering och flexibilitet med både lagrings- och återställningsalternativ för säkerhetskopiering och återställning, vilket gör det lättare att välja rätt strategi för säkerhetskopiering och återställning av data för ditt företag. Starta en gratis provperiod idag!

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).