customer story icon Kundstory

Se hur bytet från Kaseya till NinjaOne gjorde det möjligt för Nordlo att öka slutanvändarnas nöjdhet genom förenklad automatisering

med Sindre Winsvold, Virtualization & Operations Manager på Nordlo Vennesla

Nordlo logo