7 viktiga fördelar med digital transformation för företag

benefits of digital transformation

Nuförtiden verkar det som om alla pratar om digital transformation. Det råder ingen tvekan om att ny teknik kan vara till stor nytta för företag, men är det värt din tid och dina resurser? År 2021 spenderade företag runt om i världen 1,5 biljoner dollar på digital transformation. För att avgöra om digital transformation är rätt lösning för ditt företag bör du först börja med att utvärdera fördelarna med digital transformation.

Vad är digital transformation?

Digital transformation, även känt som DX, är införandet och implementeringen av tekniska lösningar inom olika aspekter av ett företag. I motsats till vad många tror innebär digital transformation inte alltid att man gör stora förändringar inom ett företag. Vanligtvis börjar organisationer med att göra små förändringar eller tillägg innan de går vidare till större, dyrare tekniker och system.

Den ökande efterfrågan på digital transformation

"Digital Transformation Market Size förväntas uppgå till 2,1 biljoner USD år 2030 och växa med en CAGR på 23,72%", meddelar GlobeNewswire. Marknadsundersökningar visar att digital transformation för närvarande är mycket efterfrågat och att efterfrågan inte kommer att minska i första taget. Efterfrågan på digital transformation kommer bara att fortsätta öka varje år i takt med att fler organisationer drar nytta av dess många fördelar.

7 viktiga fördelar med digital transformation

Så vilka är alla de fördelar med digital transformation som får så många företag att surra av upphetsning? Här är de vanligaste fördelarna med digital transformation som företag märker av:

1) Bättre slutanvändarupplevelse

Med digital transformation har organisationer den teknik som krävs för att förbättra sina produkter och tjänster, ta slutanvändarupplevelsen till en ny nivå och förbättra kundnöjdheten. Kundnöjdhet är viktigt av en mängd olika skäl, från att öka efterfrågan till att bygga upp varumärkeskännedom.

2) Ökad produktivitet och effektivitet

Tekniken gör att teamen kan fungera och utföra sina uppgifter på ett snabbare och mer effektivt sätt. När ett teams effektivitet ökar, ökar därmed även deras produktivitet. Genom att strömlinjeforma och automatisera processer med hjälp av teknik kan organisationer öka både produktiviteten och effektiviteten.

3) Förbättrad strategi & dataanalys

Säkerhetskopiering av data, virtuella kalkylblad, verktyg för dataanalys och mycket annat hjälper företagsledare att fatta välgrundade, strategiska beslut. Den digitala omvandlingen gör det enkelt att samla in, dela, tolka och säkra alla typer av viktiga data.

4) Ytterligare samarbete & kommunikation

Eftersom över 4,7 miljoner människor arbetar på distans åtminstone deltid i USA behöver företagen någon form av sätt att kommunicera och komma i kontakt med hybrid- eller helt distansarbetande personal. Det är här den digitala omvandlingen kommer in i bilden. Det finns många tekniska lösningar som gör det möjligt för team att kommunicera och samarbeta virtuellt, t.ex. kan team använda molnlagringslösningar för att dela och arbeta tillsammans på dokument eller filer.

5) Uppmuntra innovation

Marknader och kundkrav förändras, och företag måste anpassa sig till dessa förändringar för att lyckas. Digital omvandling öppnar dörrarna för innovation, och innovation är det som uppmuntrar företag att anpassa sig till förändrad efterfrågan och överträffa konkurrenterna.

6) Övervinna konkurrensen

Det finns många sätt att ligga steget före konkurrenterna, och att förbereda sig för tillväxt och framtid står högst upp på listan. Nya tekniska lösningar är de verktyg som företagen behöver för att bli mer effektiva, produktiva och innovativa, samtidigt som de förbättrar konsumenternas upplevelser. Efter att ha implementerat digital transformation och observerat dessa förändringar kan organisationer enkelt hålla jämna steg med, och till och med överträffa, sina konkurrenter.

7) Större vinster

I näringslivet är det viktigt att tjäna pengar. Eftersom digital transformation påverkar så många aspekter av en verksamhet på ett positivt sätt, följer vinsterna ofta efter att en organisation har genomfört DX-förändringar. Dessutom kan du använda digital transformation för att förnya dina produkter eller tjänster för att komma in på en ny marknad och få in ytterligare intäkter.

Aktuella utmaningar med digital transformation

Utan tvekan är alla dessa fördelar med digital transformation väl värda en organisations tid och ansträngning, så varför implementerar inte alla företag DX? Det är sant att DX framgångsrikt ger många fördelar, men att genomföra digital transformation framgångsrikt är en helt annan sak. Det finns många utmaningar med digital transformation som företag står inför, t.ex. motstånd mot förändring, ineffektivt ledarskap, kompetensbrister och resursbehov, för att nämna några.

  • Motstånd mot förändringar

Förändringar kan vara skrämmande. Det är lätt för företag och team att falla in i rutiner, så att lägga till ny teknik och nya processer kan kräva en anpassningsperiod. Dessutom kan vissa teammedlemmar vara emot förändring och ha inställningen "Om det inte är trasigt, laga det inte" Men om avdelningarna och deras medlemmar kan övervinna denna utmaning med digital transformation kommer de att upptäcka att förändringarna var till det bättre, och att fördelarna vida överväger eventuella bakslag.

  • Ineffektivt ledarskap

Även de minsta förändringarna i den digitala transformationen kräver en effektiv plan och ett effektivt genomförande. Utan ett erfaret ledarskap är förändringar långsamma och svåra. Samarbete och erfaret ledarskap är avgörande för att samla organisationen under målen för tillväxt och förändring för att kickstarta den digitala omvandlingen inom teamen.

  • Kompetensgap

När ny teknik och nya system har installerats kan teamen behöva ytterligare utbildning för att lära sig att använda de nya enheterna och förstå uppdateringsprocesserna. För att överbrygga kompetensgapet tillhandahåller organisationer ofta utbildning och resurser för sina team redan innan tekniken anländer. På så sätt kan teammedlemmarna känna sig mer bekväma med kommande förändringar och dyka ner i de nya metoderna efter att tekniken har anlänt.

  • Krav på resurser

Ingen kan förneka att teknik är dyrt. Gartner förutspår att företagens globala IT-utgifter kommer att uppgå till totalt 4,4 biljoner dollar bara under 2022. Vissa företag kanske inte har de medel som krävs för att genomföra betydande förändringar inom digital transformation i sina team. Förutom pengar tar det värdefull tid och kraft att utforma strategier, planera och genomföra DX-förändringar inom en organisation.

Se hur NinjaOne stödjer digital transformation i arbetsplatsen

NinjaOne stöder digital omvandling på arbetsplatsen genom att hjälpa IT-avdelningar och IT-partners att automatisera processer, kombinera system och hantera sina IT-miljöer från en enda glasruta. Testa olika aspekter av NinjaOne, som RMM, patchning, fjärråtkomst med mera med en kostnadsfri testperiod för att själv se alla fördelar med digital transformation.

Nästa steg

För att kunna skapa ett effektivt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ert huvudsakliga redskap för att ständigt kunna leverera exceptionell IT-service. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behov av komplex lokal infrastruktur.
Läs mer om Ninja Endpoint Management, se en livevisning eller starta din kostnadsfria testversion av NinjaOne-plattformen.

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Hur man mäter framgång inom IT

Upptäck användbara formler och tips för att mäta hur framgångsrik din IT-verksamhet faktiskt är.

Nå dina KPI:er för IT-effektivitet varje gång

NinjaOne driver radikal IT-effektivitet genom automatiserad enhetshantering.