Processguide för programvarudistribution

Illustration of a Software Deployment Tool from NinjaOne

programvarudistribution

Distribution av IT-programvara är en nödvändighet i alla organisationers IT-miljöer. Programvarudistribution kan antingen göra eller bryta övergångarna mellan olika programvaror, vilket i hög grad påverkar affärsverksamheten. Det är därför det är viktigt att ha en solid process för programvaruimplementering på plats.

Vad är programvarudistribution?

Distributionen av programvara omfattar alla aktiviteter som krävs för att göra ett programvarusystem eller en applikation redo att användas på en enhet eller en server. Programvaruutveckling är även allmänt känt som applikationsutveckling. Genom att använda programvara för programvaruimplementering kan du se till att alla program i din organisationsmiljö fungerar smidigt.

Vad är en process för implementering av programvara?

En process för implementering av programvara omfattar de steg och processer som används för att implementera och underhålla programvarutillämpningar. Några av aktiviteterna i en process för distribution av programvara är att släppa programvaran, installera, testa, distribuera och övervaka processen.

Olika typer av programvaruutveckling

Det finns många olika typer av programvarudistribution, men de vanligaste typerna är essential, rolling, blue-green och canary:

Grundläggande utplacering

Basic Deployment är den enklaste typen av programvaruverksamhet. Denna typ uppdaterar alla målmiljöer samtidigt utan någon process eller strategi. Eftersom den inte distribuerar programvara på ett långsamt och kontrollerat sätt är den mest riskfylld.

Rullande driftsättning

Vid rullande driftsättning uppdateras programmen långsamt genom att den gamla programvaran ersätts med den nya. Vanligtvis är rullande driftsättning snabbare än blågrön driftsättning, men det innebär även en viss risk eftersom den ursprungliga applikationen inte bevaras.

Blå-grön användning

Blue-green deployment börjar med att ha den ursprungliga miljön plus en duplicerad miljö. På så sätt kan du bevara den gamla miljön och samtidigt distribuera den nya applikationen.

När den nya applikationen har distribuerats ska du se till att allt fungerar som det ska. Om några problem uppstår kan trafiken omdirigeras till den gamla miljön så att den fortsätter att fungera smidigt. När du har fastställt att den nya miljön är fri från problem kan du växla tillbaka till den nya miljön och sedan avsluta den gamla miljön.

Utplacering av Canary

Canary-implementering är när en applikation implementeras i små partier. När det initialt införs är det bara en liten grupp människor som får tillgång till det. Distributionen fortsätter sedan stegvis i olika versioner. Genom att göra den här typen av distribution kan du testa den nya distributionen på några få användare innan du distribuerar den till resten av användarna.

Metoder för införande av programvara

Programvaruutnyttjande har två huvudsakliga metoder: nätverks- eller domänbaserad användning och agentbaserad användning.

Nätverks- eller domänbaserad

Nätverks- eller domänbaserad distribution fungerar genom att ansluta datorer, servrar och olika enheter och sedan släppa programvaran till IT-enheterna. För att distributionen ska fungera måste alla datorer som du vill släppa programvaran vara anslutna. Grupprincip och PDQ Deploy är två exempel på nätverks- eller domänbaserad distribution.

Agentbaserad

Med agentbaserad distribution kan programvaran distribueras till alla enheter som har en internetanslutning. NinjaOne Software Deployment kan distribuera programvara automatiskt till enskilda enheter.

5 Stadier i en process för införande av programvara

Plan

Det första steget i en process för att distribuera programvara är att göra en plan. Vilken programvara eller applikation försöker du distribuera? Hur många slutanvändare har du? Vilka risker finns det? Se till att du tar hänsyn till dessa och andra frågor när du skapar din plan för programvaruimplementering.

Design

När du har gjort en plan för hur du på bästa sätt ska gå tillväga för att installera programvaran, ska du utforma hur planen ska genomföras på ett effektivt sätt. Vilken typ av driftsättning är säkrast för ditt företags data och verksamhet? Måste slutanvändarna ha den uppdaterade programvaran samtidigt, eller kan programvaruimplementeringen ske långsamt? Dessa mål kan uppnås med hjälp av de olika typerna av utplacering som anges ovan.

Test

Olika faktorer kan gå fel när en ny programvara tas i bruk. Ett av de bästa sätten att se till att saker och ting inte går snett i din IT-miljö är att skapa en testmiljö. Använd simuleringar som efterliknar eller är identiska med ditt företags faktiska verksamhet. Med denna testning kan du upptäcka eventuella tidigare dolda problem och se till att programvaran är helt funktionell.

Schema

Dela upp din plan för programvaruimplementering i hanterbara uppgifter. Med hjälp av teammedlemmar eller automatiserad programvara kan du sedan skapa ett schema för när var och en av dessa uppgifter ska utföras. Att hålla sig till ett schema och fördela uppgifter gör det mycket lättare att genomföra installationen av programvara och leder till mycket färre problem.

Distribuera

Det sista steget är att distribuera programvaran till enheterna. Om du har utfört de föregående stegen med omsorg bör det gå smidigt att skicka ut programvaran eller patcherna.

Vilka är fördelarna med att distribuera programvara?

De tjänster som erbjuds av programvaruimplementering hjälper till att effektivisera de uppgifter som krävs för att se till att programvaran är tillgänglig och fungerar smidigt för användarna. Fördelarna med att använda mjukvara är bland annat:

Sparad tid

Programvaruinstallationer bidrar till att minska tiden. När den är korrekt konfigurerad kan installationen av programvaran och patchingprocessen slutföras på bara några timmar. Ännu mer fördelaktigt är att distributionen av programvaran kan ske automatiskt, med liten eller ingen mänsklig inblandning.

Effektiv övervakning och förvaltning

Programvaruimplementering gör det möjligt för dig att få den kontroll du vill ha när du hanterar programvara och program för dina slutanvändare. Genom denna typ av programvara kan du även få tillgång till information om huruvida programvaran fungerar som den ska och om det inte finns några problem.

Ökad säkerhet

När du har mer kontroll över datorerna i din organisation leder det till ökad säkerhet och ökad enhetlighet för företagets enheter. Genom att distribuera programvara på ett strukturerat sätt, i stället för att låta enskilda användare ladda ner och uppdatera programvaran, kan du säkerställa säkerheten för ett programprogram i stället för att behöva oroa dig för varenda dator i din organisation.

Framgångsrik installation och korrigering

Den primära fördelen med programvaruverdelning är att den effektivt installerar eller patchar programvara på slutanvändarnas enheter. När ditt företag har en ordentlig process för programvaruimplementering kan du därför förvänta dig smidiga övergångar från gammal till ny programvara eller från trasig kodning till patcherad programvara.

Användning av programvaruutveckling i ditt företag

Om du använder en effektiv process för programvaruimplementering hjälper du ditt företag att framgångsrikt hantera programvara för alla dina enheter. Den stöder kontinuiteten i affärsverksamheten och förhindrar omfattande driftstopp. Programvaruutveckling som används som en del av en enhetlig lösning tillsammans med andra verktyg som patchhantering, hantering av endpoints och säkerhetskopiering/återställning kan förenkla företagets IT-verksamhet.

Med NinjaOne Software Deployment kan du hantera, distribuera och patcha din programvara i stor skala. Registrera dig för en gratis provperiod av NinjaOnes enhetliga plattform för IT-hantering idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Starta en gratis provperiod med den ledande plattformen för IT Management enligt G2

Det behövs inget kreditkort, full åtkomst till alla funktioner.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).