De bästa metoderna: Framgångsrik fjärrhantering

Remote Management Best Practices blog image

Som leverantör av IT-tjänster har du förmodligen fullt upp. Den goda nyheten är att implementering av fjärrhantering inte är ytterligare en sak på din att-göra-lista; det är snarare ett viktigt verktyg för att snabbare få bort repetitiva arbetsuppgifter från din att-göra-lista. Det här inlägget ger en översikt över lösningar för fjärrhantering, viktiga komponenter i en bra och tillförlitlig lösning samt bästa praxis som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din implementering.  Proaktivitet är avgörande för IT-framgång, och att ha god insyn i de miljöer som du hanterar är ett av de mest effektiva sätten att vara proaktiv. Fjärrhantering, en programvaruagent som du kan installera på de enheter som du och ditt team hanterar, övervakar enheternas hälsa och varnar dig för potentiella problem när de uppstår. Det blir allt svårare att hålla jämna steg med IT-behoven, men om du använder en programvara för fjärrhantering för att övervaka miljöer och utföra automatiserade aktiviteter får du mer tid över till att fokusera på mer omfattande projekt. Därmed inte sagt att lösningar för fjärrstyrning löser alla problem. Även om fjärrhantering kan hjälpa dig att effektivisera dina processer, lösa problem proaktivt och minska teamets arbetsbelastning, har det vissa nackdelar. Du kan inte använda fjärrhantering om ditt nätverk är nere, eftersom det är det som tillhandahåller fjärranslutningen, och fjärrstyrningslösningar tillhandahålls i allmänhet av en tredje part. Men genom att förstå programvaran och följa bästa praxis kan du uppnå dina IT-mål med hjälp av programvara för fjärrhantering med mycket få utmaningar. 

Förståelse för lösningar för fjärrhantering

Genom att använda fjärråtkomstteknik hjälper en fjärrhanteringslösning dig och ditt team att komma åt och övervaka de endpoints som du hanterar. Många fjärrhanteringslösningar kan användas på endpoints på en annan fysisk plats, vilket är en avgörande fördel för IT-leverantörer och IT-partners. Att kunna komma åt en endpoint utan att behöva resa dit sparar enorma mängder tid på lång sikt, och att visa all relevant information på en centraliserad instrumentpanel kan förbättra effektiviteten avsevärt. Dessa fördelar finns för både molnbaserade och lokala lösningar för fjärrhantering, men det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dessa två typer av lösningar. Även om molnbaserad fjärrhantering sparar installationstid och kostnader och sannolikt är säkrare totalt sett, ger lokal fjärrhantering mer kontroll över dina data. Å andra sidan kräver lokala lösningar även regelbundet underhåll och kan gå sönder med tiden, medan molnbaserade lösningar tenderar att vara mer tillförlitliga.  För att välja rätt lösning bör du fundera över dina prioriteringar. Om du hanterar en stor och varierad grupp av kunder kan molnbaserade lösningar vara rätt väg att gå tack vare ökad flexibilitet och skalbarhet i kombination med lägre och mer förutsägbara kostnader. För IT-partners och IT-team som hanterar ett mindre antal endpoints och nätverk som är bundna av strikta riktlinjer för dataskydd kan en lokal lösning vara mer lämplig. 

Viktiga komponenter för fjärrhantering

Att hitta rätt fjärrhanteringslösning för din organisation handlar om mer än bara om lösningen är baserad i molnet eller lokalt. Du bör överväga några viktiga komponenter i en bra lösning för fjärrhantering.

