Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

Vad är endpoint-säkerhet?

IT Asset Manageemnt NinjaOne endpoint-säkerhet

Black Kite rapporterade att 53% av organisationerna drabbades av attacker med utpressningstrojaner år 2021, och den siffran förväntas öka till 69% år 2022. Cyberattacker visar inga tecken på att avta, så det är viktigt att organisationer har nödvändiga åtgärder för cybersäkerhet på plats. Ett av de bästa sätten att skydda din IT-miljö är att använda en process för endpoint-säkerhet.

Vad är säkerhet vid endpoints?

Säkerheten på endpoints innebär att du härdar och skyddar dina endpoints mot skadliga attacker. Det är en metod för cybersäkerhet som syftar till att skydda ett system genom att minska dess attackyta.

Exempel på endpoints

Endpoints är fjärrenheter som används för databehandling. Exempel på detta är: stationära datorer, bärbara datorer, servrar, surfplattor, smartphones, arbetsstationer och IoT-enheter (Internet-of-things).

Vad är skillnaden mellan endpoint-säkerhet och antivirus?

Säkerheten för endpoints omfattar alla processer, verktyg och konfigurationer som du använder för att skydda en slutpunkt från hotpersoner. Den har en mycket bredare syn än antivirus, som är ett särskilt verktyg som ingår i din skyddstack för endpoints. När det gäller säkerhet för slutanvändare används antivirus tillsammans med EDR, konfigurationer för att skydda slutanvändare, DNS-filtrering, brandväggar, nätverkssäkerhet och utbildning i säkerhetsmedvetenhet för slutanvändare.

Varför endpoint-säkerhet är avgörande

I din organisations IT-miljö finns det tre huvudsakliga ingångar till ett system. Dessa ingångar är människor, nätverk och endpoints.

Hotaktörer kan försöka övertyga människor att ge dem sina inloggningsuppgifter genom strategier som phishing och förtroendeattacker. En svaghet i ditt nätverk kan även göra det möjligt för någon att ta sig in och attackera dina system. När det gäller endpoints kan du i slutändan inte göra något åt ett system om du inte kan komma in på en enhet. Därför är de en viktig ingång till IT-system.

Varje enskild slutpunkt i din organisation är en ingång till din IT-miljö som kan utnyttjas för ett cyberhot eller en cyberattack. Därför bör slutpunktshärdning vara en av de viktigaste frågorna om cybersäkerhet i ditt företag.

Hur fungerar säkerhet vid endpoints?

1) Få användbar information

För att effektivt skydda dina endpoints mot aktuella hot måste du veta vilka hoten är. Sök efter tillförlitliga källor som kan ge dig den senaste informationen om hot och hur du ska hantera dem. Här är några idéer som kan hjälpa dig att komma igång:

Tillförlitliga säkerhetsresurser och hotbilder

 • InfoSec Twitter (börja här)
 • CVE, RSS och myndighetsflöden
 • Matningar från en välrenommerad säkerhetsleverantör

Kamratgrupper

2) Uppgradera din härdningsprocess

Med den information du får från dessa källor kan du förbereda dig för att implementera den i din IT-miljö. För att säkerställa att implementeringen blir framgångsrik bör du ha en etablerad härdningsprocess. Ta med de här viktiga stegen för att minska hot och skydda enheter:

 • Identifiera risken
 • Kartlägga sannolikheten och konsekvenserna
 • Utveckla konfigurationen för att avhjälpa eller minska risken
 • Testa och verifiera begränsningsåtgärderna
 • Utplacera begränsningen i faser, med en plan för att avbryta den
 • Dokumentera förändringen och rapportera om undantagen
 • Övervaka begränsningen av sårbarheten med din RMM

3) Minska de sårbara arven

Tyvärr finns det många äldre tekniker som är sårbara. Du bör vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa sårbarheter. Här är en lista över de största sårbarheterna i det gamla systemet:

4) Säkra organisationens endpoints

Hårdnande av operativsystem

Kärnan i moderna säkerhetsinsatser är att först och främst förbättra säkerheten i operativsystemet och dess konfiguration. Genom att stärka byggnaden i detta skikt kan resten av dina ansträngningar vila på en solid och modern grund. Se följande resurser för hur du kan göra detta på ett effektivt sätt:

Nätverkshärdning

Nu när du har stärkt det lokala operativsystemet kan du vända dig till det större nätverket och de tjänster som finns i den sammankopplade världen. Det kan handla om allt från att konfigurera det lokala nätverket till att minska den tillåtna inkommande trafiken.

Skydd av konton

Att begränsa angreppsytan som är tillgänglig med lokala konton, tjänster och autentiseringslagret gör angriparna frustrerade och förhindrar snabb och enkel höjning av privilegier. Detta kan göra dig uppmärksam på en attack, förlänga den tid som behövs för att kringgå åtgärderna eller till och med förhindra att en attack lyckas.

Programhärdning

Angripare försöker ofta utnyttja några av de vanligaste verktygen och inställningarna som organisationer använder. Dessa element är allmänt spridda och installerade på endpoints. Utan ytterligare konfiguration kan de leda till enkla attacker.

 • Office Suite
 • Adobe Reader
 • Gör det till en process
  • Välj ett program
  • Utvärdering av dess behov och risker
  • Arbeta med nyckelkontakter för att säkerställa en bra balans mellan risk och användbarhet
  • Undersöka tekniker för att skydda det specifika programmet
  • Minska risken och exponeringen med mer omfattande konfigurationer

Hårdnande av webbläsaren

Webbläsare tenderar att vara en av de mer förbisedda delarna i stacken. Ändå är deras konfiguration en förutsättning för ett av de mest använda programmen som installeras på datorer idag. Genom att låsa och tillämpa några grundläggande säkerhetsfunktioner kan du skydda denna kritiska ingångspunkt.

Kom igång med att öka din endpoint-säkerhet.

Endpoint-säkerhet är en viktig del av effektiv cybersäkerhet. Om dina organisatoriska enheter är skyddade och skyddade mot hotbildare och skadliga attacker förhindras en kaskad av möjliga negativa effekter från att någonsin inträffa. Dessutom är det mycket enklare att införa rätt skydd och försiktighetsåtgärder före en attack än att försöka rädda data i efterhand.

NinjaOnes programvara för automatiserad hantering av endpoints levererar grundläggande säkerhetslösningar för endpoints. Våra verktyg ger dig bättre insyn i en enhet, möjlighet att distribuera konfigurationer för att skydda endpoints, hantera och distribuera patchar med mera. Upptäck hur Ninja kan hjälpa dig att öka säkerheten för dina endpoints genom att registrera dig för en gratis provperiod idag.

 

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).