Att bemästra patchhantering – de bästa metoderna för IT-avdelningar

Mastering Patch Management image

Under de senaste åren har antalet cyberattacker ökat dramatiskt. Dessa attacker kan vara kostsamma och störande, och de kan till och med leda till förlust av känsliga uppgifter. Patchhantering är ett av de mest effektiva sätten att förhindra dessa attacker, eftersom det kan bidra till att täppa till säkerhetsproblem som cyberbrottslingar kan utnyttja. Patchhantering kan dock vara en komplex och utmanande process. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till, t.ex. antalet programvaruapplikationer som används, lämpliga lösningspartners[DF1] , hur kritisk programvaran är och risken för att nya problem uppstår. Trots dessa utmaningar är patchhantering avgörande för organisationer av alla storlekar. Genom att följa bästa praxis kan organisationer avsevärt minska risken för att bli hackade och skydda sina data från cyberbrottslingar. Regelbundna revisioner kan identifiera och eliminera eventuella blockeringar innan de leder till problem. De ser även till att den implementerade processen alltid klarar förändrade efterlevnadskrav och regelbundet optimeras. Dessutom ger de uppgifter som framkommer vid en revision en transparent inblick i detaljerna i patchhanteringen och kan bidra till att snabbt hitta rätt lösning vid problem. I den här bloggen diskuterar vi hur man genomför en revision och väljer rätt lösningspartner för att säkerställa en god cybersäkerhetshygien för ditt företag.

Steg för att genomföra en patch scan audit

Enligt 2023 Verizon Data Breach Investigations Report kan det ta upp till 49 dagar att åtgärdade mest utnyttjade sårbarheterna.  Bara med en vattentät patchhantering skulle företag kunna minska risken för framgångsrika cyberattacker med mer än hälften. En IT-revision kan bidra till att säkerställa att ditt patchhanteringsprogram är effektivt. Revisorn kommer att granska era policyer och rutiner för patchhantering, samt er process för patchdistribution. De kommer även att leta efter eventuella säkerhetsproblem eller efterlevnadsproblem. Resultaten av revisionen kan hjälpa dig att identifiera områden där ditt patchhanteringsprogram kan förbättras. När IT-teamen genomför en revision följer de helst en strukturerad checklista. Du kan bocka av följande steg ett efter ett:

 1. Skanna nätverket och dokumentera den aktuella patchstatusen.
 2. Granska opatchade sårbarheter för att identifiera grundorsaker och eventuella trender.
 3. Analysera riskbaserade beslut och metoder som påverkar patchningsprocessen.
 4. Definiera rätt mätetal för att samla in relevant information på rätt sätt.
 5. Se till att alla ansvariga, även på ledningsnivå, informeras om den aktuella patchstatusen.
 6. Identifiering av processer och områden där det finns potential för optimering.
 7. Skriv ner förväntningar på lagning och granska vad som står i kontrakt eller avtal.

Välja rätt lösningspartner och verktyg

Patchhantering är en viktig och resurskrävande uppgift som inte alla företag klarar av att hantera själva. Lyckligtvis finns det många lösningar på marknaden som lovar att hjälpa till. Att välja rätt verktyg handlar om tio viktiga faktorer:

 1. Operativsystem: Windows, Linux eller macOS? Vilken patch management-lösning som är rätt för företaget beror bland annat på vilka system leverantören känner till och vilka som används av interna IT-team.
 2. Många olika användningsområden: Alla applikationer måste vara tillförlitligt patchade, vilket naturligtvis även inkluderar programvara från tredje part. Även här är det viktigt att kontrollera leverantörens erfarenhet och jämföra den med dina egna krav.
 3. Automatisering: Kritiska problem kan ofta lösas snabbast och mest tillförlitligt genom automatiserade processer. En lösning som erbjuder automatisering för att identifiera, analysera, godkänna, distribuera och validera patchar kan sannolikt spara tid, förbättra noggrannheten och produktiviteten.
 4. Kontroll: Automatisering gör vissa patchningar enklare, men den bästa lösningen bör även stödja manuella godkännanden och avslag av patchningar, samt ad hoc-patchningar för att hantera zero-days. I idealfallet kompletteras dessa alternativ med automatiska varningsmeddelanden i händelse av patchfel, så att teamet omedelbart kan vidta korrigerande åtgärder.
 5. Optimering: En bra lösning gör patchhanteringsprocessen effektiv. Detta kan till exempel uppnås genom arbetsflöden för avinstallation av patchar, en fjärrterminal, en registerredigerare eller en blockeringsfunktion för patchar.
 6. Data: Instrumentpaneler och resultatrapporter kan presentera viktig information på ett transparent och begripligt sätt, vilket gör det lättare att identifiera och åtgärda sårbarheter över tid. Omfattande dokumentation gör det även lättare att verifiera patchstatus för styrningssyften.
 7. Effektivitet: Rätt patch management-verktyg ska stödja och inte på något sätt leda till mer komplexitet och arbete. Underhållskostnader och omfattande utbildning på plats kan undvikas om företagen förlitar sig på en molnlösning.
 8. Hybridarbete: Distribuerade team som kan arbeta var som helst är det nya normala i arbetslivet. Distansarbetare med mobila enheter (även utan VPN-anslutning) bör därför inte utgöra en utmaning för ett patchhanteringsverktyg.
 9. Användargränssnitt: Ett intuitivt användargränssnitt säkerställer problemfri användbarhet och förhindrar att den implementerade lösningen genererar ytterligare arbete.
 10. Prissättning: Förutom utbudet av funktioner, betalningsmetoden och olika paket finns det många aspekter som påverkar priset på patch management-lösningar. Företagen bör beakta alla kostnader, inklusive dolda avgifter, när de fattar sitt beslut.

Bygga upp en komplett strategi för cybersäkerhet

Patchhantering är en viktig del av företagens IT-verksamhet som inte får förbises. Vikten av snabb och effektiv patchning ligger i dess förmåga att förbättra säkerheten, säkerställa systemstabilitet och stödja regelefterlevnad. Genom att regelbundet uppdatera programvara och system kan organisationer minimera sårbarheter och skydda känsliga uppgifter från potentiella hot, t.ex. skadlig kod, ransomware och cyberattacker. Patchhantering hjälper även till att förhindra systemkrascher och prestandaproblem, vilket minskar stilleståndstiden och förbättrar den övergripande produktiviteten. Dessutom blir efterlevnad av branschregler och standarder alltmer ett krav för företag, och patchhantering spelar en viktig roll för att uppfylla dessa skyldigheter. Att inte implementera en robust patchhanteringsstrategi kan leda till betydande ekonomiska förluster, skadat rykte och rättsliga konsekvenser. Därför måste organisationer prioritera patchhantering som en grundläggande aspekt av sin IT-verksamhet för att skydda sina tillgångar, upprätthålla driftskontinuitet och upprätthålla sitt ansvar gentemot både intressenter och kunder. Läs mer om hur du automatiserar patchhanteringen för alla endpoints.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta din 14-dagars testversion av den högst rankade programvaran för patchhantering

Inget kreditkort krävs, full tillgång till alla funktioner

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).