IT-infrastruktur och nätverksdesign: De 6 bästa metoderna

SCCM vs WSUS Vad du behöver veta | It-infrastruktur och nätverksdesign NinjaOne

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Förenkla din it. Utveckla ditt företag.

Besök vårt resurscenter.
Makenzie Buenning      

Ett nätverk är ett sätt för många datorer att vara anslutna och utbyta data med varandra samtidigt. Det gör det möjligt för medlemmarna i organisationer att snabbt slutföra uppgifter, dela information och utföra alla datoransvar som är beroende av ett fungerande nätverk. Det är viktigt för varje organisation att se till att deras nätverksdesign är lämplig för deras behov.

Vad är nätverksdesign?

Nätverksdesign, eller nätverkstopologi, är planering och kartläggning av infrastrukturen i ett IT-nätverk. Det kräver att man identifierar nätverkets olika designkrav och skapar en plan som både är anpassad till dessa krav och som kan genomföras framgångsrikt. Nätverksdesign är nödvändig eftersom enskilda organisationer har unika krav på sitt datanätverk.

It-infrastruktur och nätverksdesign

Att utforma ett fungerande nätverk för din organisation leder till smidigare datoruppgifter och effektivare affärsverksamhet. Här är fem viktiga steg för att utforma ett nätverk:

Skriv ner nätverkskraven

Varje enskilt nätverk kan ha lite olika krav, som beror på organisationens storlek och den verksamhet som kommer att bedrivas i nätverket. Tänk på om nätverket kommer att betjäna användare som befinner sig på samma våningsplan med ett lokalt nätverk (LAN) eller om nätverket kommer att sträcka sig över flera våningar. Nätverket kan även behöva nå över ett campus eller till och med flera kilometer från varandra med hjälp av ett campusnätverk (CAN) eller ett WAN-nätverk (Wide Area Network).

Välj nödvändiga enheter

Bestäm vilken maskinvara och programvara som ska användas i nätverket. Några vanliga nätverksenheter är t.ex. nätverksservrar, en pålitlig internetanslutning, modem, routrar och brandväggar. De typer av datorer som ansluts till nätverket, operativsystemet, programmen med mera påverkar nätverket som helhet, så det är viktigt att välja datorer som är kompatibla med varandra.

Bestäm vilken typ av nätverkstopologi som ska användas

Det finns många olika typer av nätverkstopologi, så du bör välja en som uppfyller organisationens behov och gör det möjligt att genomföra verksamheten på ett effektivt sätt. Nätverkstopologier inkluderar ring, stjärna, buss, mesh, träd med mera. Oavsett vilka nätverksbehov du har kan dessa typer användas eller ändras för att hjälpa dig att nå organisationens nätverksstandarder.

Kartlägga nätverksanslutningar

Rita upp de anslutningar som måste göras i nätverket. Du bör låta en nätverksspecialist antingen granska anslutningarna eller kartlägga dem för att se till att de är framgångsrika och inte leder till anslutningsproblem.

Skapa en plan för ett framgångsrikt genomförande av designen

När nätverksdesignen är klar börjar du förbereda dig för att implementera designen i din IT-miljö. En bra nätverksdesign kan bara vara till nytta för din organisation om den genomförs på rätt sätt. När designen har implementerats kan du använda NinjaOnes verktyg för nätverksövervakning för att se till att designen fungerar bra.

6 bästa metoder för nätverksdesign

Här är sex bästa metoder för din organisations nätverksdesign:

1) Förenkla

De bästa nätverken har enkla och raka anslutningar, och allt i nätverket har ett specifikt syfte. Undvik att lägga till onödiga komponenter i nätverket eller skapa onödiga anslutningar. Detta gör det lättare att installera, använda och återställa om det skulle behövas.

2) Säkra

Installera brandväggar för att skydda organisationens nätverk. Med brandväggen kan du se och förhindra trafik som kommer till och från ditt nätverk på dina olika endpoints. Beroende på hur stor din organisation är kan du behöva flera brandväggar, eller så räcker det med en.

3) Dokumentera

Registrera din nätverksdesign och förvara den i din IT-dokumentation. Företagets SOP:er och andra instruktioner som rör installation och drift av nätverket bör även dokumenteras. Om något behöver ändras eller åtgärdas, om något går fel i nätverket eller om din IT-miljö går in i en fullständig katastrofåterställning får du dokumentation som hjälper dig att återställa och driva nätverket.

4) Beakta skalbarhet

När ditt företag växer vill du att ditt nätverk ska växa med för att tillgodose företagets växande behov. Utforma ditt nätverk funktionellt nu så att det kan fungera bra nu, men även förändras och utvecklas i framtiden.

5) Övervaka

Övervaka nätverket kontinuerligt för att se till att alla enheter fungerar som de ska. Aktiv övervakning stöder nätverksupptiden eftersom den ger dig en tydlig bild av vad som fungerar effektivt och vad som kan vara bristfälligt. Om du tidigt kan upptäcka svagheter i din nätverksdesign kan du åtgärda dessa problem och uppdatera designen i organisationens dokumentation.

6) Gör ändringar vid behov

Bara för att en nätverksdesign har slutförts betyder det inte att den är oföränderlig. Om en viss aspekt i din nätverksdesign inte fungerar lika effektivt som ursprungligen planerat kan du göra ändringar i designen.

Skapa en solid grund för din IT-miljö med nätverksdesign

Att utforma ett nätverk är ett viktigt första steg för att skapa ett fungerande nätverk för din organisation. Med hjälp av kunniga nätverksexperter i kombination med noggrann planering och förberedelser kan en tillförlitlig nätverksdesign skapas.

NinjaOne tillhandahåller programvara för nätverkshantering så att du kan spåra aktivitet och prestanda för att se till att nätverksdesignen är optimal för din organisation. Starta en gratis provperiod idag!

 

FEM SMÅ TIPS OM HUR DU FÖRBÄTTRAR DITT FÖRETAG VARJE VECKA (på engelska)

NinjaOne Newsletter

Anslut dig till andra tillväxtinriktade MSP:er och mata ditt företag med nya tips och handledningar som levereras direkt till din inkorg.

Missa inte erbjudanden, gratis guider, events, webinars och produktnyheter. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.