3-2-1-regeln för backup förklarad

3-2-1 Backup Rule 3-2-1-regeln för backup

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Förenkla din it. Utveckla ditt företag.

Besök vårt resurscenter.
makenzie      

Datakatastrofer är praktiskt taget oundvikliga, men en planerad backupstrategi kan motverka deras skadliga effekter. Den amerikanska regeringens Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) är en viktig organisation som rekommenderar att man håller sig till en 3-2-1 backup-strategi. 3-2-1-regeln för backup för att se till att din data är säkra.

Vad är 3-2-1-regeln för backup?

Enligt 3-2-1-regeln för backup ska du ha minst tre kopior av dina data, två av säkerhetskopiorna ska lagras på olika typer av medier och minst en säkerhetskopia ska lagras utanför eller i molnet. Målet med 3-2-1-backupregeln är att se till att om en säkerhetskopia misslyckas har du andra säkerhetskopior på plats för att skydda din kritiska företagsdata. Den här vanliga backup-strategin utökar antalet backuper som du sparar och diversifierar var dina backuper lagras.

enligt denna bör du ha minst tre kopior av dina data; två av säkerhetskopiorna bör lagras på olika typer av medier och minst en säkerhetskopia bör lagras utanför eller i molnet.

Målet med 3-2-1-regeln för säkerhetskopiering är att se till att om en säkerhetskopia misslyckas har du andra säkerhetskopior på plats för att skydda dina kritiska data.

Fördelar med 3-2-1-regeln för backup

Säkerhetskopior är viktiga för att fortsätta verksamheten, och 3-2-1-regeln för säkerhetskopiering ger många ytterligare fördelar. Fördelarna med 3-2-1-regeln för backup är bland annat:

Sprid ut platser för säkerhetskopiering

3-2-1-backupstrategin fungerar genom att du sprider ut dina flera säkerhetskopior till olika platser. Detta förhindrar att en enda datakatastrof i ett område kan utplåna alla dina säkerhetskopieringskällor.

Inte beroende av en enda säkerhetskopiering

Den här säkerhetskopieringsregeln skapar ytterligare kopior så att du inte bara är beroende av en enda säkerhetskopia som du skapat. Om en säkerhetskopia skadas eller förstörs bör du fortfarande ha originalet och ytterligare en kopia av dina data.

Ökar dataskyddet

Genom att diversifiera dina säkerhetskopior med hjälp av 3-2-1-backup skyddas dina data och garanteras att de finns tillgängliga när du behöver dem. Genom att öka dataskyddet kan du skydda viktiga affärsdata och kontinuerligt stödja affärsverksamheten.

Hur fungerar en 3-2-1 backup-strategi?

Backupstrategin 3-2-1 följer dessa regler:

3 kopior totalt

Bevara tre kopior av uppgifterna. Du bör ha de ursprungliga uppgifterna som du har producerat samt två ytterligare kopior. Se till att kopiorna förvaras på olika platser för att se till att dina data förblir skyddade från isolerade incidenter.

2 olika medier

Dina säkerhetskopior bör lagras på två olika typer av media. Det rekommenderas i allmänhet att ha lagring på plats och i molnet, men andra mediaalternativ kan vara externa diskar och hårddiskar.

1 kopia utanför webbplatsen

Minst en kopia av dina säkerhetskopior bör lagras på en plats utanför kontoret eller organisationen för att skydda mot fysiska katastrofer som bränder eller översvämningar. Molnbackup väljs ofta som extern säkerhetskopia på grund av att den är enkel och lätt att hantera. Dessutom kan  användas på en fjärrserver eller en extern hårddisk så länge den lagras på en annan plats.

För- och nackdelar med 3-2-1 backup-strategin

Fördelar med 3-2-1 backup-strategin

  • 3-2-1-regeln för backup är en enkel och lätt att komma ihåg strategi att följa.
  • 3-2-1-backupregeln är en beprövad och pålitlig metod för organisationer att följa.
  • 3-2-1-backupstrategin hjälper till att mildra de negativa effekterna av dataförlust, särskilt om en av säkerhetskopiorna misslyckas.

