De 5 bästa programvarorna för helpdesk och resurshantering [2022]

Rapportering från supportavdelningen

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Don't miss any promotions, free tools, events & webinars and product updates. Subscribe to receive the NinjaOne Newsletter.

Makenzie Buenning      

Med en ständig ström av ny teknik och kundfrågor kan det vara en utmaning att hantera allt samtidigt som du håller dig a jour med alla nödvändiga uppgifter för att se till att allt går smidigt. Programvaror för helpdesk och resurshantering utformades till exempel för att hjälpa till med att tillhandahålla IT supporttjänster till kunderna och samtidigt hantera företagets tillgångar.

Vad är programvaror för helpdesk och resurshantering?

Programvaror för helpdesk och resurshantering kombinerar i huvudsak programvara för ärendehantering och programvara för resurshantering. Den här typen av programvara innehåller också delar av en RMM-plattform och hjälper dig att övervaka och hantera organisationens enheter, servrar och nätverk. Programvaror för helpdesk och resurshantering erbjuder en centraliserad plats där företag kan hantera deras ärendehantering samt endpoint-övervakning och hantering.

Vad är fördelarna med programvaror för helpdesk och resurshantering?

Att kombinera supportavdelningens programvara med programvara för resurshantering ger många positiva resultat. Här är en del av fördelarna med programvaror för helpdesk och resurshantering?

Single source of truth för IT

Programvara för supportavdelningen ger dig verktyg och data för att hantera ärenden och IT-förfrågningar från anställda och/eller kunder. Programvara för resurshantering gör det möjligt för organisationer att använda specifika steg och processer för att hantera sina IT-tillgångar. Genom att samla data från båda systemen i ditt företag kan du få tillgång till all information på ett och samma ställe och på så sätt skapa en enda källa till sanning för IT.

Bättre synlighet

Med hjälp av programvaror för helpdesk och resurshantering kan du hålla koll på alla dina tillgångar, se hur de fungerar och hantera deras övergripande hälsa. Du kan också bättre övervaka allt viktigt IT-arbete inom din organisation. Den typen av insyn gör att du kan fatta snabba och välinformerade beslut om hur du ska hantera eventuella problem som uppstår i din IT-miljö.

Förbättrad effektivitet

Att ha en enda plats för alla dina data innebär att det blir mindre kontextutbyte vilket sparar tid och energi. Båda typerna av programvara ger olika typer av information, men de har ett gemensamt syfte att hjälpa dig att hantera och åtgärda IT-tillgångar. De två programvarutyperna innehåller var och en viss information som kan bidra till att öka kunskapen och förståelsen för att utföra den andra uppgiften. Genom att kombinera dem går mindre tid åt till att växla mellan olika program.

Ökad produktivitet

Kombinationen av programvara för helpdesk och resurshantering ger dig alla verktyg du behöver för att effektivt hantera dina IT-tillgångar samtidigt som du ser till att slutanvändarna är nöjda och förbättrar produktiviteten. Det ger dig en konkurrensfördel så att du kan göra mer för ditt företag samtidigt som du ökar din produktion. Du kan utföra båda uppgifterna samtidigt och se till att inget missas.

IT-säkerhet

Det kan vara en utmaning att se till att alla tillgångar i din organisations IT-miljö är säkra. Programvara för helpdesk och resurshanteringar underlättar den här uppgiften eftersom du kan spåra enheternas säkerhet. Du kan också lösa ärenden snabbt, så att säkerheten för dina enheter aldrig äventyras.

De 5 bästa programvarorna för helpdesk och resurshantering

NinjaOne

NinjaOne helpdesk och resurshantering

NinjaOne, som skapats för tjänsteleverantörer och IT-teams, är en enhetlig plattform för IT-lösningar som innehåller alla de redskap du behöver på en enda plats. De har en RMM-integrerad lösning för ärendehantering som hjälper dig att spendera mindre tid på att hantera ärenden och användarförfrågningar. Plattformen ger dig fullständig insyn i alla dina IT-tillgångar samt integrerade verktyg, automatisering och självbetjäning. NinjaOne erbjuder en 14-dagars gratis provperiod.

SysAid

SysAid programvaror för helpdesk och resurshantering

SysAid är ett allt-i-ett ITSM-verktyg för hantering av företagstjänster som kan vara antingen molnbaserat eller lokalt. De använder sig av tjänsteautomatisering och deras resurshantering är inbyggd i deras servicedesk. Deras digitala lagerförteckning hjälper dig också att hålla reda på IT- och icke-IT-tillgångar. Dessutom erbjuder SysAid en 30-dagars gratis provperiod.

Freshservice

Freshservice programvaror för helpdesk och resurshantering

Freshservice är en webbaserad programvara för helpdesk och resurshantering som fungerar som ett verktyg för små och medelstora företag, mellanstora företag och företagskunder. Programvaran använder livscykel-resurshantering, ärendeuppföljning och summeringsrapporter för att hjälpa IT-teamen att fokusera på kundtillfredsställelse genom utmärkt tjänsteleverans. De erbjuder dessutom en 21-dagars gratis provperiod.

Jira Service Desk

 

Tips för att förbättra arbetsflödet i Jira Service Desk med flera checklistor – flera checklistor för Jira

 

JIRA Service Desk är en anpassningsbar servicedesk med enkel design. Den hjälper team att hantera och spåra alla organisatoriska tillgångar. Det kan också använda automatisering för att prioritera och hantera ärenden från flera olika källor. De tre första agenterna är gratis.

Goverlan Reach

Goverlan Reach programvaror för helpdesk och resurshantering

Goverlan Reach är en programvara för helpdesk och resurshantering som skapats med tanke på företags IT och IT-tjänsteleverantörer. Den ger fjärråtkomst/kontroll, systemhantering bakom kulisserna och automatiserad skapande av anteckningar om ärenden. Priserna börjar från 40 dollar per månad för paketet på standardnivå och ökar för professionella och företagsnivåer.

Programvaror för helpdesk och resurshantering för ditt företag

Programvaror för helpdesk och resurshantering kan bli enda källan till sanning för din IT-miljö. Med information om alla IT-resurser inom en organisation och information som samlats in via din helpdesk och ärendehantering kan du fatta välgrundade beslut om hur du ska hjälpa enskilda slutanvändare eller hela organisationen. Läs mer om de bästa metoder för IT-resurshanteringar för att lära dig hur du kan hantera företagets IT-resurer på ett bättre sätt.

NinjaOnes programvaror för helpdesk och resurshantering kan vara lösningen som får ditt IT-team att gå från bra till fantastiskt. Registrera dig för en kostnadsfri provperiod idag.

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Don't miss any promotions, free tools, events & webinars and product updates. Subscribe to receive the NinjaOne Newsletter.