Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

Wat is Endpoint Management? Beveilig De Endpoints van Uw Organisatie Op Afstand

Endpoint Management featured image

Hardware Asset Management - NinjaOne

De algehele gezondheid en beveiliging van elk apparaat hebben een invloed op de hele organisatie. Als een endpoint niet in goede gezondheid verkeert, kan dat een aanzienlijk beveiligingsrisico vormen. Zo ontdekte het IDC dat endpoints zoals laptops, desktops of mobiele apparaten aan de oorsprong liggen van 70% van de succesvolle inbreuken. Omdat deze endpoints vaak dienen als toegangspoort voor een beveiligingsinbreuk, is een krachtig endpoint management essentieel voor de huidige moderne organisaties.

Wat is Endpoint Management?

Endpoint management omvat de volgende acties: het ter beschikking stellen, monitoren, beveiligen, updaten en troubleshooten van endpoints om een IT-omgeving te beveiligen. Het IT-team van een organisatie voert dit proces uit om ervoor te zorgen dat alle endpoints in goede gezondheid verkeren. Daarom is het noodzakelijk om uw netwerk te beveiligen tegen inbreuken op de beveiliging en de uptime en productiviteit te ondersteunen.

Voorbeelden van Endpoints

Een endpoint is een eenheid op afstand die is verbonden met een computernetwerk of toepassingen. Voorbeelden van endpoints zijn:

 • Laptops
 • Desktops
 • Tablets
 • Smartphones
 • Smartwatches
 • Werkstations
 • Servers
 • Apparaten van Internet of Things (IoT)

Wat is Endpoint Management Software?

Endpointmanagementsoftware is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de taken van het endpointmanagementproces uit te voeren. De software monitort voortdurend de apparaten in een IT-omgeving en controleert de status van uw endpoints. Hierdoor kunt u uw IT-omgeving proactief beheren en problemen oplossen voordat ze escaleren.

Waarom is endpoint management belangrijk?

Endpoint management is van cruciaal belang voor organisaties omdat het een uitstekend beeld geeft van de status en gezondheid van apparaten. Via dit beheer bent u op de hoogte van alle endpoints en kunt u preventief actie ondernemen om uw endpoints te beveiligen. Software-updates bijhouden en problemen verhelpen leidt tot veiligere apparaten en een veiligere IT-omgeving.

Nu steeds meer mensen hun apparaten meenemen naar het werk, is het voor IT-teams een uitdaging om netwerken te beveiligen en het aantal beveiligingsrisico’s is hierdoor geëscaleerd. Deze bedreigingen zijn ook geavanceerder dan ooit tevoren. Daarom moeten er beleidsmaatregelen worden ingevoerd zodat er endpointbeveiliging is voor het op afstand werkend personeel.

In een studie over endpointbeveiliging stelde Ponemon vast dat 68% van de organisaties hun gegevens of IT-infrastructuur gevaar had laten lopen door endpointaanvallen. Omdat deze aanvallen zo alledaags zijn, is endpoint management noodzakelijk geworden om uw organisatie te beschermen.

Wie heeft endpoint management nodig?

Naarmate het gebruik van technologie en digitale gegevens in diverse organisaties en bedrijfstakken toeneemt, hebben de meeste van hen baat bij endpoint management. Endpoint management is nodig voor vrijwel elke organisatie die endpointapparaten heeft die verbonden zijn met hun netwerk of toepassingen. Belangrijke industrieën die baat hebben bij het gebruik van endpoint management zijn:

Informatietechnologie

Aangezien de IT-sector voor zijn dagelijkse activiteiten gebruikmaakt van technologie en digitale middelen, moeten ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de toegang tot hun digitale gegevens wordt bijgewerkt, hersteld en beveiligd. Bovendien kan één gecompromitteerd endpoint gevolgen hebben voor het hele bedrijf. Door vooraf stappen te ondernemen kan dus worden voorkomen dat beveiligingsrisico’s klantgegevens of bedrijfsprocessen in gevaar brengen.

