IT-infrastruktur och nätverksdesign: De 6 bästa metoderna

SCCM vs WSUS Vad du behöver veta

Ett nätverk är ett sätt för många datorer att vara anslutna och utbyta data med varandra samtidigt. Det gör det möjligt för medlemmarna i organisationer att snabbt slutföra uppgifter, dela information och utföra alla datoransvar som är beroende av ett fungerande nätverk. Det är viktigt för varje organisation att se till att deras nätverksdesign är lämplig för deras behov.

Vad är nätverksdesign?

Nätverksdesign, eller nätverkstopologi, är planering och kartläggning av infrastrukturen i ett IT-nätverk. Det kräver att man identifierar nätverkets olika designkrav och skapar en plan som både är anpassad till dessa krav och som kan genomföras framgångsrikt. Nätverksdesign är nödvändig eftersom enskilda organisationer har unika krav på sitt datanätverk.

It-infrastruktur och nätverksdesign

Att utforma ett fungerande nätverk för din organisation leder till smidigare datoruppgifter och effektivare affärsverksamhet. Här är fem viktiga steg för att utforma ett nätverk:

Skriv ner nätverkskraven

Varje enskilt nätverk kan ha lite olika krav, som beror på organisationens storlek och den verksamhet som kommer att bedrivas i nätverket. Tänk på om nätverket kommer att betjäna användare som befinner sig på samma våningsplan med ett lokalt nätverk (LAN) eller om nätverket kommer att sträcka sig över flera våningar. Nätverket kan även behöva nå över ett campus eller till och med flera kilometer från varandra med hjälp av ett campusnätverk (CAN) eller ett WAN-nätverk (Wide Area Network).

Välj nödvändiga enheter

Bestäm vilken maskinvara och programvara som ska användas i nätverket. Några vanliga nätverksenheter är t.ex. nätverksservrar, en pålitlig internetanslutning, modem, routrar och brandväggar. De typer av datorer som ansluts till nätverket, operativsystemet, programmen med mera påverkar nätverket som helhet, så det är viktigt att välja datorer som är kompatibla med varandra.

Bestäm vilken typ av nätverkstopologi som ska användas

Det finns många olika typer av nätverkstopologi, så du bör välja en som uppfyller organisationens behov och gör det möjligt att genomföra verksamheten på ett effektivt sätt. Nätverkstopologier inkluderar ring, stjärna, buss, mesh, träd med mera. Oavsett vilka nätverksbehov du har kan dessa typer användas eller ändras för att hjälpa dig att nå organisationens nätverksstandarder.

Kartlägga nätverksanslutningar

Rita upp de anslutningar som måste göras i nätverket. Du bör låta en nätverksspecialist antingen granska anslutningarna eller kartlägga dem för att se till att de är framgångsrika och inte leder till anslutningsproblem.

Skapa en plan för ett framgångsrikt genomförande av designen

När nätverksdesignen är klar börjar du förbereda dig för att implementera designen i din IT-miljö. En bra nätverksdesign kan bara vara till nytta för din organisation om den genomförs på rätt sätt. När designen har implementerats kan du använda NinjaOnes verktyg för nätverksövervakning för att se till att designen fungerar bra.

6 bästa metoder för nätverksdesign

Här är sex bästa metoder för din organisations nätverksdesign:

1) Förenkla

De bästa nätverken har enkla och raka anslutningar, och allt i nätverket har ett specifikt syfte. Undvik att lägga till onödiga komponenter i nätverket eller skapa onödiga anslutningar. Detta gör det lättare att installera, använda och återställa om det skulle behövas.

2) Säkra

Installera brandväggar för att skydda organisationens nätverk. Med brandväggen kan du se och förhindra trafik som kommer till och från ditt nätverk på dina olika endpoints. Beroende på hur stor din organisation är kan du behöva flera brandväggar, eller så räcker det med en.

3) Dokumentera

Registrera din nätverksdesign och förvara den i din IT-dokumentation. Företagets SOP:er och andra instruktioner som rör installation och drift av nätverket bör även dokumenteras. Om något behöver ändras eller åtgärdas, om något går fel i nätverket eller om din IT-miljö går in i en fullständig katastrofåterställning får du dokumentation som hjälper dig att återställa och driva nätverket.

4) Beakta skalbarhet

När ditt företag växer vill du att ditt nätverk ska växa med för att tillgodose företagets växande behov. Utforma ditt nätverk funktionellt nu så att det kan fungera bra nu, men även förändras och utvecklas i framtiden.

5) Övervaka

Övervaka nätverket kontinuerligt för att se till att alla enheter fungerar som de ska. Aktiv övervakning stöder nätverksupptiden eftersom den ger dig en tydlig bild av vad som fungerar effektivt och vad som kan vara bristfälligt. Om du tidigt kan upptäcka svagheter i din nätverksdesign kan du åtgärda dessa problem och uppdatera designen i organisationens dokumentation.

6) Gör ändringar vid behov

Bara för att en nätverksdesign har slutförts betyder det inte att den är oföränderlig. Om en viss aspekt i din nätverksdesign inte fungerar lika effektivt som ursprungligen planerat kan du göra ändringar i designen.

Skapa en solid grund för din IT-miljö med nätverksdesign

Att utforma ett nätverk är ett viktigt första steg för att skapa ett fungerande nätverk för din organisation. Med hjälp av kunniga nätverksexperter i kombination med noggrann planering och förberedelser kan en tillförlitlig nätverksdesign skapas.

NinjaOne tillhandahåller programvara för nätverkshantering så att du kan spåra aktivitet och prestanda för att se till att nätverksdesignen är optimal för din organisation. Starta en gratis provperiod idag!

 

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).