Vad är serverhantering? Grundprinciper, redskap och bästa metoder

av Team Ninja
Server Management NinjaOne Blog Banner

I den digitala tidsåldern är organisationer mer beroende av IT än någonsin tidigare. Grunden för många IT-funktioner - inklusive datalagring, webbhotell, e-post och programvara - är serverhantering. Utan tillförlitliga, fungerande servrar skulle de flesta IT-funktioner kollapsa. Många företag har migrerat intern IT till molntjänster med servrar i avlägsna datacenter, men ett betydande antal har fortfarande egna servrar eller använder en hybridmiljö med egna servrar och molntjänster. Oavsett var servern är placerad innebär hantering av en server övervakning och underhåll av maskinvara, programvara, säkerhet och säkerhetskopior. I den här guiden utforskar NinjaOne serverhantering utifrån dagens serverteknik, säkerhetsproblem och användbara programverktyg.

Det här inlägget kommer att omfatta följande:

 • Serverhantering definieras för IT-proffs
 • Vad är bästa praxis för serverhantering?
 • Olika servertyper och utmaningar för hanteringen
 • Tips och bästa praxis för serverhantering
 • Redskap för serverhantering

Vad är serverhantering?

Serveradministration omfattar all övervakning och allt underhåll som krävs för att servrarna ska fungera tillförlitligt och med optimal prestanda. Detta omfattar hantering av maskinvara, programvara, säkerhet och säkerhetskopior för att hålla IT-miljön operativ och effektiv.

De viktigaste målen för serverhantering är:

 • Minimera serverförlängningar och driftstopp samtidigt som tillförlitligheten maximeras
 • Säkra och skydda servermiljöer
 • Skala servrar och relaterade funktioner för att tillgodose organisationens behov över tid

Grundläggande serverhantering 

Den övergripande effekten av serverhantering på IT är ganska omfattande, vilket gör dess omfattning till ett paraply som täcker nästan allt som avdelningen hanterar. Låt oss ta en närmare titt på några av detaljerna i detta omfattande koncept:

Hantering av hårdvara

Om vi börjar med grunden för effektiv serverhantering har vi hårdvaran. Allt beror på fungerande hårdvara. Inom detta bredare ämne finns det några viktiga hårdvaruelement som bör övervakas och hanteras noggrant som en del av alla serverhanteringsstrategier:

Central processorenhet (CPU)

CPU:n är i princip hjärnan i servern och utför alla beräkningar som krävs för att programmen ska kunna köras. Eftersom processorerna inte bara är nödvändiga utan även används flitigt måste de övervakas kontinuerligt för att undvika överbelastning - ett problem som kan leda till allt från långsammare drift till fullständiga systemkrascher. Det finns flera sätt att hantera en överbeskattad CPU. Uppgradering är det mest uppenbara alternativet, men du kan även lägga till fler CPU-resurser från en annan tillgång, stoppa processer som utnyttjar resurserna eller finjustera systemets prestanda för att avlasta CPU:n.

CPU-temperatur

Allt detta arbete gör att processorerna går varma. Servrar producerar i allmänhet stora mängder värme, vilket är anledningen till att serverhallar ibland är inbyggda i kalla lokaler (till och med under jord eller under vatten). Om processorerna blir för varma kan de gå sönder med katastrofala följder. Servrarna är utrustade med kylsystem och termometrar som gör det enklare att hantera dem, även på distans. Om en servers temperatur blir för hög kan en IT-tekniker stänga av hårdvaran och bedöma situationen innan värmen blir kritisk. Problem med överhettning beror ofta på att systemet belastas för hårt eller att kylanordningarna inte fungerar.

Random Access Memory (RAM)

RAM är en servers arbetsminne, den tillfälliga lagring som används för snabba operationer och cachning. RAM-minnet har ett direkt samband med systemets prestanda, särskilt när det gäller vissa efterfrågade programvaror. Om RAM-minnet tar slut vid normal användning kan det försämra prestandan och leda till att vissa program inte kan köras alls.

Hårddisk

Hårddisken eller hårddiskarna står för serverns permanenta lagring. Här lagras viktiga data, och eftersom hårddiskar i många fall även används för cachelagring kan de skapa prestandaproblem när de ligger nära sin kapacitet. Användningen av hårddisken måste övervakas så att den lagringskapacitet som krävs alltid finns tillgänglig när den behövs. Dessutom bör hårddiskarnas hälsa övervakas noga för att förhindra kostsamma fel som leder till förlorade data.

Driftmiljö

Servern bör förvaras på en plats med optimala miljöförhållanden. Luftfuktigheten bör hållas under kontroll, och serverrummet bör ha möjlighet till optimal kylning. Av säkerhetsskäl bör servrar endast vara tillgängliga för behöriga personer.

Programvaruhantering

Även IT-infrastrukturen är beroende av programvara för att fungera. Programvara bör därför vara föremål för konstant övervakning och schemalagt underhåll, precis som hårdvara. Om du förstår programvaran i din IT-miljö blir det lättare att identifiera prestandaproblem och utföra felsökning.

