Hoe Maak je Effectief en Schaalbaar Patch Management Beleid?

Automated Patch Management

VIJF HAPKLARE TIPS EN TRAININGEN, VOOR UW BEDRIJF

NinjaOne Nieuwsbrief

Sluit u aan bij andere MSP's die op groei gericht zijn en laat uw bedrijf wekelijks profiteren van vijf nieuwe praktische tips voor extra verbetering.

Mis geen promoties, gratis tools, evenementen & webinars en product updates. Meld u nu aan om de NinjaOne Nieuwsbrief te ontvangen.

Groei Sneller. Minder Stress.

Visit our Resources Center for more MSP content.
makenzie      

patch management beleid
In de wereld van IT kan er van alles misgaan op apparaten en met software. Deze onvolkomenheden kunnen vaak leiden tot veiligheidsrisico's en kwetsbaarheden, zodat patches worden toegepast om eventuele gebreken te verhelpen. Patch management bestaat uit het beheren van de identificatie en het verhelpen van deze kwetsbaarheden in uw IT-omgeving.

Patching is een van de belangrijkste onderdelen van het beheer van IT-kwetsbaarheden, dus het is van cruciaal belang om een effectief patchmanagementbeleid te voeren.

Wat is Patchmanagementbeleid?

Patch management beleid bestaat eenvoudigweg uit plannen en procedures om een patch management proces uit te voeren. Het beleid fungeert als een gids voor het patchmanagementproces en zorgt ervoor dat patchscans en patchimplementaties correct worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door het gebruik van patchbeheersoftware.

5 Voordelen van een Patch Management Beleid

Aangezien patch management essentieel is voor het verzekeren van de veiligheid en beveiliging van uw software, zal het hebben van een patch management beleid u helpen om de patches in uw IT omgeving succesvol te beheren. Vijf voordelen van het hebben van een functioneel patch management beleid zijn:

Accountability

Accountability is een belangrijk voordeel van patch management beleid. Wanneer er een beleid is, helpt het ervoor te zorgen dat risico's en kwetsbaarheden in IT-systemen daadwerkelijk worden aangepakt en opgelost.

Beleid kan ook rekening houden met alle systemen in uw omgeving en u helpen bij het juiste beheer ervan, waardoor u met een gerust hart weet dat patches op de juiste manier worden gescand en geïmplementeerd.

Gedocumenteerde processen

Het uitvoeren van talrijke scans en software-updates in een systeem is een hele procedure, maar met behulp van documentatie kan het patch management beleid gemakkelijk worden herhaald en geleerd. Het beschikbaar hebben van deze belangrijke informatie in een beleid helpt ook bij het stroomlijnen van zakelijke IT-management.

Structuur

Een patchmanagementbeleid biedt structuur aan patchmanagement en het uitrollen van patches. Door structuur aan te brengen kan uw patchbeheer vlot verlopen en blijft u georganiseerd bij het bijhouden van talrijke patches.

Met geautomatiseerde patchmanagementsoftware kunt u moeiteloos geplande patches uitrollen omdat deze automatisch worden ingezet volgens wat u in het patchmanagementbeleid hebt gespecificeerd.

Risicobeheer

Patches worden ingezet om systemen te repareren en te beschermen tegen risico's. Beleidsregels voor patchbeheer helpen vervolgens bij het beheer van wanneer, hoe en op welke systemen patches worden toegepast, waardoor risico's in verband met ongepatchte software worden beheerst. De verhoogde veiligheid die gepaard gaat met goed risicobeheer is een enorm voordeel van een patchmanagementbeleid.

Beperk downtime

Een effectief patchmanagementbeleid ondersteunt de uptime van uw systemen door te scannen op softwarepatches en deze in te zetten. Deze patches helpen uw systeem goed te draaien en verminderen eventuele risico's, wat eventuele haperingen helpt voorkomen en resulteert in een soepele werking. De productiviteit wordt ook verhoogd omdat de uitvaltijd van machines wordt geminimaliseerd of vermeden.

5 stappen om een effectief patchmanagementbeleid op te stellen

Succesvol patchmanagementbeleid is uitgebreid en bevat details over verschillende patchingaspecten in een IT-omgeving. Volg deze stappen bij het maken van een patchmanagementbeleid voor uw organisatie:

1. Kies een patch management software

Patch management wordt efficiënter uitgevoerd via aangewezen patch management software. In uw beleid moet u een aangewezen software

2. Documenteer uw asset inventaris

Maak een lijst van alle assets in de IT-infrastructuur van uw organisatie die updates en voortdurende patching vereisen. Door dit te doen zal er meer organisatie mogelijk zijn wanneer het aankomt op het daadwerkelijk uitrollen van patches naar uw assets.

