IT-chefens cheat sheet för anställning: 6 sätt att locka till sig de bästa IT-talangerna

av Brittany Brown
6 sätt att locka till sig de bästa IT-talangerna l NinjaOne

Om du har känt att det har varit svårt att hitta nya talanger inom IT och teknik på sistone är du inte ensam. Rekrytering av IT-personal har varit en svår kamp för arbetsgivare, eftersom inflationen har lett till ökade lönekrav och ett stort antal konkurrerande erbjudanden för IT-personal.

Med ökad konkurrens är de förmåner och den ersättning du erbjuder det första steget för att få in fler kandidater genom dörren. För att sticka ut ur mängden och erbjuda ett övertygande erbjudande måste du erbjuda mer än bara gratis snacks och kaffe. Kandidater söker företag med starka värderingar och förmåner som visar respekt för sina anställda.

6 sätt att sticka ut och locka till sig de bästa IT-talangerna

Här är sex saker att tänka på nästa gång du vill anställa fler IT-talanger:

1) Erbjuda en konkurrenskraftig lön

Lönerna varierar kraftigt beroende på många olika faktorer, till exempel din plats, din befattning, din arbetslivserfarenhet med mera. Innan du lägger ut ett jobb är det viktigt att göra en konkurrensanalys av löner i ditt område och inom ditt område för att se var du står.

På webbplatser som Zippia kan du söka efter jobbtiteln (tillsammans med andra relevanta titlar) och få fram information om genomsnittslöner baserat på plats. Med denna kunskap kan du fatta ett lönebeslut som ger dig ett försprång i förhållande till konkurrenterna.

2) Var kreativ med ditt förmånspaket

När man tänker på förmåner tänker många företag på standardförmåner - sjukförsäkring (inklusive tand- och synförsäkring), betald ledighet, föräldraledighet och pensionsförmåner. Men eftersom kandidaterna har många olika företag att välja mellan är ett unikt förmånspaket ett bra sätt att sticka ut.

Några alternativ kan vara:

  • Stipendium för internet- eller telefonabonnemang för distansanställda
  • Dagar för psykisk hälsa i hela företaget
  • Ersättning för fitness
  • Ergonomiska skrivbordstillbehör, t.ex. ett ståbord
  • Årliga prestationsbonusar

3) Flexibilitet att arbeta på distans

Enligt en undersökning som utfördes av Bowman Williams 2021(PDF) planerade 68,57% av de tillfrågade MSP:arna att använda sig av modellen med arbete hemifrån.

Denna betoning på distansarbete återfinns i Owl Labs rapport 2021 State of Remote Work, där vi konstaterar att 57% av de anställda som har återvänt till kontoret föredrar att arbeta hemifrån. En av fyra respondenter skulle säga upp sig från sitt jobb om de inte längre kunde arbeta på distans efter pandemin.

När du anställer nya medarbetare är det viktigt att vidga dina horisonter och öppna upp potentialen för distansarbetare. Som en extra fördel för din organisation har du dessutom möjlighet att välja från en mycket bredare talangpool.

4) Förmedla ditt företags kultur och uppdrag

I takt med att arbetsmarknaden blir ett slagfält för företag som letar efter de bästa talangerna tittar kandidaterna inte bara på de fördelar som en organisation kan erbjuda, utan även på hur organisationen fungerar.

Kandidaterna kan vara mer noggranna när det gäller att hitta en företagskultur som passar deras moral, värderingar och behov. Om du har en kraftfull mission och en unik företagskultur kan det vara mer sannolikt att kandidaterna vill investera sin värdefulla tid i din organisation.

5) Skapa en plan för omfattande karriärutveckling

Kandidater vill veta att organisationen de arbetar för ser till deras bästa, vilket innebär mer än bara de dagliga förmånerna som ni kan erbjuda. De flesta kandidater söker möjligheter att utvecklas i sin karriär, oavsett om det är genom direkta befordringar eller omfattande utbildningsmöjligheter.

Var så öppen som möjligt om hur du kan utvecklas inom företaget, särskilt om din organisation har lagt tonvikten på att befordra internt.

6) Kommunicera alla unika möjligheter som finns på jobbet

Erbjuder din organisation utbildningsprogram eller certifieringar för en mycket nischad IT-funktion? Har ni etablerade, väl fungerande arbetsflöden som kan förbättra IT-upplevelsen? Kommer den nyanställde att kunna arbeta med ny och innovativ teknik?

IT omfattar ett brett spektrum av specialiteter, från cybersäkerhet till databasadministratörer, och kandidater söker ofta erfarenhet som hjälper dem att växa inom den specialitet de önskar. Genom att ge dem en inblick i de unika erfarenheter som din roll kan ge dem kommer kandidaterna att bli mer benägna att söka.

Få ytterligare tips, exempel från verkligheten, exempel på arbetsbeskrivningar med mera

Det är onödigt att säga att det kan vara ett stort åtagande att anställa nya medarbetare, och det här är bara toppen av isberget. Att locka till sig talanger är bara första steget på en mycket lång resa. Om du ska anställa IT-personal och vill ha fler råd kan du läsa vår nya guide för anställning och bibehållande av IT-personal.

Den här guiden innehåller en rad olika tips om hur du kan locka till dig - och behålla - fler tekniska talanger, tillsammans med arbetsmallar och resurser:

  • Exempel på arbetsbeskrivningar
  • Exempel på intervjufrågor
  • Och mycket mer!

NinjaOne är utsedd till #1 inom RMM, Endpoint Management och Patch Management

Övervaka, hantera och säkra alla dina enheter, var som helst

NinjaOne gives you complete visibility and control over all your devices for more efficient management.

För många lösningar på för många ställen?

Se hur överflödet av IT-verktyg påverkar din verksamhet och lär dig vad du kan göra för att lösa detta.