Säkerhetskopiering av SaaS-lösningar: Komplett guide och bästa metoder

SaaS backup blog banner

Molnet är en integrerad del av många företag, och ett stort antal använder regelbundet SaaS-applikationer i deras dagliga operativa verksamhet. Det är dock inte alla organisationer som har infört säkerhetskopiering, vilket kan skapa problem som oavsiktlig radering, säkerhetsincidenter eller hårdvarufel.  SaaS-leverantörer löser inte dessa problem, så det bästa och enklaste sättet att skydda din organisation från driftstopp och förluster är att implementera SaaS Backup. Med en tillförlitlig backup-lösning kan du se till att ditt företag fungerar smidigt samtidigt som du får tid och ro att fokusera på andra mål. Om du har en katastrofplan (DRP) bör SaaS Backup vara en del av den.

Vad är Software-as-a-Service (SaaS)?

Om du använder programvara och applikationer som är baserade i molnet har du använt Software-as-a-Service (SaaS). SaaS erbjuds vanligtvis som en prenumeration och fungerar genom att sälja licenser och ge användarna tillgång till applikationer som finns på webbåtkomliga servrar. Värdföretaget ansvarar för infrastruktur, underhåll och uppdateringar av programvaran, vilket gör att du kan använda applikationen utan att behöva installera, reparera eller felsöka.

Vad är säkerhetskopiering av SaaS-lösningar?

Säkerhetskopiering av SaaS-lösningar är en tjänst för duplicering och lagring av data som tillhandahålls i molnet av ett annat företag. Istället för att förlita dig på lokala enheter för att lagra all data som du skapar med traditionell programvara, betalar du för en molnbackuptjänst som säkerhetskopierar den data du skapar när du använder molnbaserad programvara, t.ex. Microsoft365 eller Google Workspace Vanligtvis lagras data i ett offentligt moln, men en lokal serverlösning är även möjlig. En viktig fördel med att lagra data i molnet är dock att eventuella katastrofer som inträffar på plats inte påverkar säkerhetskopiorna. Om dina säkerhetskopior t.ex. lagras på en lokal server och en översvämning inträffar kommer du att förlora dina säkerhetskopior. Säkerhetskopiering av SaaS-lösningar i molnet lagrar flera kopior av dina data på flera servrar, vilket minskar risken för oväntad förlust.  Även om organisationer ofta antar att SaaS-leverantörer automatiskt säkerhetskopierar de data som skapas på deras plattformar, är detta i allmänhet inte fallet. Microsoft sparar inga extra kopior av dina Excel-ark på sina servrar, så data som raderats av misstag eller med illvilja kan inte återställas. Så om du använder SaaS-applikationer är SaaS Backup ett separat men viktigt verktyg.

Vikten av säkerhetskopiering av SaaS-lösningar

Eftersom organisationer i allt högre grad förlitar sig på SaaS-leverantörer för den dagliga verksamheten, är det nödvändigt att ha en SaaS Backup för att förhindra att säkerhetsincidenter eller katastrofer lamslår verksamheten. Eftersom SaaS-leverantörer inte skyddar användare från sig själva är det viktigt för organisationer att implementera automatiserade, konsekventa säkerhetskopior som kan användas för att återställa oavsiktligt eller skadligt raderade data.

Vilka är fördelarna med säkerhetskopiering av SaaS-lösningar?

SaaS-leverantörer är inte skyldiga att säkerställa dina datas integritet. Att ta ansvar för sina egna data är avgörande för både den dagliga verksamheten och organisationens fortlevnad, och det finns flera avgörande fördelar med att ha en SaaS Backup-lösning på plats.

 • Duplicerade data: Regelbundet uppdaterade SaaS Backups säkerställer att du har ytterligare kopior av dina data i händelse av oavsiktlig radering, datakorruption eller systemfel. Även om din maskinvara skadas eller slutar fungera kan duplicerade kopior av dina data nås online från vilken maskin som helst, vilket gör återställningen relativt snabb och enkel.
 • Förenklade och automatiserade processer för säkerhetskopiering: Bra SaaS Backup-lösningar kommer att automatiseras, så att du kan fokusera på dina mer krävande projekt. Istället för att lägga till säkerhetskopior på din att göra-lista, tar SaaS Backups hand om sig själva. 
 • Skalbarhet och flexibilitet vid hantering av datatillväxt: Med praktiskt taget obegränsat utrymme kan SaaS Backup-leverantörer tillgodose ditt företags växande behov över tid, och även om du kanske måste betala högre priser för mer lagringsutrymme kommer dessa kostnader att vara förutsägbara och konsekventa. Att betala för mer utrymme kan vara mer kostnadseffektivt än att köpa mer av din egen hårdvara för att använda för säkerhetskopiering.
 • Förmildring av angrepp: Om du till exempel drabbas av en ransomware-attack kan du undvika att betala lösen och snabbt återställa verksamheten genom att ha tillgång till säkerhetskopior online. Om en angripare krypterar dina data har du en tillförlitlig lösning. 
 • Säkerställande av kontinuitet i verksamheten och minskade driftstopp: Om du någonsin har arbetat med ett kontrakt för en ny kund eller klient, skapat en bunt fakturor eller något liknande projekt, kan du föreställa dig den hemska känsla du skulle få om du stängde av programmet utan att spara. Det är mycket värre när en betydande mängd data går förlorad. SaaS Backups säkerställer att all klient- eller kundinformation, projekt och annan data kan återställas snabbt i händelse av en incident eller katastrof, vilket garanterar att du har all din information och håller företagets driftstopp så kort som möjligt.