3. Wijs patch management rollen toe

Wijs binnen uw beleid patchingrollen toe aan bepaalde eindgebruikers. Deze rollen omvatten beleidsbepaler, patchbeheerder, systeembeheerder, patch deployers, patch policy setters en software policy setters.

4. Test uw patches

Omdat elke IT-omgeving uniek is, kunnen patches verschillende soorten effecten hebben in verschillende omgevingen. Patch testen is cruciaal om ervoor te zorgen dat de patches software beter laten presteren, in plaats van meer problemen te creëren.

5. Vorm een patchproces & -schema

Patchen werkt het best wanneer het voortdurend wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat systemen goed werken. Ponemon meldt dat "56% van de beveiligingsprofessionals het erover eens is dat beveiligingsprofessionals meer tijd besteden aan het navigeren door handmatige processen dan aan het reageren op kwetsbaarheden." Maak een geautomatiseerd patchproces voor een efficiënte voorbereiding van patches, en plan de inzet van patches zodat ze regelmatig op uw bedrijfsmiddelen kunnen worden toegepast.

 

Best Practices voor het Maken van een Beleid voor Patchmanagement

Er zijn veel belangrijke punten om in gedachten te houden bij het maken van een patch management beleid. Door bij het opstellen van een beleid best practices te volgen, zal het patchbeheerproces vlotter verlopen. Hier zijn een paar best practices voor het maken van een effectief patchmanagementbeleid:

Hou het up-to-date

Door een beleid voor patchbeheer actueel te houden, kunt u rekening houden met alle onderdelen van uw systeem en kunt u alle stappen in het beleid soepel laten verlopen. Werk de status van alle systemen in uw omgeving voortdurend bij, zodat u bovenop de patches kunt blijven zitten en de kans op een veiligheidsrisico in uw systemen kunt verkleinen.

Inventaris

Zorg ervoor dat u alle hardware, software en systemen in uw IT-omgeving documenteert. Als u een register hebt, kunt u gemakkelijker bijhouden wat al dan niet is bijgewerkt of waaraan nog niet is gewerkt. Het bijhouden van de items die u overziet in uw patch management beleid helpt u georganiseerd te blijven en uw systemen veilig te houden.

Risico inschatten

Het is praktisch onmogelijk om aan alle patches voor alle systemen tegelijk prioriteit toe te kennen, en daarom is het zeer belangrijk om het risiconiveau voor elk systeem te kennen. Begrijpen wanneer - en of - een patch moet worden geïnstalleerd kan soms meer kunst dan wetenschap lijken, maar zodra u de unieke complexiteit van uw set-up hebt geleerd, maakt een unified IT-operationsplatform automatisering en schalen mogelijk.

Patch testen

Het testen van nieuwe softwarepatches is essentieel voor de bescherming van uw systemen. Omdat nieuwe patches veiligheidsrisico's inhouden, moet er een systeem zijn om nieuwe patches intern te testen. Als uw testsysteem ontworpen is zoals uw eigenlijke systeem, zult u kunnen zien hoe een patch reageert op uw instellingen en configuraties. Vermeld in uw beleid hoe de patchtests zullen worden uitgevoerd, waar de tests zullen worden uitgevoerd, en hoe lang het duurt voordat een patch veilig wordt geacht.

Breng patches aan

Nadat alle voorbereidende stappen zijn voltooid, moet u in uw beleid ook opnemen hoe u patches in uw IT-omgeving gaat implementeren. Een efficiënte methode om patches toe te passen is het maken van een geautomatiseerd schema waarin gedetailleerd wordt aangegeven wanneer en hoe patches zullen worden toegepast. Het maken van een schema voor patchscans en updates is een van de belangrijkste best practices voor patchmanagementbeleid.

Lees Meer over de Best Practices voor Patchmanagement

Het gebruik van een patch management beleid helpt de veiligheid van gegevens te waarborgen en vermindert de hoeveelheid moeite die u moet doen om de veiligheid van uw endpoints in de gaten te houden. Het biedt ook een kader voor het scannen naar en het uitrollen van patches op uw systemen op de juiste manier.

Voor meer informatie over het scannen naar en effectief toepassen van patches in uw omgeving en andere tips voor patchbeheer, raadpleegt u NinjaOne's Patch Management Best Practices Gids.

Ninja neemt het harde werk uit patchbeheer weg met automatische scanning en patching en de keuze om patches handmatig of automatisch uit te rollen.

Begin vandaag nog met uw gratis proefversie van Ninja Patching.

VIJF HAPKLARE TIPS EN TRAININGEN, VOOR UW BEDRIJF

NinjaOne Nieuwsbrief

Sluit u aan bij andere MSP's die op groei gericht zijn en laat uw bedrijf wekelijks profiteren van vijf nieuwe praktische tips voor extra verbetering.

Mis geen promoties, gratis tools, evenementen & webinars en product updates. Meld u nu aan om de NinjaOne Nieuwsbrief te ontvangen.