Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

De bästa metoderna för förvaltning av IT-drift

,
What is IT Operations Management (ITOM) blog banner

De bästa metoderna för förvaltning av IT-drift

ITOM (Modern IT operations management) kräver ett integrerat, tjänstecentrerat tillvägagångssätt. Vill du maximera din förvaltning av IT-drift och effektivitet? Här är de bästa metoderna för att komma igång.

Vad är IT-driftshantering (ITOM)?

IT-driftshantering (ITOM) avser administrationen av en organisations behov av nätverk, hårdvara, teknik och applikationer. ITOM-paraplyet är långtgående. Funktionerna omfattar:

 • IT-infrastruktur
 • riskhantering
 • kostnadskontrollverksamhet
 • produktivitet
 • nätverksprestanda
 • säkerhetshantering för alla IT-tillgångar
 • bästa praxis för att hantera varje enskilt område

Vad består ITOM-uppgifterna av?

När ett företag expanderar ökar ofta dess tekniska behov – programvara och andra tillgångar – i samma takt. IT-driftscheferna tar ansvar för detta ständigt växande utbud av tjänster och lösningar. Deras främsta prioritet är att se till att alla dessa tjänster och tillämpningar är stabila och tillgängliga för användning av deras intressenter. I detta syfte utför IT-chefer och IT-personal vanligtvis ledningsuppgifter inom tre viktiga tjänsteområden:

1) IT-infrastruktur/ IT-nätverksdrift

IT-nätverksinfrastrukturen omfattar all hårdvara och alla enheter som behövs för att tillhandahålla intern och extern kommunikation, datalagring och datahantering för organisationen. Uppgifter som hör till denna kategori är bland annat:

 • Alla nätverksfunktioner i samband med kommunikation
 • Förvaltning av det interna telefon-/VoIP-systemet
 • Tillhandahålla fjärråtkomst för auktoriserade användare och hantera protokoll för åtkomstkontroll
 • Förvaltning av intern och extern telekommunikation
 • Porthantering för säker serveråtkomst utifrån
 • Reglering av trafik via brandväggar och upprätthållande av nätverkssäkerhet
 • Upptäcka och lösa eventuella problem som rör nätverksresurser

2) IT-stödverksamhet och helpdesk

ITOM omfattar hantering av helpdesk-tjänster och standardroller för teknisk support. Dessa uppgifter kan omfatta servicesamtal, ärendehantering, felsökning och uppfyllande av förfrågningar. IT-driftschefer ansvarar även för att hantera och testa säkerhetskopior, kommunicera information om incidenter och nätverksavbrott, kontrollera systemåtkomst/licenser/användarkonton och genomföra en plan för katastrofåterställning/kontinuitet för verksamheten.

Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Datacenter- och anläggningsförvaltning
 • Helpdeskhantering/Nätverksoperationscenter (NOC)
 • Tillhandahållande av användare och konton
 • Genomförande av revisioner och tester
 • Hantering av säkerhetskopiering
 • Säkerställa maximal drifttid/nätverksstabilitet
 • Skapa planer för katastrofåterställning/kontinuitet i verksamheten

3) Enhets- och serverhantering

Förutom att administrera nätverksinfrastrukturen i hela organisationen ansvarar IT-driftsteamen vanligtvis även för att hantera nätverksendpoints som servrar och enheter. Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Underhålla, patcha och uppgradera servrar och molnbaserad infrastruktur
 • Lagrings- och nätverkshantering
 • Installation av filservrar och e-post samt auktorisering av konton
 • Tillhandahållande av IT-tillgångar, inklusive enheter som utfärdas till användare
 • Hantering av organisationsgodkända enheter och BYOD
 • Säkerställa att programmen har tillgång till de hårdvaruresurser de behöver för att fungera

De fyra största utmaningarna för hantering av IT-drift som håller organisationer tillbaka år 2021

Modern IT-driftshantering kräver ett integrerat, tjänstecentrerat tillvägagångssätt. Det är viktigt att maximera tjänstekvaliteten, optimera processer, möjliggöra innovation och säkerställa en stabil och tillförlitlig IT-miljö.

Många IT-personal kämpar med logistiken och verkligheten när det gäller att genomföra en sådan strategi. Detta kan leda till slöseri med tid och förvirring, vilket i sin tur leder till serviceavbrott, dåliga svarstider, ekonomiska förluster och skada på företagets rykte.

Nedan följer fyra av de vanligaste utmaningarna som IT-team stöter på:

1) Brist på integrerad programvara och verktyg för hantering av IT-verksamhet

Det är inte optimalt att samla ihop data från flera olika verktyg, särskilt inte när moderna programvarulösningar kan ge en tydlig realtidsbild av nätverkets och IT-infrastrukturens tillstånd. Det finns ingen anledning att brottas med att upptäcka, diagnostisera och lösa serviceproblem samtidigt som du kämpar mot klockan eller hoppas på att det inte ska bli några katastrofala serviceavbrott.

