Strategisk guide: Backup för företag

Backup strategy for small business

Data är avgörande för ett företag, men alltför ofta finns inte de nödvändiga försiktighetsåtgärderna på plats. Många småföretag är bara en liten datakatastrof från att gå i konkurs. Det som är oroande är att 3 av 4 småföretag inte har någon backup-strategi eller katastrofplan för att förhindra att detta händer. Avsaknaden av en strategi för backup för företag kan leda till att affärsverksamheten upphör eller att en organisation går i konkurs. Lyckligtvis kan en backupstrategi vara en viktig komponent i organisationens förberedelser för oväntad dataförlust. Läs vidare om du vill veta mer om varför en backupstrategi är viktig och hur du skapar en sådan för ditt lilla företag.

Varför skulle ett litet företag behöva en backup-strategi?

Datakatastrofer brukar delas in i fyra kategorier: naturkatastrofer, funktionsfel i enheter, mänskliga fel eller cyberhot. Federal Emergency Management Agency (FEMA) rapporterar att ”cirka 25 procent av företagen inte öppnar igen efter katastrofer” Ingen av dessa katastrofer är specifik för småföretag, men konsekvenserna av dessa datakatastrofer tenderar att bli allvarligare i små och medelstora företag (SMB). Företagsorganisationer har vanligtvis resurser för att hantera datakatastrofer. I jämförelse har småföretag ofta begränsade medel eller saknar nödvändiga planer och processer för att återhämta sig från dataförlust. Cybercrime Magazine konstaterar att ”60 procent av småföretagen går i konkurs inom sex månader efter att ha utsatts för ett dataintrång eller en cyberattack” För att små och medelstora företag ska kunna överleva och återhämta sig från datakatastrofer måste de ha en katastrofplan som inkluderar en medveten backup-strategi.

Vad är en strategi för backup för företag?

En strategi för backup för företag är en plan för att skydda affärsdata och säkerställa kontinuitet i verksamheten. En backupstrategi består av två huvudkomponenter: säkerhetskopiering av data och återställning av data.

Säkerhetskopiering av data

Den första är en plan för hur säkerhetskopieringen ska genomföras för att skydda företagets data. Typ av säkerhetskopia, hur ofta säkerhetskopior görs, metod för säkerhetskopiering av data, var säkerhetskopiorna lagras och om de är automatiserade är alla faktorer som bör beaktas i denna första komponent i er säkerhetskopieringsstrategi.

Återställning av data

Den andra delen av strategin är en återställningsplan, som beskriver hur uppgifterna ska återställas om de ursprungliga uppgifterna går förlorade. Välj en metod för dataåterställning som hjälper ditt företag att återställa nödvändiga data så snabbt och effektivt som möjligt.

Hur man skapar en backup-strategi för småföretag

För att skapa den bästa backup-strategin för ditt företag måste du sätta upp övergripande backup-mål för ditt företag. När målen för säkerhetskopieringen har fastställts är du redo att fatta viktiga beslut om hur du säkerhetskopierar och återställer data. Detta gör att du kan skräddarsy strategin för backup för ditt företag. När du har tagit hänsyn till ditt företags unika behov kan du skapa en backup-strategi som är skräddarsydd för just ditt företag. Viktiga faktorer att ta hänsyn till i en backup-strategi är bl.a:

Företagets behov

Företagets unika behov bör vara den första faktor som beaktas när man skapar en backup-strategi. Tänk på vilken typ av företag du äger eller arbetar på, storleken på ditt företag och vilka typer av viktiga uppgifter du har. Andra viktiga faktorer är hur mycket data som finns, hur data prioriteras och hur tillgänglig den måste vara.

Typ av säkerhetskopiering

Det finns många olika typer av säkerhetskopior som ditt företag kan använda, och den säkerhetskopia du väljer bör styras av organisationens mål för säkerhetskopieringen. De tre huvudtyperna av säkerhetskopiering är fullständig, inkrementell och differentierad. De olika typerna kräver olika tid för säkerhetskopiering, frekvens för körning och storlek på säkerhetskopian, så att du kan uppfylla de specifika målen för din säkerhetskopieringsstrategi.

Plats för säkerhetskopiering

När du bestämmer vilken typ av säkerhetskopiering som passar ditt företag bäst måste du även tänka på var du vill att dessa säkerhetskopior ska lagras. Vissa småföretag kan välja att behålla kopior av sina data lokalt, men det kan leda till att säkerhetskopiorna skadas om de inte skyddas mot vissa katastrofer. Andra väljer att lagra data i molnet eftersom det ger ett bättre dataskydd samtidigt som det sparar tid och pengar för företaget.

Automatisering

Många små och medelstora företag har svårt att se till att alla viktiga data säkerhetskopieras på rätt sätt. För att undvika negativa konsekvenser av missade eller felaktigt utförda säkerhetskopieringar, välj ett backupverktyg som innehåller en automatiseringsfunktion som kan utföra säkerhetskopieringar åt dig. Automatisering kan vara ett enkelt sätt att se till att dina data säkerhetskopieras när du vill och hur du vill.

Restaurering

Syftet med att säkerhetskopiera organisationsdata är att de ska finnas tillgängliga när du behöver dem. När ditt småföretags data har säkerhetskopierats och lagrats, hur kommer du åt dem om data går förlorade? Hur snabbt måste data återställas för att förhindra ett avbrott? Metoder för dataåterställning inkluderar filåterställning, återställning av bilder och återställning av ren metall. Varje metod återställer olika typer och nivåer av data, så det är klokt att ha alla metoder inkluderade i din backup-strategi och tillgängliga för ditt företag.

Övervakning

En framgångsrik backup-strategi innefattar kontinuerlig övervakning av kopierade data och nya data som behöver säkerhetskopieras. Fundera på om du ska övervaka manuellt eller om du vill ha ett backupverktyg som övervakar automatiskt. Oavsett vilket, se till att ha kontinuerliga eller schemalagda kontroller av dina säkerhetskopierade data för att säkerställa att din organisationsinformation verkligen är säker.

Prissättning

Småföretag bör leta efter ett backupverktyg eller en backupmetod som är både prisvärd och tillförlitlig. Att manuellt säkerhetskopiera och hålla reda på data är ett alternativ, men eftersom det är känsligt för mänskliga misstag är det inte alltid det bästa valet. Leta efter ett pålitligt backupverktyg inom din budget som säkerställer att dina data kopieras och lagras på ett säkert sätt. Backupverktyg erbjuder vanligtvis prisalternativ baserade på typ och storlek av säkerhetskopior, lagringsutrymme eller antal arbetsstationer som de stöder.

Kom igång med en backup-strategi för ditt lilla företag

De data som säkerhetskopieras och är tillgängliga för återställning blir företagets livlina efter en datakatastrof. Skapa en pålitlig och väl genomtänkt backup-strategi för att se till att denna livlina alltid är redo att användas. Fler tips om hur du skapar en tillförlitlig säkerhetskopieringsstrategi finns i våra bästa metoder för säkerhetskopiering. NinjaOne Data Protection är en säkerhetskopieringslösning som ger flexibilitet för säkerhetskopiering och återställningsalternativ. Den erbjuder även automatisering för att spara tid och ger dig sinnesfrid när du vet att dina data säkerhetskopieras konsekvent. Registrera dig för en kostnadsfri demo eller provperiod idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta en gratis provperiod med den ledande plattformen för IT Management enligt G2

Det behövs inget kreditkort, full åtkomst till alla funktioner.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).