Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

De 7 bästa metoderna för serverpatching för företag

server patching best practices

Patchhantering är den process som hjälper dig att hålla dina IT-tillgångar säkra, skyddade och optimalt fungerande. Serverpatching följer många allmänna rutiner för patchhantering, men innehåller även uppgifter och processer som är specifika för patchning av servrar. I den här artikeln kommer vi att diskutera vilken bästa praxis för patchhantering som gäller för serverpatching i din IT-miljö, och hur du kan börja förbättra din patchhanteringsprocess för servrar.

Vad är serverpatching?

Serverpatching är den specifika processen för att hantera patchar och uppdateringar för din server. När serverpatching utförs effektivt skyddar det servern från yttre hot och optimerar dess prestanda.

Patchhantering vs förändringshantering

Förändringshantering är den process, det ramverk och de metoder som används för att hantera förändringar eller utveckling inom en organisation. Patchhantering är en typ av förändringshantering. Det är processen för att hitta, erhålla, verifiera och distribuera korrigeringar till organisationens IT-tillgångar.

Patchhantering för servrar är alltså en specifik typ av patchhantering som fokuserar på uppdatering och korrigering av servrar.

Hur du säkerställer att din server patchas korrekt och effektivt

Serverpatching kan vara ett stort åtagande på grund av den stora inverkan en server kan ha på en organisation. Följ dessa sex bästa metoder för patchhantering för att säkerställa att din patchhanteringsprocess effektivt upprätthåller uppdateringar på och håller din server säker:

7 bästa praxis för uppdatering av servrar

Många av de bästa lösningarna för patchning av servrar ingår i de bästa lösningarna för patchhantering i allmänhet, men vissa är unika för patchhantering av servrar. Här är sex rekommenderade bästa praxis för serverpatching:

1. Skaffa programvara för patchhantering

Investera i programvara för patchhanteringför att skapa en stabil grund för patchning av servrar. Programvara för patchhantering innehåller verktyg och funktioner som är särskilt utformade för att förenkla och effektivisera patchhanteringsprocessen för alla IT-system.

Om du investerar i programvara för patchhantering får din IT-miljö omedelbart ett mycket bättre läge när det gäller cybersäkerhet eftersom du enklare kan uppdatera och skydda din server och andra endpoints.

2. Upprätta en policy för patchhantering

Att fastställa en policy för patchhantering är ett viktigt steg i den övergripande patchhanteringsprocessen. En policy för patchhantering omfattar organisationens planer och rutiner för patchhantering i IT-miljön.

Se till att policyn för patchhantering innehåller specifika åtgärder för identifiering och tillämpning av värdefulla eller nödvändiga serveruppdateringar. Detta bidrar till att säkerställa att servern redovisas, att patchning av servern är strukturerad, att serverrisker minimeras och att driftstopp begränsas. Servrar är viktiga IT-tillgångar och du vill vara säker på att din server är skyddad och fungerar optimalt.

3. Utvärdera serverrisken

För effektiv patchhantering av servrar är en av de beprövade metoderna att använda ett riskbaserat tillvägagångssätt för patchning av en server. Ett riskbaserat tillvägagångssätt innebär att man använder riskbedömningar för att identifiera eventuella sårbarheter i servern, utvärderar hur lätt sårbarheten kan utnyttjas och vilken inverkan det kan ha på servern, samt avgör om det finns andra sätt att hantera sårbarheten än att patcha.

Det är praktiskt taget omöjligt att åtgärda varenda sårbarhet som finns på servrar. Genom att utvärdera riskerna och de potentiella effekterna kan du prioritera serveruppdateringar och effektivt hantera dem.

4. Skapa ett schema för uppdatering av servrar

Ett schema för serverpatchar är en dokumenterad plan för hur ofta en server ska patchas, hur patcharna ska erhållas och hur patcharna ska implementeras i programvaran.

Det rekommenderas generellt att kontrollera om det finns serveruppdateringar minst en gång i veckan. Dessutom är det klokt att registrera sig för att få aviseringar om kritiska korrigeringar som släpps för att säkerställa att servern skyddas så snabbt som möjligt efter att en allvarlig sårbarhet har identifierats.

5. Testa dina serverpatchar

Ett av de viktigaste stegen, om inte det viktigaste, är att testa dina serveruppdateringar. Med sandlådetestning kan du testa serveruppdateringar i en isolerad miljö, skild från din egen IT-miljö. Du kan implementera en patch i sandlådan för att fastställa dess effekter på serversystemet och därigenom undvika eventuella skador som patchen skulle kunna orsaka på din faktiska server.

Eftersom en servers tillstånd påverkar ett stort antal människor, är eventuella negativa effekter av patchning mer utbredda. Sandlådetestning är en viktig metod och förebyggande åtgärd för att kontrollera om en patch kommer att kunna implementeras på ett smidigt sätt.

6. Utforma en servermiljö för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiering är avgörande för att data, programvara och system ska vara skyddade. Server failovers är i princip en reservmiljö som du kan återgå till om den faktiska servern går sönder, skadas eller fungerar onormalt efter att en patch har implementerats.

Genom att testa korrigeringarna innan de implementeras undviker man ofta att behöva använda server failovers, men det finns fortfarande saker som kan gå fel när man applicerar en korrigering, så backup-servermiljön fungerar som ett skyddsnät.

7. Använd automatisering i er patchhanteringsprocess för servrar

Serverpatching kan innebära många repetitiva och tidskrävande uppgifter. När manuella åtgärder och övervakning inte är nödvändiga kan automatisering hjälpa dig att snabba upp processen för hantering av serverpatchar. Det kommer även att göra det möjligt för dina tekniker att sluta med monotona uppgifter som krävs för patchning och istället spendera sin tid på tyngre frågor i samband med serverpatching.

Så börjar du effektivt patcha din server

Så hur patchar man egentligen sin server? Med dessa sex bästa metoder för serverpatching är du väl rustad för att veta hur du ska gå tillväga med serverpatching i din egen IT-miljö.

Vi rekommenderar att du börjar med att följa vår första bästa praxis för serveruppdatering. Investera i programvara för patchhantering, t.ex. NinjaOnes programvara för patchhantering. En bra patchhanteringslösning förenklar patchningsprocessen och ger er alla verktyg och funktioner ni behöver för att kunna hantera serverpatchar på rätt sätt. När du har de nödvändiga verktygen och programvarorna kan du skapa en patchhanteringspolicy som beskriver din patchningsplan för servern och styr dina metoder och rutiner.

När dessa har konfigurerats och fastställts kan du börja identifiera tillgängliga serveruppdateringar, testa dem och skapa ett uppdateringsschema. Server failovers och sandlådetestning är viktiga för att säkerställa att IT-miljön förblir funktionell och i gott skick. För att förbättra hela processen och öka effektiviteten, använd automatisering där det är möjligt.

Patchhantering för servrar med NinjaOne

NinjaOnes programvara för patchhantering ger dig de patchverktyg du behöver för att säkra och optimera din server. Med funktioner som patch automation, sårbarhetsdata, omedelbara patchvarningar och patchrapportering kan du vara säker på att din server patchas på ett effektivt sätt. För att uppleva fördelarna med dessa verktyg och mer, registrera dig för en kostnadsfri provperiod idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

Starta din 14-dagars testversion av den högst rankade programvaran för patchhantering

Inget kreditkort krävs, full tillgång till alla funktioner

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).