 • Fjärrövervakning och varningar: För att maximera din effektivitet är det viktigt att en fjärrhanteringslösning tillhandahåller övervakning och realtidsvarningar för servrar, endpoints och andra enheter i kundens nätverk. Som en del av övervakningen bör du även kunna konfigurera proaktiva varningar för kritiska händelser och systemfel. Helst ska fjärrövervakningslösningen upptäcka problem tidigt, så att du kan åtgärda dem innan de blir till problem för organisationen.
 • Fjärråtkomst och fjärrstyrning: Att upprätta säkra fjärranslutningar till enheter och system och möjliggöra felsökning, konfiguration och underhåll på distans är kärnan i lösningar för fjärrhantering. IT-tekniker kan använda dessa funktioner i programvara för fjärråtkomst för att automatisera grundläggande arbetsuppgifter, prioritera problem och åtgärda problem på distans.
 • Patchhantering och programuppdateringar: För all programvara som är online eller alla enheter som är anslutna till ett nätverk finns det potentiella sårbarheter överallt, och det kan vara svårt att säkra varenda en. Fjärrhantering kan hjälpa till genom att automatisera patchdistributioner och programuppdateringar, vilket gör att du slipper bli upptagen. Eftersom patchhantering kan vara en utmaning har lösningar för fjärrhantering dessutom en instrumentpanel för att visa problem som ska åtgärdas och schemaläggningsfunktioner för att säkerställa att säkerhetspatchar och buggfixar appliceras i rätt tid.
 • Inventering och förvaltning av tillgångar: Spårning och hantering av hård- och mjukvarutillgångar är ofta bristfälligt hanterat i organisationer. Flera avdelningar kontrollerar och spårar ofta sina egna enheter, vilket gör det svårt för IT-teamet att hålla noggrann koll på alla enheter i miljön. Fjärrhantering ger en centraliserad plattform för enhetsspårning som bygger på automatiserad kommunikation med varje enhet. Genom att implementera IT Asset Management (ITAM ) som en del av din fjärrövervakningslösning kan ditt team generera rapporter om tillgångsinventering, licenser och garantier. Dessutom kan de ställa in varningar för licens- och garantiutgångar.

Bästa praxis för IT-fjärrhantering

Lösningar för fjärrhantering ger ett antal användbara funktioner som kan förbättra er effektivitet och kvaliteten på tjänsterna. Det finns dock en del bästa praxis som du kan följa för att se till att de miljöer och nätverk som du hanterar fungerar smidigt. 

 • Nätverkssäkerhet och åtkomstkontroll: Implementera robusta säkerhetsåtgärder för fjärranslutningar. Alla bör använda starka lösenord eller lösenfraser, flerfaktorsautentisering och privata nätverk. Tillämpa även starka autentiseringsprotokoll och kryptering.
 • Proaktiv övervakning och underhåll: Proaktivitet underlättas av din fjärrövervakningslösning, men för att få ut mesta möjliga av den bör du se till att ställa in övervakningströsklar och riktmärken för prestanda. Regelbundna hälsokontroller av systemet och underhållsaktiviteter är även bra. 
 • Integration med IT-tjänstehantering (ITSM): Anpassa IT-distanshanteringen till ITSM-ramverken och ITIL-riktlinjerna för att anpassa företagets affärsmål till bra IT-tjänster. Detta kan hjälpa er att effektivisera incident-, förändrings- och problemhantering. Följ riktlinjerna för omfattande dokumentation och katastrofplaner, så att du kan minimera driftstopp och förhindra förlust av data eller kunskap om en katastrof inträffar. 

Övervinna utmaningar inom IT-distanshantering

Även om fjärrstyrning är en fördel för er förmåga att tillhandahålla utmärkta IT-tjänster, finns det vissa utmaningar förknippade med det. Med några få justeringar och effektiv användar- och teknikerutbildning kan du dock övervinna dem. 

 • Hänsyn till bandbredd och latens: På grund av den konsekventa nätverksanslutningen och aktiviteten kommer fjärrhanteringen att förbruka en del av din bandbredd. För att lösa detta problem och minska fördröjningen kan du optimera bandbredden genom prioritering, lastbalansering eller nätverksuppgraderingar.
 • Efterlevnad och datasäkerhet: Det är svårt att hålla ett öga på användarna om de arbetar hemifrån, men genom att följa branschregler och dataskyddsstandarder och lagar kan organisationen skydda sina känsliga uppgifter trots de potentiella attackvektorer som öppnas av fjärråtkomstfunktioner. Lär användare och IT-tekniker om de möjliga riskerna med fjärråtkomst och bästa praxis för datasäkerhet för att minimera risken för en incident. 

