SCCM patching: Handbok för driftsättning

SCCM patch management blog banner

När man jämför operativsystem är det tydligt att Microsoft Windows för närvarande ligger i topp. Faktum är att ”Microsoft Windows var det dominerande operativsystemet (OS) för datorer i världen i januari 2023, med en andel på drygt 74 procent.” Microsoft har många verktyg och funktioner som används flitigt av IT-branschen, t.ex. SCCM. Denna SCCM Patch Management Deployment Guide beskriver de viktigaste stegen för att distribuera uppdateringar i verktyget.

Vad är SCCM?

System Center Configuration Manager (SCCM) är en del av Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM), och det är en endpoint-produkt som används för endpoint-hantering och patchning. Några av de viktigaste funktionerna som SCCM erbjuder är nätverksidentifiering, patchautomatisering, fjärråtkomst, patchrapportering, övervakning av hälsa och prestanda samt patchning av operativsystem och tredje part.

Är SCCM och WSUS samma verktyg?

SCCM är inte samma sak som WSUS, även om de båda är verktyg som kan användas i patchningsprocessen. WSUS står för Windows Server Update Services, och till skillnad från SCCM är det gratis att använda och tillhandahåller endast de mest grundläggande funktionerna för endpointhantering och patchning. På grund av de extra funktionerna rekommenderas SCCM för IT-partners och större IT-avdelningar, medan WSUS lämpar sig för småföretag.

Hur man distribuerar patchar med SCCM

Enligt Microsofts SCCM Deployment Guide finns det tre sätt att rulla ut patchar med SCCM. Med SCCM kan administratörer distribuera patchar manuellt, automatiskt eller i faser. Här är de steg som krävs för varje typ av SCCM-patchutrullning:

1) Manuell distribution av korrigeringar

För att manuellt distribuera SCCM-uppdateringar måste administratörer följa flera tråkiga och långa steg. Även om manuell patchning kan utföras i SCCM tar det tid, vilket är anledningen till att många IT-experter rekommenderar automatisk patchning istället. Om ett IT-team insisterar på att utföra manuell patchning i SCCM är stegen de följer dock följande:

 • Filtrera och ange sökkriterier för programuppdateringar
 • Samla programuppdateringar i grupper
 • Ladda ner innehåll för programuppdateringsgrupperna
 • Distribuera programuppdateringsgruppen

Detta är de fyra grundläggande stegen som en administratör använder för att manuellt rulla ut patchar i SCCM. Även om dessa steg kan verka enkla, låt dig inte luras! Det finns många understeg inom var och en av dessa processer. Mer specifik information om varje steg och delsteg finns i Microsofts SCCM-guide för manuell patchdistribution.

2) Automatisk distribution av korrigeringar

Eftersom patchning oftast är IT-administratörens värsta mardröm föredrar IT-teamen att automatisera patchningsprocesserna när det är möjligt. När du har konfigurerat automatisk patchdistribution i SCCM kan du lita på att programvaran rullar ut patchar utan manuell inblandning.

 • Konfigurera en regel för automatisk utplacering (ADR)
 • Lägga till fler deployeringar i ADR
 • Lagra och organisera ADR i mappar

Dessa tre steg gör det möjligt för IT-partners och IT-avdelningar att aktivera automatisk patchning i SCCM. Mer djupgående information om varje steg och deras understeg finns i Microsofts SCCM-guide för automatiserad patchdistribution.

3.) Stegvis utplacering av korrigeringar

Fasindelningar är en typ av automatiserad patchning som rullar ut patchar till flera grupper, eller samlingar, på ett sekventiellt sätt. Ursprungligen kunde administratörer bara skapa två faser i SCCM, men nu kan de skapa flera i verktyget. Innan du konfigurerar fasade distributioner med SCCM finns det några förutsättningar som administratörer måste gå igenom först. Microsofts SCCM-guide för fasad driftsättning går igenom förutsättningarna och hur de ska hanteras. När förutsättningarna är avklarade kan du gå vidare och konfigurera stegvisa patch-distributioner.

 • Lösa alla förutsättningar
 • Konfigurera en tvåfasig standardinstallation
 • Konfigurera faser manuellt vid behov

NinjaOne vs. SCCM: Vilken är bäst?

Även om SCCM fortfarande är ett allmänt använt patchverktyg har andra lösningar kommit ut på marknaden som fungerar lika bra, kanske till och med bättre, än SCCM för IT-team. Faktum är att SCCM inte finns med på listan över de bästa patchhanteringsprogrammen för IT-avdelningar och IT-partners. Efter att ha jämfört NinjaOnes patchhantering med SCCM är det tydligt att NinjaOnes enhetliga tillvägagångssätt för patchhantering, liksom automatiserade patchingfunktioner, ger den enkla och effektiva metod för patchning som IT-team letar efter.

Så, är NinjaOne eller SCCM den bästa patchhanteringslösningen för ditt IT-team? Det är inte så att den ena lösningen är ”bättre” än den andra; allt beror på vilken lösning som fungerar bäst för dina specifika patchningsbehov och ditt IT-team. Om dina administratörer är experter på att använda SCCM kan det vara det bästa valet just nu för ditt team, men om dina administratörer vill göra patchningen enklare, snabbare och smidigare är NinjaOne rätt lösning för dig.

Kom igång med NinjaOne Patch Management idag utan kostnad

Vill du förenkla och automatisera dina patchhanteringssystem? NinjaOnes patchhantering är den lösning du har letat efter. Med Ninja-patchning får du tillgång till automatiserad patchning för operativsystem och tredjepartsapplikationer, verktyg för avhjälpande åtgärder, sårbarhetsdata, omstartshantering, varningar och meddelanden samt patchrapportering. Kom igång med NinjaOne redag idag med engratis 14-dagars provperiod!

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta din 14-dagars testversion av den högst rankade programvaran för patchhantering

Inget kreditkort krävs, full tillgång till alla funktioner

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).