Vad är en programfix?

Qué es un parche informático - NinjaOne

Mängden teknik växer exponentiellt i takt med att människor och organisationer genomgår en digital omvandlingsprocess. Mer information och data finns online och på maskiner än någonsin tidigare. Det är viktigt att hålla dessa data säkra i korrekt fungerande programvara på enheter och maskiner, vilket är anledningen till att det är en viktig uppgift att tillämpa programfixar.

Vad är en programfix?

Programfixar är kodstycken som tillhandahåller uppdateringar av programvara eller operativsystem. Syftet med en programfix är att åtgärda eventuella buggar i programvaran för att minimera eventuella befintliga sårbarheter och undvika att de utnyttjas. Programfixar kan även användas för att åtgärda funktionaliteten i ett program eller system.

Exempel på en programfix

Ett exempel på en programfix är en uppdatering av operativsystemet på en dator. Dessa uppdateringar distribueras till användarnas enheter för att åtgärda eventuella buggar i systemet eller systemets funktionalitet. Ofta levereras dessa uppdateringar tillsammans med nya funktioner för enheten. Detta bidrar till att motivera fler människor att kontinuerligt uppdatera sin dator eftersom de vill ha de nya funktionerna, samtidigt som det ökar enhetens skydd och säkerhet.

Varför kallas det för en "programfix"?

Vid datorprogrammering användes en gång i tiden en viss typ av kort som man stansade hål i. Denna "hålkortskodning" lästes av en maskin som, baserat på mönstret av hålslag, översatte det till data eller beräknade på ett visst sätt. Om en bugg eller ett problem upptäcktes i ett av de hålade korten skulle de behöva applicera en programfix. I det här fallet placerades en lapp av antingen tejp eller kartong fysiskt för att täcka hålet. När detta var gjort kunde en maskin inte längre upptäcka hålet och den skulle passera över det. Historiskt sett handlade datorpatching bokstavligen om att täppa till ett hål i kortet för att lösa ett problem. Begreppet "programfix" har hängt med sedan dess, och det används fortfarande för att åtgärda datorprogram och system.

Varför är programfixar viktiga?

Programfixar är viktiga på grund av de många fördelar som de ger, bland annat

Ökad enhets- och datasäkerhet

IT-säkerhet och förebyggande av intrång har blivit en allt viktigare fråga för IT-branschen. Programfixar förhindrar obehörigt läckage av data för att skydda människor och organisationer.

Förbättrad funktionalitet i programvaran

Utvecklare är alltid ute efter att förbättra hur deras programvara fungerar för att ge en bättre och mer sömlös användarupplevelse. Detta bidrar även till att åtgärda buggar och förhindra problem med programvarans prestanda.

Bättre organisatorisk efterlevnad

Riktlinjer för efterlevnad, t.ex. HIPAA för sekretess av vårddata eller GDPR för allmänt dataskydd och integritet i EU, fastställs i syfte att skydda kritiska data. Programfixar gör det möjligt för företag att bättre skydda en klients eller kunds personuppgifter och fortsätta att följa riktlinjerna. Programfixar är dessutom viktiga på grund av de konsekvenser som kan uppstå när programvara inte programfixar. Oprogramfixad programvara utgör en enorm säkerhetsrisk som gör att allt från enskilda personer till organisationer kan utsättas för cyberattacker. Läs mer om IT-skräckhistorier och varför oprogramfixad programvara skadar företag.

Typer av programvarupatchar

Det finns flera olika typer av programfixar som kan appliceras på programvara. TechTarget säger att programvaruprogramfixar faller inom tre olika kategorier, vilka är:

1. Buggfixar

Buggfixar administreras för att åtgärda eventuella identifierade problem i programvaran. Den här typen av programfixar hjälper till att jämna ut systemet och se till att det fungerar som det ska.

2. Säkerhetspatchar

Säkerhetsprogramfixar appliceras på programvaran för att göra den säkrare genom att åtgärda eller adressera kända sårbarheter i programvaran.

3. Programfixar på funktioner

Funktionsuppdateringar ger programvaran nya möjligheter eller funktioner, vilket bidrar till att uppdatera programvaran och göra den mer användarvänlig.

Hur en programfix fungerar

Programfixar appliceras systematiskt på system och programvara med hjälp av patch management. Patchhantering är processen för att identifiera, testa och distribuera programvarupatchar till olika typer av endpoints, beroende på vad det är som behöver patchas. När en patch har applicerats på den programvara eller det system på en endpoint som behöver åtgärdas, uppdateras kodningen så att den åtgärdar ett problem, minskar en sårbarhet eller gör den mer funktionell genom att lägga till en funktion eller jämna ut programmet. Företagens IT-avdelningar har vanligtvis en fastställd process för patchhantering som de följer. Detta bidrar till att säkerställa att alla tillgängliga maskinuppdateringar upptäcks, testas korrekt och distribueras effektivt till de angivna enheterna inom organisationen.

Få insikt i hur du kan förbättra din organisations patchhantering i vår

Patch Management Best Practices Guide

Programvara för patchhantering

Inom ett företag är det omöjligt att effektivt organisera och distribuera patchar till endpoint-enheter utan någon typ av programverktyg, och det är här programvaran för patchhantering kommer in i bilden. Denna typ av programvara är speciellt utformad för att göra det enkelt för IT-team att patcha sina endpoints. Funktioner i programvara för patchautomatisering, som patchautomatisering, sårbarhetsdata och patchrapportering, bidrar alla till att göra patchhanteringsprocessen så strömlinjeformad och problemfri som möjligt. För att säkerställa att programvaran för patchhantering utnyttjas till sin fulla potential bör IT-teamen följa dessa bästa metoder för patchhantering.

Lär dig mer om patchhantering

Patchar är både en viktig del av IT-säkerheten och hjälper maskiner och enheter att fungera effektivt, vilket är anledningen till att patchhantering är en så nödvändig process. Läs mer om patchhantering och hur det hjälper organisationer att hitta, testa och distribuera patchar i den här översikten över patchhantering. NinjaOne tillhandahåller patching-programvara för IT-teams för att förse dem med ett specialiserat verktyg för att hantera sina patchar. Den utför patchning av operativsystem (OS) och applikationer och kan generera patchningsrapporter så att IT-teamen kan avgöra om deras enheter är effektivt patchade. Starta en gratis provperiod idag.

Nästa steg

Patching är den enskilt viktigaste aspekten av en strategi för härdning och skydd av enheter. Enligt Ponemon skulle nästan 60% av alla intrång hade kunnat undvikas genom effektiv patchning. NinjaOne gör det snabbt och enkelt att patcha alla dina Windows-, Mac- och Linux-enheter, både på distans och på plats. Läs mer om Ninja Patch Management, se en livevisning eller starta en gratis testperiod med NinjaOne..

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Patcha alla dina enheter automatiskt.

Patcha dina Windows-, Mac- och Linux-enheter automatiskt.

Så vad ska man leta efter i en patch management-lösning?

Kolla in vår Patch Management Buyer's Guide for IT Directors för viktiga överväganden