Enhetlig IT-hantering: Vad det är och varför det är viktigt

Enhetlig IT-hantering: Varför det är viktigt

När IT-teams och IT-avdelningar inte är på samma sida skapar de oavsiktligt blockeringar och andra problem som påverkar hela organisationen negativt. För att förhindra att dessa problem uppstår rekommenderar CIO att man undersöker några sätt att effektivisera IT-verksamheten, t.ex. genom att automatisera processer eller införa en ny IT-strategi.

På senare tid har många framgångsrika organisationer valt att anta en strategi för enhetlig IT-hantering (UITO) som minimerar risker, förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten. Ta del av följande information om UITO för att se om det är rätt tillvägagångssätt för ditt IT-team.

Förståelse för enhetlig IT-hantering (UITO)

Unified IT Operations (UITO ) är en strategi för IT som förenar hela IT-miljön med målet att öka affärstillväxten genom att förebygga, förhindra och lösa slutanvändarnas problem. Den fokuserar också på att minska de interpersonella, tekniska och operativa silos som finns inom IT-grupperna själva för att öka produktiviteten och samarbetet.

Funktioner som ingår i UITO

För att en enhetlig IT-hantering ska vara effektiv måste den se till att alla aspekter av IT-hanteringen fungerar tillsammans, t.ex. nätverks- och infrastrukturhantering, säkerhet, applikationshantering, tjänstehantering och systemadministration. Alla dessa funktioner arbetar i harmoni under UITO för att skapa en framgångsrik IT-miljö som direkt bidrar till en organisation.

5 sätt som enhetlig IT-hantering gynnar företag

Efter att ha implementerat ett UITO-ramverk kommer organisationens IT-team att höja sig till en helt ny nivå. En UITO-lösning kommer att:

1) Minska komplexiteten

Med ett framgångsrikt UITO-system på plats kan IT-teamet minska komplexiteten i hanteringen av flera verktyg genom att samla dem på en enda glasruta. Detta ökar också effektiviteten eftersom IT-teamen inte längre behöver byta mellan olika verktyg och försöka hantera allting separat.

2) Anpassa IT till organisationens mål

Genom att förenhetliga IT-processer och fokusera på slutanvändarnas resultat kan IT-teamet samarbeta med organisationen för att uppnå affärsmålen i stället för att fungera som en separat avdelning. På detta sätt blir IT-teamet en direkt och viktig bidragsgivare till verksamheten.

3) Öka produktiviteten

När en IT-avdelning arbetar ineffektivt minskar produktiviteten. Om en tekniker till exempel måste hantera tio eller femton olika verktyg separat krävs det mycket mer ansträngning än att kombinera vissa verktyg och hantera allt från en enda skärm. På detta sätt förbättrar UITO-systemet effektiviteten genom att samla IT-verksamheten, vilket ökar produktiviteten genom att IT-teamet kan fokusera på en enda bildskärm i stället för att dela upp sin uppmärksamhet och hantera flera verktyg samtidigt.

4) Spara resurser

De mest framgångsrika företagen är de som vet hur de ska förvalta sina tillgångar och resurser på ett klokt sätt. Utan ett UITO-ramverk fungerar IT-teamet på ett utspritt och oorganiserat sätt som tar tid, pengar och andra viktiga resurser i anspråk. Ett UITO-ramverk effektiviserar IT-processerna genom att konsolidera och organisera IT-system, vilket säkerställer att tid och andra resurser som används av IT-teamet används på ett effektivt sätt.

5) Ge stöd till grupper

I slutet av 2022 förutspår Linkedin att 25% av alla nordamerikanska jobb kommer att vara distansanställda. I takt med att antalet distansanställda ökar behöver organisationer verktyg och lösningar som stöder både hybrid- och fjärrteam. Ett UITO-system centraliserar alla verktyg till ett enda och använder ofta molnet så att team på plats och på distans enkelt kan få tillgång till de verktyg de behöver.

4 viktiga steg för att bygga upp ett UITO-ramverk

Det råder ingen tvekan om att det kommer att ta tid att övergå från ett IT-regelverk till ett annat. Det finns dock fyra steg som du kan följa och som bygger upp de viktigaste komponenterna i ett UITO-ramverk för att göra övergången så snabb och smidig som möjligt.

Steg 1: Konsolidera IT-verksamheten

IT-verktyg är verkligen användbara, men att använda för många olika verktyg för olika uppgifter är ett ineffektivt sätt att hantera din IT-infrastruktur. Det första steget mot en mer enhetlig IT-miljö är att konsolidera verktygen och centralisera IT-verksamheten.

Steg 2: Automatisera processer

Det finns flera fördelar med IT-automatisering som organisationer kan dra nytta av, t.ex. förbättrad noggrannhet, minskade kostnader och ökad effektivitet. Genom att automatisera processer kan IT-teamet standardisera processerna för att göra dem enklare och mer strömlinjeformade.

Steg 3: Maximera resursernas värde

Tyvärr har IT-teams vanligtvis lite för lite resurser när organisationer växer, vilket gör att de ofta blir underbemannade och överarbetade. För att underlätta denna börda kan IT-teamen utnyttja de resurser de har på ett klokt sätt för att maximera deras värde. Om du till exempel lägger resurser på ett IT-verktyg som är intuitivt och enkelt att använda kommer det att kräva mindre resurser än ett IT-verktyg som har en stor inlärningskurva.

Steg 4: Bygg upp en distribuerad arbetsstyrka

Eftersom fjärrstyrkan fortsätter att växa måste en solid UITO-ram innehålla verktyg och processer som kan anpassas till både lokala och fjärrstyrda medarbetare. Att byta till molnbaserade lösningar är ett utmärkt sätt att förbereda sig för en hybrid eller distribuerad arbetsstyrka.

Förena din IT-verksamhet med NinjaOne

För att skapa en UITO-ram behöver du en enhetlig lösning. NinjaOne erbjuder RMM, patchhantering, fjärråtkomst, endpoint-hantering, IT-dokumentation, hantering av IT-tillgångar, säkerhetskopiering, verktyg för servicedesk och mycket mer, allt sammanlänkat i en komplett lösning. Starta din kostnadsfria provperiod för att börja bygga en mer enhetlig och framgångsrik IT-miljö.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).