Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

4 komponenter för att skapa en effektiv automatiseringsstrategi

I takt med att allt fler organisationer genomgår en digital transformation blir IT-automatisering allt viktigare och allt viktigare att implementera. En rapport från Smartsheet visade att mer än 40% av de tillfrågade lägger ungefär en fjärdedel av sin tid på repetitiva uppgifter, och nästan 70% av dem säger att automatiseringens största möjlighet skulle vara att avsevärt minska den tid som läggs på dessa uppgifter. Genom att minska slöseriet med tid och effektivisera företagets uppgifter och processer med hjälp av automatisering kan organisationen och dess medarbetare höja sig och bli mer effektiva. Du kan se IT-automatisering som en kraftmultiplikator för din verksamhet. För att göra detta behöver du dock en väl genomtänkt och korrekt genomförd automatiseringsstrategi.

Vilka uppgifter kan en automatiseringsstrategi göra mer effektiva?

Det finns en stor hype kring IT-automatisering och automatisering av affärsprocesser, men hur vet man vilka saker man ska automatisera i sin organisation? Listan nedan är inte heltäckande, men den visar hur en automatiseringsstrategi kan användas för en mängd olika uppgifter inom en organisation.

Verkliga användningsområden för en automatiseringsstrategi

Komplexa processer: uppgifter som kräver många manuella steg för att utföras.

Repetitiva processer: tråkiga procedurer som tar för mycket tid i anspråk.

 • Lösenordet återställs
 • Omstart av tjänster
 • Distribuera programvara
 • Kartlägga nätverksenheter
 • Hantering av loggfiler

Övervakning: insamling av viktiga mätdata som snabbt måste tolkas.

4 element för att skapa en effektiv IT-automatiseringsstrategi

Identifiera möjligheter till IT-automatisering

Börja med att ta en titt på vanliga problem som uppstår i din organisation, särskilt dina ärenden till servicedesk. Vad är det som händer upprepade gånger? Finns det applikationer som kraschar? Får du problem med konfigurationen som dyker upp gång på gång? Löser du kontinuerligt samma typ av problem? När du har skapat en lista över dessa problem och identifierat hur automatisering kan hjälpa till, rangordna dem efter påverkan, prioritet och hur enkelt det är att implementera.

Koppla ihop IT-automatisering med affärsmål

Det är en sak att implementera IT-automatisering i organisatoriska processer bara för automatiseringens skull, men det är inte särskilt hjälpsamt. När du letar efter möjligheter till IT-automatisering bör du fundera över om automatiseringen faktiskt skapar värde för slutanvändarna. Gör den det lättare för dem att göra sitt jobb, eller gör den att de slipper slösa tid på enkla, repetitiva uppgifter? I så fall har du identifierat ett område där IT-automatisering skulle vara idealiskt.

Bygga upp en process för IT-automatisering

När du har bestämt dig för vilka steg du kan automatisera och hur du kan automatisera dem skapar du en IT-automatiseringsprocess. Först bör du kontrollera om det redan finns ett automatiseringsskript för att uppnå ett visst mål. För automatiseringar som inte redan har ett skript, bestäm vad som krävs för att automatisera en viss process, använd de nödvändiga verktygen för att konfigurera, testa och sedan implementera den. När en automatisering har lagts till bör ni fortsätta att övervaka den för att avgöra om den fungerar, hur effektiv den är och om den kan optimeras ytterligare.

Systematiskt implementera IT-automatisering

Med en lista över steg och förfaranden för automatisering och en solidifierad process för IT-automatisering är du nu redo att implementera IT-automatisering i din organisation. Det är omöjligt att automatisera allt på en gång, så bestäm dig för hur många du ska arbeta med vid en viss tidpunkt och hur du ska arbeta dig igenom listan. Att inledningsvis rangordna möjligheterna till IT-automatisering hjälper till att vägleda implementeringsprocessen.

