Infrastrukturövervakning: Begrepp och bästa metoder

Förstå SRE (Site Reliability Engineering)

Företag ökar ständigt antalet enheter och tekniker som används inom deras IT-miljöer. För att säkerställa att dessa IT-miljöer fungerar väl och ger användarna en bra upplevelse måste ett företags IT-infrastruktur följas upp och underhållas. Detta uppnås genom användning av infrastrukturövervakning.

Vad är infrastrukturövervakning?

Infrastrukturövervakning är en process som används av företag för att samla in och analysera data om komponenter i infrastrukturen som påverkar IT-systemens prestanda. En IT-infrastruktur består av servrar, nätverk och andra element som körs i bakgrunden och som människor förlitar sig på. Data som samlas in via programvara för infrastrukturövervakning gör det möjligt för IT-organisationer att enkelt se och identifiera potentiella problemområden så att system och applikationer kan fortsätta att fungera fullt ut.

Hur fungerar infrastrukturövervakning?

Övervakning av IT-infrastruktur fungerar genom att kontinuerligt spåra och samla in information om IT-komponenter som servrar och nätverk, sammanställa den insamlade informationen och varna dig när en komponent inte mår bra eller inte fungerar som den ska. Övervakningen av IT-infrastrukturen sker med hjälp av specialiserade programverktyg som samlar in och analyserar data från IT-infrastrukturens olika komponenter.

2 typer av övervakning av infrastruktur

På den mest grundläggande nivån sker infrastrukturövervakning med hjälp av två olika metoder: agentlös eller agentbaserad.

1) Agentlös

Agentlösa lösningar kräver inte att en agent installeras på enheter i din IT-miljö. Övervakningen sker på distans med agenten placerad på en server eller sond, så att data kan samlas in snabbt och enkelt. En agentlös lösning övervakar SNMP-enheter (Simple Network Management Protocol) från proben eller servern genom att kontakta SNMP-enheterna och övervaka via nätverket.

2) Agentbaserad

Med agentbaserad infrastrukturövervakning installeras agenter på enheter i IT-infrastrukturen. Dessa enheter består vanligtvis av operativsystemen Windows, Mac, Linux, Hyper V eller VMWare. På så sätt kan varje enhet övervakas effektivt och datapunkter enkelt samlas in från de installerade agenterna.

Viktiga datakällor för infrastrukturövervakning

Eftersom infrastrukturövervakning innebär att samla in data om och övervaka viktiga aspekter av din IT-miljö, är det viktigt att veta vilka komponenter dessa data ska samlas in från. Några viktiga datakällor för infrastrukturövervakning är t.ex:

Hårdvara

Hårdvara, eller endpoints, utgör den konkreta delen av en IT-infrastruktur. Det omfattar fysiska enheter som datorer, hårddiskar, telefoner och surfplattor. Endpoint Monitoring ser till att era enheter fungerar optimalt och ger även stöd för viktiga IT-funktioner.

Nätverk

Nätverket har olika komponenter att övervaka, t.ex. routern, hubben och modemet. Genom att observera dessa viktiga delar kan du proaktivt lösa problem som uppstår i nätverket. Genom att övervaka nätverket och snabbt lösa problem som upptäcks kan dina enheter sömlöst ansluta till varandra i din IT-miljö.

Server

Serverövervakning innebär att man spårar och samlar in data om serverns hälsa och prestanda. Dessa data kan omfatta systemmätvärden för CPU- och RAM-användning samt övergripande diskutrymme. Genom att övervaka din server kan du se till att den fungerar som den ska.

Program

Applikationer består av programvara som konfigurerats för att utföra särskilda IT-funktioner. Applikationsövervakning ger användbara data för att du ska kunna göra förändringar som minskar driftstopp, ökar produktiviteten och förbättrar slutanvändarupplevelsen.

Bästa praxis för övervakning av infrastruktur

Använd ett särskilt verktyg för övervakning av infrastruktur

Infrastrukturövervakning utförs bäst med hjälp av ett verktyg eller en programvara som är särskilt utformad för detta ändamål. När du samlar in relevanta data kommer verktyget för infrastrukturövervakning att ha de bästa alternativen och inställningarna att välja mellan. Den konsoliderar och analyserar även de insamlade uppgifterna så att du enkelt kan se och avgöra vilka förändringar som behöver göras.

