Självbetjänings-IT-portal för slutanvändare

Låt slutanvändarna få tillgång till självbetjäning via fjärrstyrning för slutanvändare, filåterställning och enheter