Steg för att konfigurera komplexa automatiseringar

Ett exempel på en komplex automatisering som du kan ställa in är skapandet av ett lokalt administratörskonto. Dessa konton används för att vidta privilegierade åtgärder på hanterade endpoints, och är ett av många sätt att automatiskt distribuera säkerhetsresurser till dina endpoints. Använd NinjaOne och följ dessa steg för att skapa en automatisering av ett lokalt administratörskonto:

 1. Navigera till avsnittet schemalagda skript i enhetspolicyn
 2. Skapa ett nytt schemalagt skript
 3. Fyll i namn och beskrivning
 4. Ställ in schemat till Run Once Immediately
 5. Lägg till skriptet Skapa lokal administratör(NinjaOne-användare kan se de skript vi använde här i dojon)

Du kan kolla in andra NinjaOne-automatiseringar här.

Tillämpa en IT-automatiseringsstrategi på din ärendehanteringsprocess

En stor del av det arbete som IT-teams utför är praktisk endpoint- och enhetshantering som sker i deras RMM-lösning. Med allt detta ansvar är det också många saker som händer i deras system som ökar den administrativa arbetsbördan. IT-automatisering handlar inte bara om leverans, utan också om administration och styrning av din verksamhet. När varje ärende kommer in måste teknikerna gå igenom processen för att antingen tilldela ärendet till någon, ta anteckningar och lägga dem i ett ärende, eller gå igenom en eskaleringsprocess. Lyckligtvis finns det automatiseringar av ärendehantering som du kan göra på helpdesksidan av din organisation för att öka effektiviteten i verksamheten. Här är några exempel på hur du kan använda IT-automatisering för att öka effektiviteten i din helpdesk:

 • Routa ärenden till en specifik styrelse genom att analysera ämnesraden
 • Svarar automatiskt utanför kontorstid och eskalerar brådskande ärenden
 • Påminn automatiskt om att vi väntar på svar och ändra status om inget svar erhålls
 • Eskalering av ärenden med ett klick via svarsmallar
 • Automatisera godkännandeprocessen med anpassade fält

En icke namngiven IT-partner sa: ”Varje gång jag ser ett ärende som får mig att sucka eller gråta automatiserar jag det.” IT-automatisering kan avlasta IT-partners och tjänsteleverantörer och helpdesktekniker från tidskrävande uppgifter, så att de kan ge bättre support till slutanvändarna och öka antalet ärenden som de löser.

Hur man integrerar IT-automatisering i sin organisation

Automatisera de lågt hängande frukterna redan idag

Reflektera över de nödvändiga uppgifterna inom din organisation. Ta reda på vilka uppgifter som leder till många ärenden i er helpdesk, eller vad ni gör flera gånger per vecka eller månad i andra delar av verksamheten som använder IT. Om det finns enkla uppgifter som du kan omvandla till en process i ett eller två steg är det också IT-automatisering. Dessutom kan all informationsinsamling som kan automatiseras eliminera onödigt manuellt arbete.

Investera i mer komplexa automatiseringar

Enkla IT-automatiseringar är bra för grundläggande uppgifter, men din organisation kan få större nytta av att använda mer komplexa IT-automatiseringar. Tänk till exempel på vad som kan göras med skript i stället för fjärråtkomst. Du kan också fundera på vilka uppgifter som är känsliga för mänskliga fel eller ta reda på vilka uppgifter du kan automatisera helt och hållet och helt ta bort det mänskliga elementet.

Automatisera hela arbetsflöden

Flerstegsprocesser eller komplexa processer kan ta mycket tid i anspråk, men IT-automatisering kan förenkla dessa processer och minska den totala tidsåtgången. Du kan använda Ninja för övervakning och som en logisk switch för att dirigera automatiseringar och ärenden.

Öka verksamhetens effektivitet med IT-automatisering

Komplexa, manuella processer och en överbelastning av IT-uppgifter kan tynga ner individerna i din organisation. Som tur är kan du automatisera många av dessa uppgifter och öka företagets produktivitet. IT-automatisering minskar tidsspillan och ökar processeffektiviteten i hela IT-miljön. NinjaOne använder IT-automatisering för att göra det möjligt för dig att öka produktiviteten samtidigt som du minskar kostnader och bortkastad tid. Med NinjaOne kan du automatisera repetitiva endpoint-uppgifter, viktig dokumentation, återkommande underhållsuppgifter och mycket mer. Upptäck vilka fördelar IT-automatisering kan ge din organisation och registrera dig för en kostnadsfri testperiod redan idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).