Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Guide: hantering av maskinvara och programvara

managing hardware & software blog banner

Varje IT-tillgång ger ett värde för en verksamhet. ITAM (hantering av maskinvara och programvara) gör det möjligt för företag att maximera värdet av varje tillgång och därmed spara pengar, tid och andra resurser. Vision Networks meddelade att ett ITAM-program hjälper företag att spara cirka 30% per tillgång under det första året efter införandet av systemet. Utforska ITAM-världen genom att lära dig mer om hantering av hantering av maskinvara och programvara.

Vad är förvaltning av IT-tillgångar?

ITAM (hantering av maskinvara och programvara) är en metod för att samla in avtals-, finans- och lagerinformation som företagsledare använder för att maximera värdet av en teknisk tillgång. De två underavdelningarna av ITAM är förvaltning av hårdvarutillgångar och förvaltning av programvarutillgångar.

Hantering av hårdvarutillgångar

Hantering av hårdvarutillgångar (HAM) är processen för att hantera livscyklerna för fysiska IT-tillgångar inom en organisation. Fysiska IT-tillgångar kan vara bärbara datorer, stationära datorer, servrar, arbetsstationer med mera.

Förvaltning av programvarutillgångar

Hantering av programvarutillgångar (SAM ) är processen för att hantera livscyklerna för programvarutillgångar inom en organisation. Syftet med SAM är att hjälpa organisationer att hantera, övervaka, kontrollera och skydda sina icke-fysiska IT-tillgångar.

3 nivåer av förvaltning av IT-tillgångar

Det första steget många företag tar när de förbättrar sina system för hantering av hård- och mjukvara är att analysera sina nuvarande processer. Denna analys avgör hur avancerat ditt system är och hur det kan förbättras. Man kan tänka sig att ITAM har tre nivåer, där nivå ett är den minst effektiva och nivå tre den mest effektiva.

1) Fysiska kalkylblad

Ett grundläggande ITAM-system använder ett fysiskt kalkylblad för att inventera och hantera tillgångar. Den här typen av process kräver någon som fysiskt kan leta efter IT-tillgångar i en arbetsmiljö och sedan registrera dem på ett kalkylblad på papper.

2) Online-verktyg

För att förbättra ett grundläggande ITAM-system byter företagen ut sina fysiska kalkylblad mot databaser och verktyg på nätet. Dessa verktyg är effektivare än fysiska kalkylblad, men de kräver att en administratör eller tekniker uppdaterar dem kontinuerligt.

3) Agentbaserade metoder

Det mest effektiva ITAM-systemet använder ett agentbaserat tillvägagångssätt, till exempel NinjaOnes ITAM-programvara. Den här programvarulösningen installerar en agent på alla endpoints och ger dig en live-vy över din aktuella inventering. Det minskar mänskliga fel, sparar tid och är lätt att använda för alla IT-avdelningar eller IT-partners.

Varför det är viktigt att hantera hård- och mjukvara

IT-chefer behöver data för att kunna fatta beslut för sina avdelningar och organisationer. Ett framgångsrikt system för hantering av hård- och mjukvara tillhandahåller korrekta och aktuella uppgifter så att ledarna kan fatta välgrundade beslut.

Om data om IT-tillgångar i en organisation är felaktiga eller inaktuella kan det påverka hela verksamheten negativt. Felaktiga uppgifter vilseleder IT-team och ledare, förvirrar nyanställda, minskar produktiviteten och ökar kostnaderna. Ett företag som använder framgångsrika ITAM-strategier skapar dock en stabil och skalbar IT-miljö.

Tips för hantering av hårdvara & programvarutillgångar

Det kan vara svårt att hitta relevanta tips för hantering av hård- och mjukvarutillgångar, särskilt eftersom alla företag står inför olika utmaningar. IWipros tips för framgångsrik ITAM föreslås att man tar en djupare titt på de fyra nyckelaspekterna av ITAM, dvs. processer/policyer, verktyg, personal och styrning.

 • Upprätta tydliga processer/policyer

Varje framgångsrikt ITAM-system bygger på tydliga processer, policyer och mål. Varje steg i ITAM-processen, från upptäckt av tillgångar till inventariehantering, bör vara tydligt beskrivet.

 • Använda programvara och verktyg för att förbättra effektiviteten

Rätt ITAM-programvara och verktyg kan förbättra IT-miljöns effektivitet och synlighet samtidigt som de säkerställer att alla processer och policyer implementeras enkelt. De bästa lösningarna stöder även IT-tillväxt och kan skalas med din verksamhet.

 • Samarbeta med skickliga IT-experter

ITAM i IT-miljöer kan vara komplicerat, så du behöver kompetenta personer som hjälper dig att navigera i denna ständigt föränderliga miljö. När ni tar in nya talanger i era IT-team ska ni komma ihåg att ITAM kräver mer än bara teknisk kunskap. Du behöver även medlemmar med finansiell bakgrund, kommunikationsförmåga, expertis inom produkthantering och kunskap om efterlevnad.

 • Minska riskerna med hjälp av styrning

Misstag händer, och det går inte alltid som planerat att följa ITAM-processer och policyer. Eliminera eller minska alla finansiella eller operativa risker som uppstår genom att ha rätt styrning och praxis på plats.

5 lösningar för hantering av IT-tillgångar som du bör överväga

1) NinjaOne

NinjaOnes programvara för hantering av IT-tillgångar är en agentbaserad metod för ITAM som ger en komplett, levande bild av alla dina IT-tillgångar. Samarbeta med NinjaOne för att minska kostnaderna, öka produktiviteten, förbättra säkerheten och spara tid.

2) Zendesk

Zendesk är en av de mest välkända CRM- och säljprogramvarulösningarna på marknaden, och den integreras med många ITAM-verktyg för att göra processen enkel och smidig. Några vanliga ITAM-integrationsverktyg som fungerar med Zendesk är Reftab, Asset Panda och AssetSonar.

3) Freshservice

Freshservice erbjuder en ITAM-lösning med tillgångsanalys, inventariehantering, hantering av mjukvarutillgångar och mycket mer. Dessutom kan du integrera med andra verktyg, som Intune och Airwatch, för att förbättra dina nuvarande processer.

4) Lansweeper

Lansweeper tillhandahåller en universell inventering av tillgångar som innehåller alla data om IT-tillgångar på ett och samma ställe, från IT-verksamhet till hantering av mjukvarutillgångar. Deras ITAM 2.0-version syftar till att fokusera på ITAM som en komplett, scenarioberoende funktion snarare än en reaktiv process.

5) ServiceNow

Med Servicenow kan du automatisera alla arbetsflöden för tillgångar inom en ITAM-cykel. Hårdvarutillgångshantering, programvarutillgångshantering och SaaS-licenshantering är bara några av de funktioner som den här programvaran erbjuder.

Ta kontroll över dina IT-tillgångar med NinjaOne

NinjaOnes programvara för hantering av IT-tillgångar ger dig verktygen och insikterna du behöver för att ta kontroll över alla dina IT-tillgångar, särskilt om du hanterar hårdvara & mjukvarutillgångar. Den här lösningen automatiserar ITAM-processer och samlar in information i realtid om tillgångsinventering så att du kan bygga en framgångsrik och kostnadseffektiv IT-miljö. Ta det första steget i hanteringen av dina IT-tillgångar genom att starta din kostnadsfria provperiod med NinjaOne.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).