Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Makenzie Buenning

IT Editorial Expert
Makenzie Buenning is a content writer with 1 1/2 years of experience at NinjaOne. Her fascination with technology drives her expertise in diving deep, exploring, and understanding the software capabilities of NinjaOne and related IT topics. Makenzie’s educational background in Human Development also adds a unique perspective to her work, allowing her to create content that resonates with the needs and experiences of users. Her keen eye for detail and hunger for knowledge drive her to deliver informative and high-quality content for readers.

See the latest from Makenzie Buenning

Featured posts by Makenzie Buenning

Naarmate de IT-eisen van het moderne bedrijfsleven toenemen en meer apparaten en verschillende technologieën noodzakelijk worden voor de werking, mag de noodzaak van een functionele en efficiënte IT helpdesk niet […]

Kwetsbaarheden binnen een IT-omgeving vormen een groot beveiligingsrisico en een bedreiging voor de digitale gegevens binnen een organisatie. Dergelijke kwetsbaarheden kunnen worden uitgebuit door anderen en een gebrek aan nooodzakelijke […]

Bedrijven van uiteenlopende omvang verliezen gemiddeld 4500 dollar voor elke minuut inactieve tijd waarmee zijn geconfronteerd worden, en vaak is die inactieve tijd het gevolg van gegevensverlies. Gegevensverlies kan allerlei […]