Optimera dina IT-tjänster med fjärrhantering

Även om det kan ta tid och ansträngning att konfigurera din fjärrhanteringslösning inledningsvis, kommer de långsiktiga effekterna av optimering och effektiv integration att spara tid och resurser för dig och ditt team. Genom att utbilda tekniker och användare, betona datasäkerhet och hantera bandbreddsanvändningen kan du övervinna de mindre utmaningar som är förknippade med fjärrhantering och dra nytta av den.  När du har konfigurerat din fjärrhanteringslösning kommer den att förbättra din produktivitet och effektivitet genom automatiserade varningar, patch- och uppdateringshantering, tillgångshantering och andra funktioner. NinjaOnes kraftfulla, lättanvända RMM-programvara gör allt detta och mer därtill, så att du och ditt team enkelt kan kommunicera, övervaka alla klienters enheter och programvara från en centraliserad plattform och automatisera grundläggande men viktiga uppgifter. Med sin säkra, molnbaserade infrastruktur är NinjaOnes fjärrhanteringslösning ett mycket flexibelt och skalbart alternativ för att ta era IT-tjänster från bra till fantastiska.

Nästa steg

För att bygga upp ett effektivt och handlingskraftigt IT-team krävs en centraliserad lösning som fungerar som ett centralt redskap för att leverera IT-tjänster. NinjaOne gör det möjligt för IT-teams att övervaka, hantera, säkra och stödja alla sina enheter, oavsett var de befinner sig, utan behovet av en komplex infrastruktur på plats.

Lär dig mer om NinjaOne endpoint-hantering, ta en live tour, eller starta en gratis provperiod av NinjaOne.

Du kanske även gillar dessa inlägg

Redo att bli en IT-ninja?

Ta reda på hur NinjaOne kan hjälpa dig att förenkla din IT-hantering.
Se Demo×
×

Se NinjaOne i aktion!

Genom att skicka detta formulär accepterar jag NinjaOne:s integritetspolicy.

NinjaOne Villkor och bestämmelser

Genom att klicka på knappen ”Jag accepterar” nedan anger du att du accepterar följande juridiska villkor samt våra användarvillkor:

 • Äganderätt: NinjaOne äger och kommer att fortsätta att äga alla rättigheter, titlar och intressen i och till manuset (inklusive upphovsrätten). NinjaOne ger dig en begränsad licens att använda skriptet i enlighet med dessa juridiska villkor.
 • Begränsning av användning: Du får endast använda skriptet för dina legitima personliga eller interna affärssyften, och du får inte dela skriptet med någon annan part.
 • Republikbildning Förbud: Du får under inga omständigheter återpublicera skriptet i något skriptbibliotek som tillhör eller kontrolleras av någon annan programvaruleverantör.
 • Friskrivning från garantiansvar: Skriptet tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”, utan garanti av något slag. NinjaOne ger inga löften eller garantier om att skriptet kommer att vara fritt från defekter eller att det kommer att uppfylla dina specifika behov eller förväntningar.
 • Antagande av risk: Din användning av skriptet sker på egen risk. Du bekräftar att det finns vissa inneboende risker med att använda skriptet, och du förstår och tar på dig var och en av dessa risker.
 • Avstående och befrielse: Du kommer inte att hålla NinjaOne ansvarig för några negativa eller oavsiktliga konsekvenser till följd av din användning av skriptet, och du avstår från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du kan ha mot NinjaOne i samband med din användning av skriptet.
 • EULA: Om du är en NinjaOne-kund omfattas din användning av skriptet av det licensavtal för slutanvändare som gäller för dig (EULA).