Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

3 sätt att sänka kostnaderna för säkerhetskopiering för distansarbetare och hybridarbetare

,

säkerhetskopieringsprogram för distans hybrid anställda

Med den ökande mängden distansarbetare och behovet av ökad flexibilitet är den traditionella arbetsplatsen något som tillhör det förflutna. Enligt Slacks Future-Forum Pulse Report har andelen personer som arbetar i hybrid- och distansarrangemang ökat till 58% i USA. Detta innebär att organisationer måste anpassa sig till en hybridmodell för att maximera de anställdas produktivitet och samtidigt stödja samarbete både på och utanför kontoret.

När organisationer anpassar sig till den nya hybrida arbetsmodellen, vad innebär detta för IT-teams?

 • Färre endpoints befinner sig fysiskt på kontoret och många kommer aldrig ens in till kontoret
 • Anställda är utspridda och kan arbeta från olika platser, t.ex. hemma, på kontoret eller ute på fältet
 • Fler anställda kommer att behöva använda en VPN
 • En utspridd arbetsstyrka skapar ytterligare säkerhetsproblem

Dessa IT-utmaningar innebär att traditionell säkerhetskopiering ofta inte längre är möjlig eller inte passar bra för många organisationer.

Flexibilitet för säkerhetskopiering är avgörande i en hybridarbetsvärld. Anställda förväntar sig att deras data ska säkerhetskopieras och snabbt kunna återställas när de övergår från att arbeta på plats till hemkontoret. Traditionella, lokala backuplösningar har ofta en kostsam och komplex arkitektur med extra hårdvara, underhåll och arbetskostnader.

För att underlätta övergången har vi sammanställt några tips om hur du kan anpassa din backup-strategi till en hybrid arbetsstyrka och spara pengar på vägen.

 

Backup Solution Guide

Lär dig mer om de förändrade säkerhetskopieringstrenderna i vår kostnadsfria guide Backup Solutions for a Changing Workplace.

 

1) Använd en cloud-first backup-lösning

Backup i molnet ger IT-specialister möjlighet att återskapa från distans från vilken händelse som helst, oavsett om det handlar om en cyberattack eller en oavsiktlig dataförlust. Modeller som bygger på molnet är infrastrukturfria, oändligt skalbara, minskar riskerna och ger sömlösa säkerhetskopior när slutpunkterna övergår från nätverk på plats, hemma och på kontoret utan VPN.

Lokala säkerhetskopieringslösningar är beroende av hårdvara för lokala säkerhetskopieringar, vilket innebär att en katastrofal naturkatastrof kan förstöra lokala enheter och orsaka förlust av viktiga data. Data som säkerhetskopieras i molnet säkerställer att viktiga data kan återställas snabbt för att undvika kostsamma driftstopp.

Detta beroende av hårdvara innebär också att säkerhetskopiering på plats måste underhållas och eventuellt uppgraderas för att säkerställa den snabbaste återställningstiden. Med molnbackup behöver en organisation inte oroa sig för kostnaden för underhåll av hårdvara, kostnaden för övervakning av din backup-hårdvara eller besväret med att köpa ny hårdvara för att hålla sig i överensstämmelse och uppdaterad.

Molnbackup ger dig flexibiliteten att helt automatisera din backup-strategi, hantera säkerhetskopiering på distans och välja mellan lagringsalternativ för endast lokal lagring eller endast molnlagring beroende på organisationens behov.

2) Använd fil och mapp för de flesta bärbara datorerna och arbetsstationerna

Vilken typ av säkerhetskopiering som ska användas på vilka system är en vanlig fråga. Image backup erbjuder en mer komplett lösning för katastrofåterställning om kritiska system äventyras och måste återställas snabbt. Men när du säkerhetskopierar en enskild bärbar dator eller arbetsstation är fil- och mappbackup ett effektivare sätt att säkerhetskopiera och återställa data.

När du säkerhetskopierar dina bärbara datorer och arbetsstationer med säkerhetskopiering med enbart avbildningar inkluderar du även alla program och operativsystem tillsammans med viktiga affärsdata. I de flesta fall utgör kritisk affärsdata på slutanvändarnas enheter endast en mycket liten del av den totala använda lagringsmängden

 

I det här exemplet säkerhetskopierades och återställdes endast 3% av data på enheten med hjälp av fil- och mappbackup. De övriga 97% data säkerhetskopierades inte eftersom de inte är nödvändiga för en fullständig återställning. Genom att använda säkerhetskopiering av filer och mappar för dina bärbara datorer och arbetsstationer säkerhetskopierar och lagrar du mindre data i molnlagring och minskar den tid som går åt till att återställa data.

Men när det gäller komplexa slutpunkter med kritiska affärsdata, tidskrävande konfigurationer och komplicerade programkonfigurationer är säkerhetskopiering av fullständiga avbildningar fortfarande det bästa alternativet.

3) Para ihop backup med din IT-hantering för att spara tid och automatisera arbetsuppgifter

Eftersom hoten mot datasäkerheten ökar är sammanhållna backupstrategier fortfarande den första försvarslinjen när det gäller företagets tillförlitlighet. Med ökningen av hybrida arbetsflöden förväntar sig de anställda att deras data ska kunna säkerhetskopieras och återställas när de övergår från att arbeta på plats, på fältet eller på hemmakontoret. Detta innebär att data behöver säkras mer än någonsin tidigare.

Genom att kombinera din backup-lösning med ditt system för fjärrövervakning och fjärrhantering (RMM) eller hantering av endpoints kan du ge insyn och förebygga vissa risker för mänskliga fel i din backup-strategi genom att automatisera din säkerhetskopiering.

Om du kopplar ihop din säkerhetskopiering med din fjärrhantering kan du också effektivisera din säkerhetskopieringsprocess genom att övervaka och hantera dina säkerhetskopior från samma instrumentpanel som du använder för andra IT-verksamhetsuppgifter. Och om din lösning för IT-hantering har omfattande självbetjäningsalternativ kan ditt IT-team spara tid och reducera antalet skapade ärenden genom att slutanvändarna kan återställa sina egna filer vid behov.

Letar du efter ett mer enhetligt tillvägagångssätt för säkerhetskopiering?

NinjaOne Backup granskning

Ninja Data Protection är byggd för att hjälpa dagens utspridda arbetsstyrka skydda viktig företagsdata och information. En enda säkerhetskopieringslösning för alla dina endpoints, arbetsflöden och anställda, oavsett var de befinner sig.

Starta en gratis provperiod.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).