Man bör även tänka på att i takt med att efterfrågan på molnresurser ökar, ökar även komplexiteten i hanteringen av dessa resurser. När organisationer av alla former och storlekar fortsätter att införa ny teknik som molnbaserade datatjänster (SaaS, PaaS, IaaS etc.), virtualisering och sakernas internet (IoT) utmanas IT-organisationer att utvecklas och anpassa sig. I slutändan har IT-verksamheten alltid samma utmaningar: att leverera IT-prestationer, hantera risker, tillhandahålla säkerhet och kontrollera kostnaderna.

2) Bristande insyn i IT-arkitekturen

Anpassning och smidighet kräver en hög nivå av insyn i IT-arkitekturen för att kunna ge snabba svar och åtgärder. Organisationer som fortfarande använder äldre programvarusystem med traditionell hårdvara på plats har ofta begränsad insyn i sina egna system. Det hjälper inte när informationen är spridd över flera system, programvaror och teammedlemmar, vilket ofta är fallet i dessa situationer. Dessa hinder bör åtgärdas för att ge IT-verksamheten rätt kontroller och övervakning för att uppnå sina strategiska mål.

3) Olika teknik och tillämpningar

Den försämrade insynen i IT-arkitekturen beror till stor del på att olika tekniker, verktyg och processer fungerar oberoende (och ointegrerat). I dag kan en typisk organisation ha några applikationer som körs på plats, några applikationer via SaaS och några andra applikationer som helt och hållet drivs av en tredjepartsleverantör. När dessa tillämpningar och lösningar inte kan dela information måste de övervakas separat. Detta ger större utrymme för mänskliga fel och medför större kostnader i form av pengar, tid och resurser.

4) Dålig skalbarhet

Bristande insyn och begränsad kontroll över olika tekniker innebär ofta att IT-cheferna stöter på en vägg när det är dags att skala upp verksamheten. En svårhanterlig miljö är inte lämplig för att införa eller upprätthålla en ny tjänst. Utan ett system för att integrera data från olika insamlingspunkter kan nya hårdvaror, tjänster eller lösningar leda till en ännu mer splittrad IT-infrastruktur. Vi får inte heller glömma de säkerhetsbrister som ofta uppstår genom alla dessa olika verktyg och program.

Strategi och bästa praxis för IT-verksamhet

Vill du maximera din IT-flexibilitet och verkligen få grepp om ITOM? Här är de bästa metoderna för att komma igång.

1) Sluta bekämpa bränder och börja hantera dem aktivt

Break-fix-modellen är föråldrad; organisationer kan inte längre arbeta enligt den traditionella idén att ringa IT bara när något slutar fungera. Att anta bästa praxis för IT-drift börjar med att flytta organisationer från den ad hoc-modell för IT som bara kan åtgärda problem när de redan har uppstått till aktiv övervakning och proaktivt underhåll.

2) Anpassa IT-hantering till tjänster

Hur du ser på din IT kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande för ditt företag. Om du ser IT-verksamheten i den gamla ”tekniska supporten” som en lösning på problem, kan du inte dra full nytta av modern IT. Den nuvarande ITOM-metodiken flyttar fokus från att hantera applikationer och infrastruktur i en silo och fokuserar istället på att förstå IT i förhållande till affärsmålen. ITOM-processer och arbetsflöden är ofta utformade med utgångspunkt i tjänsteleverans och kundupplevelse. Detta gör det möjligt att få en bättre avkastning på IT-investeringar och samtidigt öka kundnöjdheten.

3) Skapa mål och planera för framgång

En effektiv ITOM kräver att du tydligt definierar rollerna inom IT-teamet och håller alla ansvariga. IT-team, särskilt inom små företag, har ofta svårt att förstå vad de har för ansvar och mål. Automatiserade ITOM-processer, biljettsystem och processdriven hantering gör det möjligt för IT-personal att använda tid och IT-resurser på bästa sätt.

4) Samarbeta med en betrodd tjänsteleverantör

Småföretagare måste ofta göra svåra val när det gäller att investera och hantera förväntningar. Att utveckla interna IT-team kan vara oerhört dyrt, och många av de ITOM-mål som vi har diskuterat här kan verka mycket kostnadsdrivande. IT-partners och tjänsteleverantörer hjälper till att lösa detta problem genom att ge företag tillgång till teknikexperter, hårdvara och lösningar som gör det lättare att planera och genomföra IT-driftsstrategin – även med en liten budget.

Hur är det med automatisering av IT-verksamheten?

Ett verktyg för IT-automatisering kan sammanföra övervakning, händelsehantering och verksamhetsanalyser i företagsklass till en instrumentpanel med en enda glasruta. Som vi har diskuterat kan du med en centraliserad vy utvärdera IT-infrastrukturens hälsa och prestanda samtidigt som du ökar tillgängligheten till resurser och förbättrar säkerheten. Det här tillvägagångssättet gör att du vanligtvis kan använda så få verktyg som möjligt, vilket gynnar både säkerhet och produktivitet.

Är du redo att förbättra din synlighet och automatisera dina mest tidskrävande IT-uppgifter? Se hur NinjaOnes plattform kan göra ditt team mer effektivt.

rmm kostnadsfri provperiod

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).