I slutändan handlar 3-2-1-backupen om att ha flera säkerhetskopior som du kan lita på.

Nackdelar med 3-2-1 backup -strategin

  • 3-2-1 backupregeln kan inte tillämpas på alla företag i alla backupsituationer. 3-2-1-backupregeln är tänkt att fungera som en baslinje, inte som en fast regel som fungerar för alla organisationer.
  • Tekniken har utvecklats och blivit mer avancerad, men 3-2-1 backupregeln har inte utvecklats med den. För vissa organisationer är den lite föråldrad och kan inte effektivt skydda data från mer avancerade datakatastrofer.
  • 3-2-1 backup-strategin kan vara relativt dyr att genomföra. Att lagra flera kopior av data på olika typer av medier och på olika platser kan medföra ytterligare kostnader, t.ex. lagringsavgifter eller kostnader för att köpa ytterligare hårddiskar.

3-2-1 tips för säkerhetskopiering

Att tillämpa en framgångsrik backupstrategi är inte alltid en enkel process. Ibland måste du göra mindre justeringar för att passa ditt företags behov. Här är 4 tips för att genomföra 3-2-1 backup för ditt företag:

1) Se till att den andra kopian inte finns på samma maskin

De två kopiorna av dina uppgifter, förutom originalet, får inte placeras på samma maskin. Om båda kopiorna finns på samma maskin och den skadas eller förstörs riskerar båda kopiorna att förlora data. För att öka dataskyddet och diversifieringen kan du ladda de två säkerhetskopiorna på två helt separata maskiner.

2) Överväg att ha säkerhetskopior av din säkerhetskopiering på plats

För att öka dataskyddet ytterligare kan du utvärdera om ditt företag skulle kunna dra nytta av en säkerhetskopia av dina data på plats. Du kan även säkerhetskopiera din NAS separat för att säkerställa redundans av dina data.

3) Minimera lagring i molnet och kostnaden för molnet

Molnlagring kan vara dyrt att underhålla, särskilt när det gäller stora mängder säkerhetskopierad data. Identifiera kritisk information och överför den först till molnet. På så sätt kan du minimera kostnaderna genom att bara behålla de viktigaste uppgifterna.

4) Ta in filbackup

Försök att använda fler filbackuper som en del av din strategi. Säkerhetskopiering av bilder tar mycket mer lagringsutrymme i anspråk och kan vara dyrt. Med filbackuper kan du optimera lagringen av dina backuper och se till att de kritiska filerna som din organisation behöver är säkra.

3-2-3 backup

På NinjaOne blir 3-2-1 backup till 3-2-3 backup. Minst tre kopior av uppgifterna görs och lagras på minst två olika platser, men i stället för att endast en kopia lagras utanför anläggningen lagras tre kopior av uppgifterna i molnet med hjälp av Amazon Availability Zones. Detta gäller även överflödiga kopior.

Detta ger ökad säkerhet för dina data och fler kopior av dina data. Sannolikheten för att data inte kommer åt är även låg, vilket bidrar till att hålla din information säker.

Skydda dina viktiga data med Ninja Data Protection

I takt med att tekniken går framåt och företagen utvecklas blir det allt viktigare att ha pålitliga backup-lösningar på plats. 3-2-1-backupregeln kan hjälpa dig att veta hur du ska skydda din viktiga företagsdata och se till att du har en solid backup-plan. Läs backuplösningar för en föränderlig arbetsplats för att ta reda på hur du skapar den bästa backupstrategin för din organisation.

Ninja Data Protection tillhandahåller de verktyg du behöver för att skapa säkra säkerhetskopior för din organisation. Den ger flexibilitet för lagring och lagring av säkerhetskopior så att du kan se till att din säkerhetskopieringsstrategi passar organisationens unika behov. Starta en gratis provperiod idag!

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.