De största fördelarna med molnlagring

Fördelar med molntjänster och molnlagring l NinjaOne

”Molnet” började som en term som främst användes av insiders inom teknikbranschen, men har snabbt blivit vardagligt använt under de senaste åren. I takt med att fler dataprocesser flyttades till datacenter utanför anläggningen och fler organisationer använde sig av molnlagring började man tala om migration till ”molnet” I dag är molnet den accepterade termen för denna typ av databehandling och används ofta i diskussioner om IT-infrastruktur, datalagring och vissa typer av programvara.

Den här artikeln kommer att omfatta följande:

Vad är molnet?

När folk pratar om ”molnet” syftar de på en viss typ av fjärrdrift som har vuxit exponentiellt i popularitet. I en molnmiljö nås servrar via Internet, så att användarna kan köra programvaran och få tillgång till data som inte finns lokalt.

Molnservrar – dessa ”fjärrförvaringsenheter” – finns i datacenter över hela världen. Dessa servrar är värdar för molntjänster som tillhandahåller infrastruktur, plattformar eller programvara hos tredjepartsleverantörer, vilket gör det möjligt för vem som helst i världen som är behörig och har en internetanslutning att få tillgång till dem. Detta innebär att slutanvändaren slipper köpa hårdvara, underhåll och andra behov, så att de bara behöver oroa sig för att betala för sina abonnemang eller licenser.

När tjänsteleverantörerna förser användarna med en molninfrastruktur kommer de att ”sälja” enskilda faktorer av datorkraft styckvis enligt slutanvändarens behov. Till exempel:

 • Processorkraften från centrala processorer (CPU:er)
 • Minne som tillhandahålls av RAM-chip (RAM-chips)
 • Grafisk bearbetning från grafikprocessorer (GPU:er)
 • Molnlagring via hårddiskar eller datacenter

Detta är grunden för infrastruktur som tjänst (IaaS) och innebär vanligtvis virtualisering och virtuella maskiner. Med ett sådant system kan slutanvändarna virtuellt bygga upp sin infrastruktur till lägre kostnader än att skaffa och hantera hårdvaran.

Molnplattformar

Hårdvaruresurser är bara en aspekt av vad molnet tillför IT. Det har även skapats många molnplattformar som tillhandahåller online-miljöer där användarna kan utveckla kod eller köra programvarutillämpningar. Målinriktad utveckling som omfattar containerisering, gränssnitt för tillämpningsprogrammering (API), routing, säkerhet, orkestrering och automatisering används vanligtvis för att säkerställa den mest funktionella slutprodukten och en effektiv onlineupplevelse för användarna.

Vilka är fördelarna med Cloud Computing?

Minskade IT-kostnader

En viktig anledning till att molnet har fått så stor spridning är att denna IT-stil kan minska slutanvändarnas kostnader drastiskt. Molnmigrering minskar vanligtvis kostnaderna för att hantera och underhålla komplexa IT-system. Molnet minskar eller eliminerar till exempel ofta kostnader för systemuppgraderingar, nätverkshårdvara och all programvara som organisationen behöver. Dessutom minskar vanligtvis personalkostnaderna, eftersom mindre IT-team behövs inom organisationen, och även energiförbrukningskostnaderna kan minskas.

Skalbarhet

Molnet är inte annat än skalbart. Drifts- och lagringsbehov kan snabbt och enkelt anpassas till organisationens förändrade behov – ofta med bara några få musklick. Detta är ett helt annat sätt än traditionell IT, som kräver omfördelning av datorresurser eller inköp av ny hårdvara för att hålla jämna steg med de växande behoven.

Kontinuitet i verksamheten

Molntjänster erbjuder flera inbyggda redundanser och säkerhetskopior. Det enkla faktum att viktiga data lagras utanför anläggningen, ofta i ett säkert datacenter hundratals kilometer bort, bidrar till att säkerställa att lokala katastrofer inte leder till omfattande dataförluster eller avbrott. Eftersom molntjänsterna kan nås från vilken plats som helst med internetanslutning kan verksamheten fortsätta via fjärrstyrning även om ett kontor förstörs eller blir otillgängligt på grund av en naturkatastrof.

Flexibilitet

Efter 2020 har de flesta utvecklat en genuin uppskattning av möjligheterna till distansarbete. Den flexibilitet som molnet erbjuder när det gäller var, när och hur människor kan arbeta var en mycket välkommen fördel i en tid då arbete hemifrån plötsligt blev norm snarare än undantag.

Samarbete

Enkel fjärråtkomst innebär att slutanvändarna har ett tillförlitligt och säkert sätt att kommunicera och dela med sig utanför traditionella metoder. Många intressenter kan dela realtidstillgång till viktiga filer, visa och rapportera om projekt tillsammans eller till och med arbeta med dokument samtidigt. Många organisationer drar nytta av den här möjligheten, särskilt möjligheten att på distans få tillgång till och dela register och dokument till och från var som helst i världen.

Automatiserade uppdateringar

Uppdateringar och säkerhetspatchar är viktiga för att upprätthålla en tillförlitlig och säker IT-miljö. Molntjänster är i allmänhet alltid anslutna till internet och patchas ständigt av leverantörerna. Eftersom maskinvaran underhålls på centraliserade platser är det även lättare för molnleverantörer att se till att kritiska infrastrukturenheter alltid är uppdaterade och säkra.

Vilka är nackdelarna med Cloud Computing?