Bankwezen, financiële diensten, verzekeringen

Banken en andere financiële instellingen slaan gevoelige persoonlijke en financiële informatie op voor klanten en het bedrijf in het algemeen. Als deze informatie niet efficiënt wordt beveiligd, kan er misbruik van worden gemaakt, wat kan leiden tot enorme verliezen. Dit kan nare gevolgen hebben voor klanten en mogelijk catastrofaal zijn voor bedrijven in de sector van het bankwezen, financiële diensten, verzekeringen. Daarom helpt de garantie dat de endpoints van deze sector worden gemonitord, hersteld, bijgewerkt en beveiligd om deze verliezen te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Gezondheidszorg

De privé-gezondheidsinformatie van patiënten wordt opgeslagen in een grote databank in de gezondheidszorg. Artsen en andere zorgverleners hebben via verschillende endpoints toegang tot deze informatie. Als de beveiliging van één endpoint wordt gecompromitteerd, wordt ook de patiëntinformatie gecompromitteerd. Dat is een schending van de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), die werd ingevoerd om de privacy van de patiënt te beschermen en tegelijk om een goede doorstroming van informatie mogelijk te maken, zodat de patiënt de allerbeste zorg kan ontvangen. Endpoint management ondersteunt ook updates en herstellingen voor deze endpoints zodat deze informatie altijd toegankelijk blijft en wordt gegeven aan degenen die ze nodig hebben.

Onderwijs

De onderwijssector is ook verleidelijk voor hackers vanwege de grote hoeveelheid beveiligde gegevens die deze organisaties verzamelen. Met persoonlijke informatie over vroegere en huidige studenten of personeelsleden, cijfers en puntengemiddelden, verslagen en andere gevoelige informatie kunnen scholen voortdurend blijven functioneren. Bovendien nemen academische instellingen de verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid en integriteit van deze vertrouwelijke informatie. Endpoint management is een cruciaal onderdeel van een effectieve strategie voor cyberbeveiliging in het onderwijs.

Detailhandel

Steeds meer mensen in de detailhandel maken gebruik van nieuwe apparatuur en technologie om klanten te helpen en zakelijke verantwoordelijkheden uit te voeren. Endpoint management zorgt voor vlotte en succesvolle transacties met consumenten in deze bedrijven. Het ondersteunt ook bedrijfsprocessen en verhoogde productiviteit. Met een groeiend aantal onbekende aanvallen die de bedrijfsstroom in gevaar kunnen brengen, overwegen detailhandelaars vaak om endpoint management te implementeren als onderdeel van hun beveiligingsoplossingen.

Overheid

Overheidssectoren hebben hun gebruik van technologie en digitalisering van organisatorische informatie opgevoerd. IT-gebruik bij de overheid brengt tal van voordelen met zich mee, zoals automatisering en een centrale plaats om informatie op te slaan. Er zijn echter veiligheidsrisico’s verbonden aan het gebruik ervan voor de opslag van vertrouwelijke informatie. Overheden over de hele wereld hebben te maken gehad met verschillende cyberaanvallen die opgeslagen informatie in gevaar brachten. Endpoint management is een uitstekende oplossing voor verschillende branches om gegevens te beschermen en cyberveiligheid te verhogen.

Technologie en software

Software- en technologiebedrijven. Terwijl steeds meer mensen ervoor kiezen om op afstand, thuis of elders te werken, neemt ook de behoefte aan veilige gegevensbescherming in deze branche toe. Het is in deze branche van cruciaal belang om de privé- en gevoelige informatie van zowel klanten als werknemers te beschermen. Het implementeren van endpoint management is een verstandige preventieve maatregel om dit te bereiken.

