Smart och effektiv IT-resurshantering

Upptäck icke-hanterade enheter och få fullständig exakt insikt i realtid, till alla dina hanterade IT-tillgångar för att minska kostnaderna, öka produktiviteten och förbättra säkerheten.

ITAM Hero

Automatiserad hantering av IT-resurser

Windows logo light blue

Windows-servrar, arbetsstationer och laptops

Apple logo light blue

MacOS-arbetsstationer och laptops

Linux logo

Linux-servrar, arbetsstationer och laptops

Virtual machine management icon

VMWare och Hyper-V värdar och gäster

Integrated network management icon

SNMP-enheter (brandväggar, switchar, routrar etc.)

Benefits of effective IT asset management

Överblick och kontroll

Tillgångsdata i realtid säkerställer att du fattar smartare beslut baserat på fullständig, korrekt och aktuell tillgångsinformation.

Lägre kostnader

NinjaOne hjälper dig att minimera kostnaderna för att supporta och aktivera endpoints genom kraftfull automatisering och full synlighet.

Minska risken för IT-resurser

NinjaOne hjälper dig att på ett intelligent sätt identifiera tillgångar med hälso- och prestandaproblem samtidigt som tillgångspolicyer upprätthålls för att begränsa risk.

Bättre arbetsflödes -effektivitet

Se IT-tillgångsdata direkt i lednings- och supportarbetsflöden, vilket gör ditt team mer effektivt.

Smarta funktioner

Automatisera upptäckt och hantering av IT-resurser

+

Fullständig synlighet är avgörande för effektiv resursförvaltning. Ninja gör det enkelt att säkerställa att alla endpoints som har åtkomst till företagsdata hanteras fullt ut genom automatiserad identifiering och distribution av tillgångar med hjälp av Microsoft Active Directory. Det räcker med att schemalägga regelbundna skanningar för att Ninja ska identifiera icke-hanterade enheter och distribuera en hanteringsagent till tillgången på ett smidigt sätt. SNMP-aktiverade enheter är också lätta att upptäcka genom sonden för nätverksövervakning.

Få information om dina resurser i realtid och agera direkt

+

Du behöver information i realtid för att fatta effektiva beslut om upphandling, support och ledning för endpoints. Manuell hantering av maskinvara och programvara är tidskrävande, inexakt och ofta inaktuellt. Ninja samlar in och uppdaterar automatiskt hundratals datapunkter på varje hanterad endpoint så att du alltid har korrekt samt aktuell inventeringsdata för bättre beslutsfattande. IT-tillgångsdata är sömlöst integrerade i Ninjas endpoint-hantering, fjärråtkomst och servicedesk-lösningar så att du har fullständig data över alla arbetsflöden.

Enkelt gruppera, hitta och hantera resurser

+

Alla tillgångar är automatiskt grupperbara och sökbara av inbyggda insamlade datapunkter, vilket gör det otroligt snabbt och enkelt att hitta en tillgång och vidta åtgärder. Flexibla anpassade fält låter dig samla in nästan all data på en endpoint för enhetsklassificering och hantering.

Spåra och meddela om tillgångsförändringar

+

Bli notifierad och skapa automatiskt ärenden när maskinvara ändras, när programvara läggs till eller tas bort eller när hälso- och prestandaproblem upptäcks så att du har full insyn över dina hanterade endpoints.

Övervaka och hantera programvara i stor utsträckning

+

Ninja ger dig en live-inventering av all programvara som är installerad i hela din portfölj av hanterade tillgångar så att du har full överblick till din installerade bas. Generera aviseringar och ärenden vid installation eller borttagning av programvara, öppna ärenden för att ta bort blacklistade program och mer. Installera och avinstallera enkelt program i stor omfattning över alla dina endpoints.