Internetanslutning och ägande

Det finns problem med befogenheter och lämplighet som uppstår i diskussioner om moln. I de flesta fall är molnprogramvara och filer som lagras i molnet inte i slutanvändarnas ”ägo”. I stället är de tillgängliga men lagras på distans. Med många molnprogramvarulösningar har slutanvändaren inga rättigheter till själva programvaran. Till skillnad från förr i tiden när man köpte en installationsskiva för en gångs skull och därmed ägde den versionen av programmet för alltid, förlorar slutanvändarna vanligtvis tillgången (äganderätten) till en molntillämpning så snart de slutar betala för den.

Ett annat problem är att vissa molnbaserade programvaror inte kan användas när det inte finns någon internetanslutning, även om internet inte är en integrerad del av användningen av programvaran (t.ex. ett program för grafisk design eller ett ordbehandlingsprogram).

Leverantörslåsning

Leverantörslåsning, som ofta nämns som det största problemet med molntjänster, gör det mycket svårt för slutanvändare att byta leverantör när de väl har flyttat sina system till molnet. Det här är en koppling till idén om ägande och ansvar, och en stor del av den återstående motståndet mot molnet handlar om denna oro för att bli låst till en specifik leverantör eller lösning.

Begränsad kontroll

Eftersom molninfrastrukturen helt och hållet byggs, underhålls och förvaltas av tredje part på avlägsna platser har slutanvändarna mindre kontroll över hur tjänsterna fungerar och utförs.

Säkerhet

Alla molnlösningar är inte lika säkra som andra. Detta är särskilt viktigt att tänka på när det gäller off-site lagring av viktiga eller privata uppgifter. De flesta molnleverantörer strävar efter att tillhandahålla så säkra tjänster som möjligt, men det är viktigt att göra en viss noggrannhet innan du anförtror tredje part kritiska aspekter av din IT eller data.

Vilka är molntjänstmodellerna?

 • Mjukvara som tjänst (SaaS): SaaS-tillämpningar finns på molnservrar och användarna får tillgång till dem via Internet i stället för att installeras direkt på användarnas enheter. SaaS jämförs ofta med att ”hyra” programvara, eftersom användaren vanligtvis betalar för licenser som gör det möjligt för honom eller henne att få tillgång till programvaran på ett abonnemangsbaserat sätt. De flesta slutanvändare möter vanligtvis den typ av molntjänster som omfattar dessa fullständiga webbaserade tillämpningar. I det här fallet tillhandahåller molntjänsten en helt funktionell och färdig programvara som uppfyller slutanvändarens specifika behov. SaaS är nu SaaS för de flesta system för e-postmarknadsföring, plattformar för hantering av säljteams och redovisningsprodukter.
 • Plattform som tjänst (PaaS): PaaS-modellen erbjuder allt som slutanvändarna behöver för att bygga sina applikationer, inklusive utvecklingsverktyg, infrastruktur och operativsystem. Liksom SaaS är denna modell tillgänglig via internet, men i stället för att få tillgång till applikationer får PaaS-användaren tillgång till de verktyg som behövs för att bygga en applikation.
 • Infrastruktur som tjänst (IaaS): IaaS-leverantörer som DigitalOcean och OpenStack hyr ut de servrar och det lagringsutrymme som användarna behöver för att bygga sina applikationer eller köra sin infrastruktur. IaaS är som att hyra en tomt. De får platsen för att bygga och driva sitt företag, men de måste fortfarande tillhandahålla verktyg och resurser för att bygga det de behöver.
 • Funktion som tjänst (FaaS): FaaS bryter ner molntillämpningar i ännu mindre komponenter som bara körs när de behövs. Detta kallas ofta ”serverless computing”, även om servrar fortfarande är inblandade. Skillnaden är att endast de resurser som behövs vid en viss tidpunkt betalas för, vilket kan liknas vid att hyra verktyg från byggvaruhuset när du behöver dem, i stället för att hyra eller köpa allt på en gång.
 • Molnlagring: I molnlagringsmodellen lagras data av en tredjepartsleverantör och nås via Internet. Molnleverantören hanterar och driver alla aspekter av denna datalagring, främst hanteringen av hårdvara och säkerhetskopior, som en del av denna tjänst. Denna molnmodell gör att slutanvändarna inte behöver köpa och utöka sin interna lagringskapacitet och minskar i allmänhet den interna bördan för att upprätthålla säkra säkerhetskopior.

Är molnlagring säkert?

Även om molnspecifika säkerhetsbrott är sällsynta är många slutanvändare fortfarande oroliga för hur säkra deras data är i molnet. Det finns två saker att ta hänsyn till här:

 • Hur säkra är organisationens interna system (interna system är sannolikt mer sårbara än system som övervakas av en molnleverantörs infrastruktur)
 • Hur säker den faktiska molntjänsten är (som tidigare nämnts kan säkerhetsnivån hos en viss molnleverantör variera)

Denna oro har lett till en massiv ökning av verktyg för molnsäkerhet. Dessa lösningar övervakar och begränsar data som rör sig till och från molnet och mellan molnplattformar. Som ett resultat av detta väljer också fler företag att – eller måste i vissa fall, för att följa regelverket – anställa säkerhetscentraler (SOC) dygnet runt för att aktivt övervaka nätverkstrafiken och hålla utkik efter misstänkt aktivitet.

Ta tillvara på kostnadsbesparingarna med molnet

Molntjänster har blivit mycket populära på grund av sin kostnadsbesparande potential och förmågan att leverera datatjänster på begäran – från program till resurser och infrastruktur. Molnlagringslösningar och molntjänster anses i allmänhet vara säkra och är välkända för sin flexibilitet och skalbarhet.

Varför NinjaOne?

 • Enhetlig IT-hantering
 • RMM
 • Endpoint management
 • Patchhantering
 • Backup
 • Servicedesk
 • Fjärråtkomst
 • Dokumentation
 • Programvarudistribution
 • Resurshantering

Läs mer

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).