Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Hur du maximerar ditt företags IT-effektivitet

IT efficiency blog banner

Den digitala omvandlingen och ökningen av distansarbete har påskyndat användningen av flera olika tekniker på arbetsplatsen. Dessa omständigheter ledde till olika utmaningar och gjorde det allt mer angeläget att hitta lösningar. Två av de största utmaningarna för IT-ledningen är att göra en korrekt bedömning av IT-behoven och att hitta kvalificerad teknisk personal.

I en undersökning utförd av NinjaOne rapporterades även att87% av organisationerna såg en ökning av antalet nya enheter under föregående år. Tyvärr har många av dem inte anpassat sig så bra till förändringen. Många organisationer förlitar sig fortfarande på manuella processer för rutinmässig IT-hantering, och lägger mycket tid och resurser på att genomföra dessa processer.

Vad är IT-effektivitet?

Effektivitet innebär i allmänhet att man tittar på nuvarande processer och produktion och sedan tittar på vad mer som kan uppnås eller hur saker kan göras bättre med de befintliga resurserna. Det syftar även till att förbättra kvaliteten på slutresultatet.

IT-effektivitet är alltså hur effektiv din organisation är på att tillhandahålla högkvalitativa IT-tjänster och samtidigt minska kostnaderna. Det handlar om att effektivt leverera IT-värde till verksamheten och att göra det på ett sätt som bidrar till dess övergripande framgång.

Varför behöver du IT-effektivitet?

IT-effektivitet är ovärderligt när det gäller att hantera en mängd olika affärsutmaningar, och att hitta sätt att öka organisationens IT-effektivitet kan inte bara lindra problem, utan dessutom öka produktionen och lönsamheten. Målet är att förbättra personalens produktivitet genom IT-effektivitet och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Två sätt att öka ditt företags IT-effektivitet är att antingen outsourca IT-hanteringen till en tredje part eller investera i verktyg för ditt interna IT-team.

3 områden där du kan öka din IT-effektivitet

IT-effektivitet är ett brett begrepp som kan avse all informationsteknik inom ditt företag. Eftersom IT är så komplext är det lätt att känna sig överväldigad när man försöker bestämma vilket område eller vilken aspekt av tekniken man ska förbättra först.

Endpoint management är ett vanligt område i de flesta organisationer som kan dra nytta av ökad IT-effektivitet, så låt oss fokusera på tre aspekter av endpoint management som kan dra nytta av IT-effektivitetsinsatser: patchhantering, programvarudistribution och installation av nya enheter.

Patchhantering

Det är avgörande att program och system patchas i tid för att garantera säkerhet mot cyberhot och stödja IT-effektivitet. Mandiant skriver: ”Angripare befinner sig i en ständig kapplöpning för att utnyttja nyupptäckta sårbarheter innan försvararna har en chans att reagera.” När en sårbarhet upptäcks och en korrigeringsåtgärd släpps är det viktigt att distribuera och tillämpa korrigeringsåtgärden innan cyberhot kan utnyttja den kända sårbarheten.

Manuella patchningsprocesser kan vara plågsamt långsamma och göra systemen sårbara för attacker, så ett av de mest effektiva sätten att optimera patchhanteringen är att automatisera distribution och tillämpning av patchning. Vi rekommenderar dessutom att man testar patchar innan man installerar dem, så att man undviker att installera en patch som skapar fler problem än den löser. Att stödja säkerheten för system i din IT-miljö möjliggör IT-effektivitet.

Programvarudistribution

Att distribuera programvara till slutanvändarnas enheter är en viktig del av endpoint-hanteringen. Tyvärr kan det ta mycket tid att genomföra denna process. Vissa personer uppger att de ägnar mer än 10 timmar i månaden enbart åt att distribuera programvara.

Du kan öka IT-effektiviteten i programvarudistributionen genom att använda ett verktyg för att övervaka och hantera ditt programvarulager, ställa in automatisk programvarudistribution och hantera applikationer i stor skala.

Inställning av ny enhet

Den kontinuerliga ökningen av organisationsenheter under de senaste åren har lett till bättre lösningar för initial installation eller omkonfiguration. Många företag har dock inte implementerat dessa lösningar eller ändrat sina strategier, utan lägger för mycket tid på att installera nya enheter.

Automatisk enhetsidentifiering och programvara som ger dig kontroll över enhetens beteende och konfiguration underlättar och gör enhetsinstallation och underhåll enklare och mer effektivt.

Fördelar med att samarbeta med en IT-partner för IT-effektivitet

Företag har i regel interna IT-team som ser till att organisationens IT-miljöer fungerar optimalt. Små och medelstora företag har å andra sidan ofta inte de resurser som krävs för att effektivt hantera sin egen teknik. Det är här som IT-partner kan bli en fantastisk resurs.

Managed IT-tjänster, som tillhandahålls av en IT-partner, är ett populärt sätt för företag som saknar egen IT-personal att tillgodose organisationens tekniska behov. En IT-partner tillhandahåller outsourcad informationsteknik (IT) och nätverkssupport. De outsourcade tjänsterna ger mindre verksamheter möjlighet att få stöd som är typiskt för större organisationer med ett dedikerat IT-team.

IT-partners erbjuder övervakning och hantering dygnet runt av dedikerade IT-experter, så att du vet att din IT-miljö är i goda händer. Detta, tillsammans med IT-partners proaktiva hantering, innebär även förutsägbara kostnader och totalt sett mindre risk för ditt företag.

Hur NinjaOne förbättrar IT-effektiviteten

NinjaOne är en plattform för enhetlig IT-hantering på distans som fokuserar på att göra din IT-hantering så optimerad och effektiv som möjligt. Den omfattar alla aspekter av IT-hantering i en plattform, inklusive tjänstehantering, nätverks- och infrastrukturhantering, säkerhet med mera. Starta din gratis testperiod idag och upptäck hur din organisation kan dra nytta av effektiv IT-drift.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).