Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Översikt: hantering av mobila enheter (MDM)

Mobile Device Management MDM

Hantering av mobila enheter (MDM) inom organisationer ökar stadigt och det kommer inte att avta inom den närmaste tiden. Zippia rapporterade att ungefär tre av fyra anställda använder sina privata mobiltelefoner i arbetet. Mobila enheter på arbetsplatsen kan ge många fördelar, men kan även medföra fler risker, vilket är anledningen till att hantering av mobila enheter behövs.

Vad är hantering av mobila enheter?

Hantering av mobila enheter (MDM) är en programvara som ger ett företags IT-team möjlighet att hantera anställdas bärbara datorer, surfplattor eller smartphones som är anslutna till arbetsplatsen från en enda centraliserad plats. MDM arbetar för att minska förlusten av affärsdata genom att skydda den kritiska information som används på dessa enheter.

Vad är MDM-programvara?

MDM-programvara är en plattform som innehåller specifik programmering som gör det möjligt för organisationer att hantera olika mobila endpoints. Vanliga funktioner i MDM-programvara är bland annat:

Registrering via QR-kod eller länk

För att registrera de mobila enheterna med MDM genererar företaget en QR-kod eller länk med sin MDM-produkt. En användare klickar på länken via enheten, som leder användaren till en webbplats som laddar ner ett förautentiserat certifikat som säger att din organisation vill hantera din dator. Om användaren klickar på ja har organisationen nu viss tillgång till användarens dator.

BYOD & Typer av företagsregistrering

De två huvudtyperna av registrering är BYOD (bring your own device) eller företagsägda. Företagets registrering innebär att företaget har full kontroll över enheten. BYOD gör det möjligt för användaren att ha både arbets- och personlig information lagrad på maskinen, men vissa åtgärder som MDM vidtar förhindrar att dessa två datatyper överförs till varandra.

Policyer

Vanliga policyer i MDM-programvara omfattar villkor, begränsningar, applikationer, status för efterlevnad och konfigurationer. Dessa principer innehåller standarder eller regler som de hanterade enheterna måste följa.

Lager

MDM håller en förteckning över de enheter som den hanterar. Inventeringen innehåller viktig information om maskinen, t.ex. enhetens namn, tillverkare, operativsystem, serie, operatör och IMEI. Detta gör det möjligt för IT-avdelningen att hålla koll på alla mobila enheter inom organisationen.

Fjärrstyrda åtgärder

En stor fördel med MDM-programvara är dess förmåga att utföra fjärråtgärder på enheter. Några av de viktigaste åtgärderna är att låsa en enhet, ställa in en lösenkod, starta om, radera en enhet och installera program.

Kioskläge

För organisationer som vill ha möjlighet att använda en delad enhet som en del av sin verksamhet, kan kioskläge lösa detta. Kioskläge är när MDM tillämpar mycket strikta konfigurationer för enstaka användningsfall. Vanligtvis används en enda app, men ibland kan kiosker med flera appar användas.

Hur hanteringen av mobila enheter fungerar

MDM kan fungera med företagsägda enheter eller BYOD. Med företagsägd registrering raderar företaget maskinen och de har full tillgång till enheten. Detta gör det möjligt för IT-avdelningen att få tillgång till, upprätthålla eller begränsa vad de vill.

Med BYOD är det mer detaljerat. IT-avdelningen skapar en arbetsprofil på enheten, som är en virtuell behållare som alla arbetsdata placeras i. Dina personuppgifter på enheten lagras utanför arbetsprofilen. De två datatyperna korsar inte varandra, vilket förhindrar dataöverföring genom att arbetsdata hålls praktiskt taget inrymda.

IT-chefen har möjlighet att hantera hela enheten, men kan bara se och påverka uppgifterna i arbetsprofilen. Detta gör det möjligt att skydda användarens integritet samtidigt som företagsinformationen säkras.

Vissa ändringar eller begränsningar gäller endast om du befinner dig i arbetsbehållaren, medan andra kan ske på hela maskinnivån. MDM kan t.ex. inte tvinga dig att sätta en lösenkod på hela din mobila enhet, men de kan tvinga dig att sätta en lösenkod på arbetsbehållaren.

Installation och administration av MDM

Nästan 90 % av företagen vill att deras anställda ska kunna få tillgång till företagsappar på sina mobila enheter. Mobila enheter behövs ofta både på och utanför arbetsplatsen, vilket är anledningen till att det är viktigt att lyckas med MDM-implementering och administration.

