Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Kostnader för IT-helpdesk: Prisguide för programvara

help desk cost featured image

Hörnstenen i varje IT-avdelning är styrkan i dess helpdesk. När slutanvändarna måste ta sig fram för att lösa sina problem eller vänta en evighet på att få ett svar skapar det inte en positiv upplevelse och kan i slutändan leda till missnöjda medarbetare, dåliga betyg eller utebliven försäljning. Det är viktigt att ni har ett robust IT-helpdesksystem som smidigt kan kategorisera, prioritera och tilldela varje ärende till olika tekniker på bara några minuter.

För att hitta rätt kostnadseffektivt verktyg för dina specifika behov måste du känna till de olika faktorer som bidrar till prissättningen av helpdesken. Tänk på att alla leverantörer inte erbjuder samma egenskaper eller funktioner och att de kan inkludera dolda kostnader i sitt ursprungliga pris.

I denna prisguide för IT-helpdesk diskuteras de olika faktorer som påverkar kostnaderna för helpdeskprogramvara så att du kan fatta ett mer välgrundat beslut.

Förstå prissättningsmodeller för IT-helpdesk

Programvaran för IT-helpdesken måste vara tillförlitlig och göra det möjligt att proaktivt övervaka och lösa problem när de uppstår. Det måste även vara kostnadseffektivt och matcha dina affärskrav. Att uppnå den balansen är ofta beroende av hur din programvara prissätts.

Det är viktigt att notera att vissa företag kan outsourca sin IT-helpdesk och sina IT-tjänster till en managed service-leverantör för att minska kostnaderna och samtidigt bibehålla en hög produktivitet. Å andra sidan kan stora företag behöva en dedikerad, intern IT-helpdesk för att tillgodose alla sina behov av IT-tjänster.

Oavsett vilken typ av IT-support din organisation behöver, tänk på att det finns flera olika prismodeller att välja mellan för programvara för IT-helpdesk.

Prissättning per biljett

Med denna modell betalar du för varje IT-ärende som genereras. Den här prismodellen innebär att du bara betalar för det du behöver och kan vara ett alternativ om du inte har så stora behov av IT-helpdesk.

Nackdelen är dock att det kan uppmuntra användare att vända sig till andra källor (vanligtvis gratis) för att lösa sina IT-problem. På så sätt kan de ”spara” pengar tills de absolut behöver professionell hjälp – och då har deras problem vuxit till att bli oerhört allvarliga.

Prissättning per agent/per användare

Med denna prismodell debiteras du ett fast pris per helpdeskmedarbetare. Den dedikerade handläggaren hanterar och löser alla IT-ärenden i din organisation.

Även om en betald agent kan erbjuda den ”mänskliga” kontakt du behöver, är det även mycket dyrt. Det finns även en risk för mänskliga fel, särskilt om du kräver att din IT-helpdesk ska fungera dygnet runt.

Fast prissättning

Fast prissättning ger en enda, fast avgift för alla funktioner som finns tillgängliga i en lösning. Detta alternativ kan rekommenderas för företag som har ett stadigt antal IT-ärenden med samma allvarlighetsgrad och prioritering. Det finns ingen förvirring med den här modellen, eftersom du vet exakt vad du får.

Prissättning per enhet

Vid prissättning per enhet debiteras du en fast avgift för varje enhet som programvaran installeras på. Det är en av de mest populära prismodellerna på grund av dess flexibilitet och kostnadseffektivitet. Med det här alternativet kan du enkelt lägga till, ta bort eller ändra enheter i takt med att din verksamhet utvecklas.

Vissa leverantörer, som NinjaOne, erbjuder till och med ytterligare anpassningsalternativ så att din organisation bara betalar för de verktyg den behöver.

3 faktorer som påverkar prissättningen för IT-helpdesk

1. Antal användare, tickets eller enheter

Detta är särskilt viktigt att veta om du överväger en prissättningsmodell per användare eller per biljett. När du bestämmer antalet är det en bra idé att överskatta först och redigera senare i stället för att behöva revidera hela budgeten efter att du redan har integrerat din programvara.

2. Integration med befintliga system och befintlig infrastruktur

IT-helpdeskverktyg är ofta en del av ett större IT-hanteringssystem för företag. Detta för att underlätta integration och snabbare inlärning av alla verktyg. Kom ihåg att målet med din IT-helpdesk är att hjälpa dig att lösa och hantera IT-ärenden mycket mer effektivt. Du kan uppnå detta snabbare med ett integrerat system.

Om du enbart är ute efter en lösning för IT-helpdesk bör du dock fråga din leverantör om deras integrationsmöjligheter och eventuella extra avgifter som kan tillkomma.

NinjaOne ger synlighet och kontroll över endpoints för att förbättra din helpdeskverksamhet.

3. Anpassning och ytterligare tjänster

Den bästa IT-helpdesken erbjuder en helt anpassningsbar upplevelse som gör det enkelt att hantera IT-ärenden och maximera lösningstiderna. Men ni kan även behöva ytterligare funktioner, t.ex. synlighet eller automatisering av endpoints. Utvärdera era verksamhetskrav och bestäm vilka funktioner som kan hjälpa er att utnyttja automatisering och förbättra helpdeskverksamheten. Utvärdera leverantörer av programvara för IT-helpdesk

Att välja fel leverantör av IT-helpdesk och deras motsvarande ”lösning” kan orsaka fler problem än det löser. För att du ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt följer här några exempel på bästa praxis:

Betydelsen av servicenivåavtal (SLA)

Viktigast av allt är att leta efter välrenommerade leverantörer. Leverantörens rykte ignoreras ibland eftersom det inte bidrar till den övergripande ”produkten”, men det kan påverka hur väl din helpdesk fungerar i din IT-miljö. Att arbeta med en välrenommerad leverantör ger dig viktiga insikter om hur väl de följer sina SLA:er. Innan du undertecknar ett avtal bör du noggrant granska villkoren, inklusive lösningsleverantörens roller och ansvarsområden.

Budgetering för IT-helpdesk-tjänster

Utvärdera först organisationens behov och användningsmönster. När du har fastställt vad din IT-helpdesk behöver kan du utgå från dessa behov och basera din IT-budget utifrån det.

Tänk på att alla leverantörer har olika lösningar, så läs det finstilta och förbise inte löpande underhållsavgifter. Ett av de största misstagen du kan göra är att inte ta hänsyn till den totala ägandekostnaden utan bara titta på den initiala kostnaden.

Slutligen kan du överväga att använda en ROI-kalkylator för att avgöra hur IT-avdelningen kan få ut mesta möjliga av sin helpdesk.

Enkelt identifiera, analysera och åtgärda IT-ärenden med hjälp av programvara för IT-helpdesk

Förbered ditt företag för framgång med rätt biljettmiljö. Med tanke på det ständigt föränderliga affärs- och IT-landskapet är det viktigt att du hittar ett verktyg som gör att dina tekniker kan arbeta mer effektivt.

NinjaOnes enhetliga strategi för IT-tjänstehantering gör det möjligt för IT-team att effektivt hantera sina IT-miljöer. Vår mjukvarulösning för IT-helpdesk ger även IT-teams verktyg för att förbättra deras service delivery. Starta en gratis test testperiod eller se en demo idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).