Bästa praxis för säkerhetskopiering och återställning av data

SaaS Backups kräver mindre direkt inblandning än manuella backups till hårdvara på plats, men det betyder inte att du kan vara helt handsfree. Du kommer fortfarande att behöva strategisera och implementera bästa praxis för SaaS Backup. 

RTO och RPO

Att minska stilleståndstiden är en av de viktigaste fördelarna med SaaS Backup. Om din organisation förlorar eller inte kan komma åt data kommer du inte att kunna betjäna klienter eller kunder, och det finns en begränsad tid som de är villiga att vänta. Det finns två mått på stilleståndstid som alla företag bör följa upp: Recovery Time Objective (RTO) och Recovery Point Objective (RPO). RTO anger hur lång tid du har på dig att återställa efter en dataförlust innan verksamheten börjar påverkas, och RPO anger hur mycket data som kan förloras inom en viss period innan verksamheten påverkas. Båda dessa mått mäts i tid: RTO är den totala tolerabla driftstoppstiden och RPO är den maximala tiden mellan den senaste fullständiga säkerhetskopieringen och förlusten. När du skapar din organisations återhämtningsstrategi bör du ta hänsyn till båda dessa.  En del av din återställningsstrategi kommer att vara hur ofta dina säkerhetskopior schemaläggs och hur länge du behåller gamla kopior av data. Om du till exempel arbetar i en mycket snabb miljö och din RPO är 24 timmar bör du schemalägga en fullständig säkerhetskopiering minst en gång per dag. Det är även bra att testa din återställning medan du skapar din återställningsplan. Utför en fullständig återställning för att ta reda på hur lång tid det tar, och ta hänsyn till den tiden i samband med din RTO. 

Bästa praxis för återhämtning

För att ytterligare förbättra er återhämtningsplan bör ni överväga följande bästa praxis.

 • Regelbunden övervakning: Det finns alltid utrymme för förbättringar, så se till att regelbundet utvärdera dina strategier för säkerhetskopiering och återställning för att säkerställa att du har optimerat dem.
 • Frekventa tester: Du bör testa dina säkerhetskopior regelbundet, och om det uppstår fel bör du åtgärda dem omedelbart så att din organisation inte drabbas oförberedd av en katastrof.
 • Redundant lagring: För att få maximal effekt av din SaaS Backup-lösning bör du alltid planera att ha minst två säkerhetskopior av dina data lagrade på två separata platser.

Säkerhetskopiering och efterlevnadsstrategier

Precis som de inte är ansvariga för dina säkerhetskopior, är SaaS-företag inte ansvariga för dina datas säkerhet. Detta gäller även SaaS Backup-leverantörer; de kommer att vidta åtgärder för att säkra sina egna servrar, men lagring av data i molnet kommer med nackdelen av en mycket bred attackyta på din sida.  För att garantera datasäkerheten vid överföring och lagring av säkerhetskopior bör du investera i åtkomstkontroller, brandväggar och automatisk övervakning. I takt med att dataskyddslagarna blir allt strängare är det viktigt att data hamnar i rätt händer, vilket kräver datakryptering och andra säkerhetsåtgärder. Slutligen bör du ofta granska organisationens processer för att säkerställa att alla säkerhetsprotokoll följs konsekvent. 

Backup i molnet vs backup för molnapplikationer

En sak att komma ihåg när man tittar på backupverktyg är att det finns en skillnad mellan molnbackup och backup för molnbaserade applikationer, vilket är SaaS Backup. Med molnbackup kan organisationer säkerhetskopiera data från sina filer och endpoints till molnet, vilket garanterar att de är säkra även om en fysisk katastrof inträffar. Backup för molnbaserade applikationer, eller SaaS Backup, gör det möjligt för organisationer att säkerhetskopiera data från sina molnbaserade applikationer, t.ex. Microsoft365. Så även om dessa två termer liknar varandra har de helt olika innebörd.  Om du letar efter lösningar för molnbackup kan NinjaOne hjälpa organisationer att förbättra sin säkerhet, efterlevnad och katastrofåterställning genom sin Cloud Backup-lösning. Denna backup-lösning kan hjälpa dig att uppfylla RTO- och RPO-målen genom snabb och enkel återställning av data, och både hybrid- och molnbaserade alternativ finns tillgängliga. En av fördelarna med NinjaOnes SaaS Backup är dess självbetjäningsfunktion, som gör det möjligt för enskilda användare att återställa sina egna oavsiktligt raderade filer. Dessutom övervakar den din miljö automatiskt och skickar varningar när det förekommer ovanlig aktivitet.

Skydda din data med SaaS Backup

Om du använder SaaS-applikationer bör du ha en SaaS Backup-lösning för att se till att dina data är säkra och tillgängliga. Katastrofer drabbar företag varje dag, men du kan skydda dig mot de negativa effekterna av alltför långa driftstopp om du har robusta och effektiva säkerhetskopieringslösningar som ingår i din återhämtningsplan.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).