Konsekvent granskning av insamlade mätvärden

Data från infrastrukturövervakning är mest användbara när de visas regelbundet. Om du håller koll på små förändringar som kan inträffa i din IT-miljö kommer det inte att komma som en överraskning när problem dyker upp. Det ger dig möjlighet att vara förberedd och att vidta åtgärder när det behövs.

Ange och prioritera aviseringar

Använd varningsfunktionerna i programvaran för infrastrukturövervakning för att minimera riskerna inom IT-infrastrukturen. Skapa förväntade intervall för dina mätvärden och ställ sedan in aviseringar för om/när en viss komponent ligger utanför det förväntade intervallet. Detta leder till att man kontrollerar den specifika komponenten och försöker fastställa vad som eventuellt orsakade förändringen. Om möjligt, prioritera aviseringarna efter hur viktiga de är om två aviseringar sker samtidigt.

Skapa en responsstrategi för när risker identifieras

När ett mätvärde faller utanför det förväntade intervallet och en risk har identifierats ska du inte överreagera. Gör upp en allmän plan för hur ni ska agera när en risk upptäcks. Bestäm sedan vilka åtgärder som ska vidtas för specifika områden i IT-miljön. En identifierad risk på en server kräver en annan typ av åtgärd än t.ex. felaktig hårdvara.

Fördelar med övervakning av infrastruktur

Varningar i realtid

Istället för att manuellt behöva upptäcka ett problem senare kan den meddela dig så snart ett mätvärde faller utanför det förväntade intervallet, vilket ger dig information i realtid.

Tidig upptäckt av problem

Infrastrukturövervakning spårar kontinuerligt en mängd olika datakällor i din IT-miljö. Hitta snabbt grundorsaken till problem i IT-miljön genom att granska data för att se när förändringar först inträffar.

Bättre prestanda för infrastrukturen

Genom att samla in data om infrastrukturens hälsa och prestanda får du specifik information om vilka områden som kan förbättras, så att du vet vilka åtgärder du ska vidta för att förbättra den övergripande prestandan. Du kan även visa historiska data för ditt system och utföra en omfattande prestandaanalys som ger dig detaljerad information om tidigare prestanda.

Ökad tillförlitlighet

Infrastrukturövervakning ger dig den information du behöver för att säkerställa att den fortsätter att fungera smidigt. Detta hjälper dig att veta hur du kontinuerligt kan förbättra IT-infrastrukturen och öka den övergripande tillförlitligheten.

Automatiserade verktyg

Att använda automatiserade verktyg är som att ha ett team som arbetar dygnet runt för att upptäcka risker i IT-systemet. Du kan ta bort den mänskliga faktorn från ekvationen och förlita dig på automatiserad teknik för att säkerställa att din IT-infrastruktur fungerar optimalt.

Vad du ska leta efter i en lösning för infrastrukturövervakning

Med så många tillgängliga lösningar för infrastrukturövervakning kan det vara svårt att veta vad man ska leta efter i en lösning och vad som kommer att fungera för dig. Infrastrukturövervakning bör vara enkel och intuitiv att använda, så att du lägger mindre tid på att ta reda på hur den ska användas och mer tid på att faktiskt övervaka datakällorna. Den bör även övervaka viktiga komponenter i IT-infrastrukturen, ge möjlighet att ställa in varningar och meddelanden samt använda automatisering. En mycket viktig aspekt av en tillförlitlig lösning är dess förmåga att samla in och analysera data så att du enkelt kan titta på den och veta vad som behöver åtgärdas eller lösas.

Övervaka din IT-infrastruktur med NinjaOne

Infrastrukturövervakning är ett viktigt verktyg som används för att upprätthålla funktionella IT-miljöer. Utan den går många metriska förändringar oupptäckta och kan leda till större problem, som påverkar både slutanvändare och infrastrukturen som helhet. Programvara för infrastrukturövervakning ger dig de verktyg du behöver för att hålla reda på och underhålla IT-miljöns komponenter. NinjaOne tillhandahåller olika verktyg för infrastrukturövervakning, t.ex. endpointövervakning, nätverksövervakning och serverövervakning som en del av deras Unified IT Management (UITO). Data samlas in och analyseras i en instrumentpanel som är lätt att överblicka. Med NinjaOne kan du dessutom ställa in varningar och få meddelanden i realtid så att du snabbt kan vidta åtgärder. Starta en gratis provperiod idag.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

  • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
  • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
  • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
  • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
  • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
  • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
  • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).