Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

6 grundläggande faser för nätverksövervakning

SCCM vs WSUS Vad du behöver veta

Nätverksövervakning & bästa metoder

Nätverksövervakning är avgörande för att en IT-miljö ska fungera optimalt. Organisationer kan förbättra den operativa effektiviteten med ett välskött nätverk samtidigt som de proaktivt upprätthåller ett säkert nätverk. Distansarbete har gjort att nätverksövervakningsprocessen blivit allt mer utmanande, men nya molnbaserade verktyg har utökat IT-teams räckvidd till hem- och distanskontor för att se till att de anställda är säkra och produktiva.

Vad är nätverksövervakning?

Nätverksövervakning spårar aktivt nätverkskomponenter för att se till att nätverket fungerar effektivt. De övervakade nätverkskomponenterna omfattar en nätverksgränssnittskontroller (NIC), router, switch, server, hubb och modem. Genom att spåra dessa komponenter kan nätverksadministratörer upptäcka och identifiera komponenter som behöver uppmärksammas innan de orsakar problem i nätverket.

Process för övervakning av nätverk: 6 faser

En process för nätverksövervakning omfattar alla faser som ingår i en effektiv nätverksövervakning. De viktigaste faserna i en nätverksövervakningsprocess är följande:

1) Lokalisera alla viktiga nätverkskomponenter

För att processen ska fungera krävs det att du identifierar vilka nätverkskomponenter du har och var de finns. Det är ännu viktigare att titta på hur dessa komponenter är anslutna för att veta hur de påverkar varandra om något går sönder eller om ett problem upptäcks. Kartlägg nätverkskomponenterna för att få en fullständig och klar bild av hela nätverket.

2) Övervaka komponenterna aktivt

Med hjälp av programvara för nätverksövervakning kan du konfigurera systemet för att kontinuerligt övervaka nätverkskomponenterna. På så sätt säkerställs att inga missöden som kan orsaka nätverksstörningar eller att fel missas. Aktiv övervakning hjälper dig att upptäcka potentiella problem i nätverket, ibland till och med innan slutanvändarna ens hinner inse att det finns ett problem.

3) Skapa varningar för komponenthälsa och mätvärden

Nästa steg i nätverksövervakningsprocessen är att ställa in varningar som meddelar dig om nätverkskomponenternas status. Anta till exempel att en komponent har dålig hälsa. Om de inte ansluts korrekt, eller om det finns ett problem som gör att en viss komponent inte fungerar så bra, kan varningen automatiskt uppmana dig att vidta åtgärder och vara proaktiv för att upprätthålla nätverkets övergripande funktion.

4) Gör en plan för att hantera problem

Upprätta rutiner för hur man ska reagera på varningar när de tas emot. Vad gör du om en enhet går ner, om wifi är svagt eller om det finns problem med nätverksanslutningen? Genom att planera detta i förväg kan du ge din organisation den kunskap och de resurser som krävs för att lösa nätverksproblem när de uppstår.

5) Analysera rapporterna

Programvara för nätverksövervakning erbjuder rapporter som kan ge bättre insikt i hur nätverket fungerar. Analysera till exempel nätverksövervakningsrapporterna för att se vad som är fel eller vad som kan orsaka ständiga problem i nätverket. Dessa rapporter kan också vara ett användbart verktyg för att avgöra hur väl din nätverksövervakningsprocess fungerar.

6) Justera processen vid behov

Det är en utmaning att skapa en perfekt nätverksövervakningsprocess för din enskilda organisation från första början, så justera och gör nödvändiga ändringar som bidrar till att upprätthålla en god nätverkshälsa. Du bör också registrera processen och inkludera den i organisationens IT-dokumentation. När delar av processen anpassas kan du sedan uppdatera dokumentationen så att den är tillgänglig för hela organisationen.

Varför är det viktigt med nätverksövervakning?

Nätverksövervakning bidrar till att organisationens nätverk är välmående och fungerar väl. Det finns många fördelar med att använda nätverksövervakning i din organisation, bland annat:

Det ger en visuell bild av nätverket

När de olika komponenterna i ett nätverk övervakas samtidigt skapas en övergripande bild av nätverkets hälsa och konnektivitet. Denna bild kan ge en hel del information om hur nätverket fungerar i stort och om mindre interaktioner mellan nätverksenheter. Den information som erhålls från nätverkets synlighet kan till exempel hjälpa din organisation att spara tid på att leta efter ett svar på ett nätverksproblem eftersom problemet lätt kan identifieras.

Proaktiv problemlösning

Utan hjälp av övervakningsprogramvara går många nätverksproblem oupptäckta tills de börjar orsaka stora problem för slutanvändare och din IT-miljö. Varningar kan meddela dig om förändringar som normalt sett inte syns, vilket gör det möjligt för dig att vidta åtgärder innan ett mer omfattande problem börjar uppstå. Programvaran hjälper dig att förutse ett problem innan det blir svårt att hantera det.

Bättre nätverkshantering

Kontinuerlig nätverksövervakning innebär att små förändringar i konnektiviteten eller försämrad hälsa snabbt kan upptäckas och att eventuella negativa effekter kan mildras genom omedelbara åtgärder. Denna proaktiva hantering stöder god nätverkshälsa och säkerställer att nätverket fungerar optimalt. Kolla in våra bästa metoder för nätverksövervakning för att få idéer om hur du kan få ut det mesta av din nätverksövervakning.

Ökad nätverkssäkerhet

Genom att övervaka nätverket ökar du också dess säkerhet. Om du till exempel använder programvara för att övervaka ett nätverk och dess enheter kan du se eller bli varnad när ovanlig aktivitet inträffar. Säkerhetshot kan gå obemärkt förbi till en början, så om du kan identifiera ett komprometterat nätverksområde eller obehörig aktivitet kan du snabbt stänga av dessa hot. Nätverkets säkerhet är därför avgörande för säkerheten för organisationens data och digitala enheter.

Verktyg för nätverksövervakning

Det finns flera verktyg för nätverksövervakning att välja mellan. Varje verktyg har olika för- och nackdelar i förhållande till de mål du har för organisationens nätverk.

Några viktiga punkter att ta hänsyn till när du väljer ett verktyg för nätverksövervakning är enkel installation, administration, supportkvalitet, kundservice och användarvänlighet. Här är en lista över de bästa verktygen för nätverksövervakning för att komma igång med din efterforskning.

Stödja organisationens drifttid och produktivitet

Nätverksövervakning är viktigt för att organisationer ska kunna förstå bättre och hantera sina nätverk på ett proaktivt sätt. Genom att etablera en process för nätverksövervakning i din organisations IT-miljö kan du stödja en god nätverkshälsa och därmed stödja organisationens drifttid och produktivitet. Läs bästa praxis för IT-drift för att få fler idéer om hur du kan öka effektiviteten och ändamålsenligheten i IT-verksamheten i en organisation.

NinjaOnes programvara för nätverksövervakning erbjuder övervakning i realtid, SNMP-övervakning och Syslog för att visa nätverkshälsan på ett centraliserat och övergripande sätt. Den är inbyggd i Ninjas fjärrhanteringslösning för att garantera smidig drift. Registrera dig idag för en gratis provperiod.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).