Se hur staden Vidalia tog full kontroll över sina distribuerade IT-tillgångar

Den här programvaran är extremt enkel att använda och fantastisk för att övervaka alla mina IT-tillgångar och nätverk. Vi använder Ninja för att hålla reda på och övervaka alla datorer från ett enda webbaserat gränssnitt.

Ninja har hjälpt oss att ta kontroll över både våra fjärranslutna och interna tillgångar. Ninja tillåter fjärranslutning och övervakning av våra tillgångar, även om de inte kontaktar domänen.

Nätverksadministratörer kan hantera hundratals kanske till och med tusentals maskiner. Det är snabbt, det är enkelt och det bara fungerar.

Vanliga frågor

IT-resurshantering (även kallat ITAM) är affärspraxis för att säkerställa att en organisations tillgångar redovisas, driftsätts, underhålls, uppgraderas och avyttras när de är föråldrade. NinjaOnes tillgångshanteringsrapporter gör det enkelt att spåra inventering, användning och hälsan för din hårdvara, mjukvara och prenumerationer med NinjaOnes tillgångshanteringsrapporter

Med IT-resurser avses all programvara och maskinvara som ingår i organisationens IT-miljö.

NinjaOnes programvara för resurshantering fungerar genom att möjliggöra full insyn i och hantering av alla IT-tillgångar i din IT-miljö. Den följer dem genom alla faser av livscykelhanteringen av IT-tillgångar, från rekvisition till nedmontering. Ninjas ITAM-programvara använder även automatisering för att upptäcka och hantera dina IT-tillgångar. Detta hjälper till att se till att alla endpoints, enheter och icke-fysiska tillgångar redovisas och underhålls.

Ett verktyg för resurshantering används för att hålla reda på alla hård- och mjukvarutillgångar som finns i din IT-miljö. Du kan skapa en inventering av IT-tillgångar så att du har en aktivt hanterad lista över alla dina IT-tillgångar. ITAM-programvara hjälper dig även att hålla nere kostnaderna för IT-underhåll. Genom att hantera alla IT-tillgångar som är anslutna till ditt nätverk kan du hjälpa till att stödja dina tillgångar under hela deras livslängd och även öka din övergripande IT-säkerhet.

Ett verktyg för resurshantering används för att hålla reda på alla hård- och mjukvarutillgångar som finns i din IT-miljö. Du kan skapa en inventering av IT-tillgångar så att du har en aktivt hanterad lista över alla dina IT-tillgångar. ITAM-programvara hjälper dig även att hålla nere kostnaderna för IT-underhåll. Genom att hantera alla IT-tillgångar som är anslutna till ditt nätverk kan du hjälpa till att stödja dina tillgångar under hela deras livslängd och även öka din övergripande IT-säkerhet.

NinjaOnes lösning för resurshantering ger flera fördelar för din organisations teknik. Det ger dig bättre insyn i och mer kontroll över din IT-miljö. Programvaran förser dig även med nödvändiga verktyg och information för att hålla dina tillgångar säkra och friska. Med effektiv hantering av dina IT-tillgångar kan du bättre stödja arbetsflöden, IT-säkerhet och övergripande produktivitet.

När IT-tillgångarna inte finns på samma plats kan det vara svårt att hantera och underhålla dem. NinjaOne IT Asset Management är ett idealiskt verktyg för organisationer med en fjärrstyrd eller hybrid arbetsstyrka. Programvaran ger dig även information i realtid om alla dina tillgångar så att du kan fatta effektiva beslut om hur du ska stödja dina endpoints. Denna information kan även användas för att spåra när förändringar sker och hur dina tillgångar påverkas.

Kostnaden för NinjaOnes ITAM-programvara följer en prenumerationsmodell. Det beror på en rad olika faktorer, till exempel hur många enheter du använder och vilka andra NinjaOne-verktyg eller programvaror du vill ha tillgång till. Ta reda på vilka andra faktorer som avgör kostnaden för programvara. Registrera dig för en gratis provperiod för att prova programvaran själv eller få en anpassad offert idag!!

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.