Säkerhet

Säkerhet är en viktig fråga i alla aspekter av IT, och serverhantering bör omfatta att hålla ett säkert nätverk från insidan och ut. Säkerhetspolicyn varierar beroende på organisation, men det finns flera standardöverväganden för de flesta användningsfall:

 1. Hålla koll på alla uppdateringar av programvara och inbyggd programvara (om möjligt med hjälp av ett verktyg för patchhantering )
 2. Installera och uppdatera antivirusprogram
 3. Installera och konfigurera brandväggar för att förhindra obehörig nätverkstrafik
 4. Fastställa en lösenordspolicy och åtkomstkontroller
 5. Kryptering av känslig datalagring och data i transit
 6. Implementering av SIEM-verktyg, logg- och SOC-övervakning
 7. Införliva verktyg och förfaranden som krävs enligt bästa praxis för säkerhet och alla relevanta efterlevnadsstandarder

Säkerhetskopiering av data

En viktig faktor för säkerhet och kontinuitet är regelbundna säkerhetskopieringar och säkerhetskopieringstester. Dataförluster till följd av en katastrof eller en ransomware-attack kan lamslå de flesta organisationer - fullständiga säkerhetskopior av servrar och en robust backup-lösning kan vara livsavgörande i sådana situationer. Alternativen för säkerhetskopiering är lokal, molnbaserad och server säkerhetskopieringsprogram för att stödja både fysiska och virtuella servrar. Hanteringen av säkerhetskopior är här en viktig faktor. Säkerhetskopior måste inte bara konfigureras korrekt för användningsfallet, utan de bör även testas regelbundet för att säkerställa att de fungerar innan de behövs. En IT-specialist som behöver hantera säkerhetskopior för många olika klienter och arbetsstationer i flera nätverk - t.ex. en managed service provider - behöver en lösning för flera hyresgäster med en enda portal för enkel hantering.

Säkerhetskopiering av kraft

Serverns strömförsörjning bör även ha ett reservsystem för att säkerställa att data inte går förlorade vid strömavbrott. Det finns många alternativ för denna funktion, inklusive avbrottsfria nätaggregat (USP) med inbyggt överspänningsskydd, strömkonditionering och nödström som kan hålla servern igång en kort stund under ett strömavbrott. 

Hur är det med virtuella servrar?

Virtualisering är en vanlig del av modern IT och medför sina egna överväganden. En fysisk server kör vanligtvis en instans på en enda maskinvara, men med en virtuell server kan flera servrar hostas på en och samma maskin. Virtuella servrar, eller virtuella maskiner (VM), gör att du kan göra mer med mindre hårdvara. Även om bekvämligheten välkomnas av IT-branschen kan virtuella miljöer vara något mer komplexa att hantera än fysiska servrar. Samma principer som gäller för traditionell serverhantering gäller dock även för virtuella servrar. 

Intern kontra extern serverhantering

Organisationer har några val att göra när det gäller serverhantering. Det är inte alla organisationer som behöver (eller kan budgetera för) ett internt team för att hantera sina servrar och sin IT-miljö. Om personal eller kostnader inte är ett problem, ger intern hantering fördelen att ha total kontroll över era servermiljöer. Om ditt eget IT-team ska sköta serverhanteringen är det viktigt att de har rätt verktyg för uppgiften. Det finns många verktyg för systemadministratörer som ger dem funktioner som automatisering, aviseringar och rapportering som gör jobbet lättare att hantera. Verktyg för fjärrövervakning och fjärrhantering kan erbjuda många av dessa viktiga funktioner och samtidigt ge ditt team möjlighet att interagera med servern och göra justeringar eller reparationer på distans. För stora företag är denna funktion nästan oumbärlig. Organisationer som inte vill ta på sig uppgiften att hantera servrar internt har möjlighet att välja extern serverhantering. Genom att samarbeta med en managed service-leverantör eller ett annat externt IT-företag kan de lägga ansvaret för serverövervakning och underhåll på utomstående personal.

Serverhantering med NinjaOne

NinjaOnes plattform för endpoint management tillhandahåller en serie fjärrverktyg som fungerar helt i bakgrunden och ger IT-organisationer en rad olika alternativ och funktioner för serverhantering. Bland annat säker fjärråtkomst till servrar, möjlighet att åtgärda problem med hjälp av tekniker eller automatisering, patchning av operativsystem och tredjepartsapplikationer samt uppdatering av konfigurationer i realtid.

Slutsats

Moderna organisationer är beroende av sin IT för att fungera. Grunden för en tillförlitlig och fungerande IT-miljö är servrar som övervakas och underhålls av proffs. Det finns flera bästa metoder för att hantera hård- och mjukvara som är involverad i serverdrift, och när dessa riktlinjer följs kan de bidra till att säkerställa fungerande, effektiv teknik med minimal stilleståndstid. Det finns flera verktyg som hjälper till att hantera servrar, men för organisationer utan ett internt IT-team kan den bästa lösningen vara att lägga ut denna uppgift på externa experter.

NinjaOne RMM för serverhantering

 • Kraftfull och lättanvänd plattform för fjärrövervakning och fjärrstyrning
 • Enkel IT-automatisering
 • Omfattande patchhantering
 • Stadig övervakning och avisering
 • Snabb och säker fjärråtkomst
 • Integrerad säkerhetskopiering i molnet

rmm kostnadsfri provperiod

Nästa steg

För att kunna skapa ett effektivt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ert huvudsakliga redskap för att ständigt kunna leverera exceptionell IT-service. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behov av komplex lokal infrastruktur.

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Övervaka, hantera och säkra alla enheter var som helst, när som helst

NinjaOne ger dig fullständig synlighet och kontroll över alla dina enheter för en mer effektiv IT-hantering.

För många lösningar på för många ställen?

Se hur överflödet av IT-verktyg påverkar din verksamhet och lär dig vad du kan göra för att lösa detta.