Bouw en Industrie

Mensen die in de bouw en de industrie werken, zijn gewoonlijk niet allemaal samen op één plaats. Ze werken meestal sterk verspreid op locatie of in een fabriek. Daarom kan het uitdagend zijn om ervoor te zorgen dat alle apparaten die binnen het bedrijf worden gebruikt, up-to-date en veilig zijn. Endpoint management monitort en beheert, bijvoorbeeld, de verspreide technologie-apparaten vanaf één enkele locatie.

Professionele Diensten

De term “professionele diensten” omvat accountants, advocaten, enz., of bedrijven die activiteiten verrichten zoals consulting en rekrutering. Werknemers van deze organisaties hebben gevoelige gegevens op hun apparaten terwijl ze ook naar het buitenland reizen of thuis werken om hun taken uit te voeren. Aangezien bedrijfsleden zich niet op een centrale locatie bevinden, kan endpoint management op afstand actief werken aan de bescherming van deze apparaten die belangrijke beveiligde gegevens bevatten.

Overige branches

Er zijn nog vele andere branches die baat kunnen hebben bij de implementatie van endpoint management in hun organisatie. Zo zouden bijvoorbeeld bedrijfstakken met meerdere locaties of campussen, met een zeer verspreid personeelsbestand en/of een groot percentage werknemers die op locatie werken, hier veel baat bij hebben. Bovendien kan elke organisatie die endpoints heeft endpoint managementsoftware gebruiken om snel technische problemen op te lossen of beveiligingsrisico’s te stoppen. Hierdoor kunnen organisaties het goed blijven doen zonder een onverwachte onderbreking of beveiligingsincident.

Hoe Kiest u Software voor Endpoint Management

Elke organisatie die afhankelijk is van technologie om te werken of inkomsten te genereren, zal baat hebben bij endpoint managementsoftware, maar de behoeften van elke organisatie zijn anders, en elke beslissing moet die behoeften weerspiegelen. Als u hebt besloten dat endpoint management de endpoint security van uw organisatie ten goede zou komen, dan zijn er enkele elementen waarmee u rekening moet houden bij de keuze van een softwareoplossing, waaronder:

 • Organisatietype
 • Aantal endpoints
 • Locatie van de endpoints (lokaal of op afstand)
 • Schaalbaarheid
 • Beveiligingsbeheer
 • Herstelbehoeften
 • Prijs
 • Automatisering
 • Of het beheer zal samenvallen met uw huidige IT-producten

Endpoint Managementsoftware van NinjaOne

Met endpoint managementsoftware kunt u uw digitale activa en informatie van uw organisatie beveiligen en beschermen. U kunt al uw endpoints tegelijk monitoren, proactief beheren en herstellen, waardoor verliezen door downtime worden voorkomen. Verder fungeert het ook als hoeksteen van een effectieve cyberbeveiligingsstrategie.

Ninja Endpoint Management is een volledig cloudgebaseerde oplossing voor endpoint management die u helpt uw digitale gegevens te beveiligen. Dankzij de intuïtieve gebruikerservaring en gecentraliseerde console kunt u de endpoints van uw organisatie eenvoudig op één locatie beheren en ondersteunen. Meld u vandaag nog aan voor een gratis trial of een gratis demo van Ninja Endpoint Management.

Volgende stappen

Het opbouwen van een efficiënt en effectief IT-team vereist een gecentraliseerde oplossing die fungeert als uw kerndienstleveringstool. NinjaOne stelt IT-teams in staat om al hun apparaten te monitoren, beheren, beveiligen en ondersteunen, waar ze ook zijn, zonder de noodzaak van complexe on-premises infrastructuur.

Leer meer over NinjaOne Endpoint Management, bekijk een live rondleiding, of start uw gratis trial van het NinjaOne-platform

Wellicht ook interessant voor u

Bent u klaar om een IT-Ninja te worden?

Ontdek hoe NinjaOne u kan helpen IT-Management te vereenvoudigen.

NinjaOne Terms & Conditions

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).