För att framgångsrikt aktivera MDM och distribuera den till enheterna måste dina anställda informeras. Informera dem om att om de har företagsdata på någon av sina mobila enheter kräver företaget att de har hantering av mobila enheter på dessa enheter. Alla anställda måste välja att ha MDM.

MDM kan bara begränsa vad de kan få tillgång till om det är arbetsrelaterat. Hantering av mobila enheter kan inte kontrollera något annat än arbetsrelaterade filer, appar eller åtkomst till företagsdata.

Varför hantering av mobila enheter är viktigt

I takt med att användningen av mobila enheter fortsätter att öka finns det fler möjligheter för viktiga data att komma ut från arbetsplatsen. Organisationer måste anpassa sig och hitta verktyg som kan lösa problemet med potentiell dataexfiltration.

MDM-programvara används för att lösa detta problem. Enhetsbegränsningar och konfigurationer som administreras via MDM-programvara fungerar alla för att hålla företagsdata på arbetsplatsen.

Vanliga begränsningar och konfigurationer av MDM-enheter

Här är en lista över de sex vanligaste begränsningarna och konfigurationer som erbjuds av MDM-programvara:

1) Genomföra lösenkoder

En av de mest grundläggande metoderna för att öka säkerheten och förhindra obehörig åtkomst är att använda en lösenkod. MDM kan inte kräva en lösenkod för hela den mobila enheten, men de kan kräva lösenkoder för den virtuella arbetsbehållaren som lagras på enheten.

2) Att inte tillåta personlig e-post

Användning av personlig e-post på arbetsplatsen medför många onödiga risker. Det skapar en väg genom vilken data kan exfiltreras eller malware och cyberhot kan komma in. Ett enkelt sätt att undanröja dessa risker är att begränsa e-postmeddelanden till enbart arbetsmeddelanden.

3) Fjärrlås/fjärrtorrning

Fjärrlåsning eller fjärrtorkning kan vara en mycket användbar funktion i situationer där enheten riskerar att få obehörig åtkomst. Om en anställd förlorar sin mobila enhet kan han eller hon till exempel ringa IT för att få dem att antingen låsa eller radera enheten genom hantering av mobila enheter så att andra inte har tillgång till data.

4) Inaktivering av personlig information

Att inaktivera personlig information på den mobila enheten är en funktion som är särskilt avsedd för företagsägda enheter. Genom att inte tillåta att personlig information lagras på dessa enheter upprätthåller MDM effektivt gränsen mellan arbetsuppgifter och personliga uppgifter.

5) Inaktivera kameran

När användarna befinner sig i arbetsbehållaren kan de inte använda kamerafunktionen. Genom att inaktivera kameran på enheterna kan du skydda företagsinformation genom att inte tillåta att bilder tas av immateriella rättigheter.

6) Ta bort tillämpningar från arbetsbehållaren som kan möjliggöra överföring av uppgifter

Ett av de största problemen med mobila enheter på arbetsplatsen är att kritisk information läcker ut. Hantering av mobila enheter kan ta bort program på enheten som kan överföra data, så att arbetsdata stannar i behållaren.

MDM vs RMM

MDM och RMM liknar varandra i det avseendet att de hanterar endpoints, men de har många skillnader. Bärbara datorer är den enda typen av slutpunkt som kan hanteras av båda typerna av lösningar.

Hantering av mobila enheter används för att konfigurera och administrera maskiner och används aldrig på servrar eller arbetsstationer. Den är otroligt stark på de områden av enheterna som den har tillgång till, men är helt obefintlig på de områden som den inte har tillgång till. Detta gör det möjligt för IT-administratörer att ha full kontroll över arbetsrelaterad information medan användaren kan fortsätta att ha sekretess för personliga appar, filer och information.

RMM är en agentbaserad lösning som används för löpande och proaktiv övervakning och hantering, och den används aldrig på surfplattor eller smartphones. Den används av IT-team för att få synlighet och kontroll över tillgångarna i IT-miljön. Detta gör det möjligt för dem att få viktig information om slutenheters hälsa och prestanda och att underhålla och stödja slutenheter genom uppgifter som patchhantering och korrigering.

Implementera MDM för att ytterligare säkra företagsdata

MDM är ett användbart administrativt verktyg som hanterar och kontrollerar smartphones, surfplattor och bärbara datorer på arbetsplatsen. Genom att använda MDM i din organisation kan du förbättra säkerheten för de mobila enheterna i din IT-miljö.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

  • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
  • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
  • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
  • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
  • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
  • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
  • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).