Bekijk een demo×
×

Zie NinjaOne in actie!

Door dit formulier in te dienen geef ik aan akkoord te gaan met het privacybeleid van NinjaOne.

Wat Is NIS2?

Wat is NIS2? Banner

Om haar inwoners, organisaties en instellingen beter te beschermen, heeft de Europese Unie (EU) haar standpunt over cyberbeveiliging aangescherpt met de introductie van NIS2 de onlangs verbeterde richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging. Dit wetgevingskader is een antwoord op de evoluerende cyberdreigingen die niet lijken af te nemen.

In dit artikel leggen we uit wat NIS2 inhoudt en hoe het wordt gebruikt om een sterk, uniform raamwerk voor cyberbeveiliging in de hele EU op te zetten.

Wat is NIS2?

NIS2 is een bijgewerkte versie van de oorspronkelijke richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging, aangepast aan de veranderende uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging. Het nieuwe ontwerp weerspiegelt het engagement van de Europese Unie om de veerkracht van kritieke infrastructuur en digitale diensten te versterken in het licht van moderne cyberdreigingen.

Deze update schetst aanvullende eisen en verantwoordelijkheden voor organisaties in specifieke sectoren die van vitaal belang worden geacht voor het functioneren van de maatschappij en de economie. Deze sectoren vormen een integraal onderdeel van de allesomvattende strategie van de NIS2-richtlijn om cyberrisico’s aan te pakken en de beveiliging van netwerken en informatiesystemen te garanderen.

Doel van de NIS2-richtlijn

Nu cyberaanvallen steeds gebruikelijker en geraffineerder worden, moedigt de EU bedrijven aan om hun cyberbeveiliging te verbeteren. De NIS2-richtlijn is bedoeld om een gemeenschappelijk draaiboek voor cyberbeveiliging voor de EU op te stellen. Hiermee hoopt de EU samenwerking en het delen van informatie tussen lidstaten te bevorderen om gegevens veilig te houden.

Vereisten voor NIS2

De NIS2-richtlijn stelt verschillende eisen aan organisaties. Deze omvatten het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om de impact van cyberincidenten te voorkomen en te minimaliseren, het opstellen van incidentbestrijdingsplannen, het regelmatig uitvoeren van risicobeoordelingen en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun netwerken en informatiesystemen.

Sectoren die moeten voldoen aan NIS2

De NIS2-regels gelden voor belangrijke sectoren als energie, transport, banken, gezondheidszorg en digitale infrastructuur. Aangezien deze sectoren van cruciaal belang zijn voor de samenleving en de economie, kunnen storingen in hun netwerken en informatiesystemen tot ernstige problemen leiden. NIS2 is een formele manier om stabiliteit en veiligheid op deze essentiële gebieden te garanderen.

De NIS2-richtlijn begrijpen

Om effectief door het regelgevingslandschap te kunnen navigeren, moet u de uitgebreide reikwijdte van de NIS2-richtlijn begrijpen, aangezien deze zowel publieke als private entiteiten omvat die essentiële diensten leveren binnen de EU.

Reikwijdte en toepasselijkheid van de NIS2-richtlijn

De reikwijdte van de NIS2-richtlijn is breed en is van toepassing op zowel publieke als private bedrijven die essentiële diensten aanbieden in de EU. Deze regels gelden ook voor organisaties in het digitale domein, waaronder online marktplaatsen, zoekmachines of clouddiensten.

Belangrijkste verplichtingen onder de NIS2-richtlijn

Volgens de NIS2-richtlijn moeten organisaties geschikte en redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de risico’s voor hun netwerken en informatiesystemen aan te pakken. Dit omvat:

 • Risicobeheer: Entiteiten moeten risicobeoordelingen uitvoeren en maatregelen implementeren om hun netwerk en informatiesystemen te beheren en te beveiligen.
 • Rapportage van incidenten: Organisaties zijn verplicht om significante incidenten te melden aan de bevoegde autoriteit, zodat er snel en effectief kan worden gereageerd op cyberbedreigingen.
 • Samenwerking en informatie-uitwisseling: Samenwerking tussen lidstaten en bevoegde autoriteiten is verplicht en bevordert een proactieve aanpak van cyberbeveiliging door het uitwisselen van informatie en beste praktijken.
 • Beveiligingsmaatregelen voor digitale dienstverlenerss: Aanbieders van digitale diensten, waaronder online marktplaatsen, zoekmachines en clouddiensten, moeten specifieke beveiligingsmaatregelen treffen om de algehele veerkracht op het gebied van cyberbeveiliging te vergroten.
 • Beveiligingseisen voor exploitanten van essentiële diensten: Exploitanten van essentiële diensten moeten zich houden aan specifieke beveiligingseisen om de bescherming van kritieke infrastructuur en diensten te waarborgen.
 • Plannen voor respons bij incidenten: Entiteiten zijn verplicht om incidentbestrijdingsplannen op te stellen en bij te houden, waarin procedures worden beschreven die moeten worden gevolgd in het geval van een cyberbeveiligingsincident.
 • Audit en certificering: Bepaalde entiteiten kunnen worden onderworpen aan audit- en certificeringsvereisten, waarmee naleving van de NIS2-richtlijn wordt aangetoond en de paraatheid op het gebied van cyberbeveiliging wordt versterkt.

Handhavingsmechanismen

Om te voldoen aan de NIS2-richtlijn te voldoen moeten de lidstaten bevoegde nationale autoriteiten aanwijzen die belast zijn met het toezicht op en de handhaving van de richtlijn. Deze autoriteiten zijn bevoegd om audits, inspecties en onderzoeken uit te voeren en sancties en boetes op te leggen voor niet-naleving. De richtlijn moedigt ook samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten aan om de preventie, detectie en reactie op cyberincidenten te stroomlijnen.

Sancties

Niet-naleving van de NIS2-richtlijn kan leiden tot aanzienlijke boetes. Lidstaten kunnen boetes, administratieve maatregelen of andere sancties opleggen, waarvan de zwaarte kan variëren op basis van de mate van niet-naleving en de impact ervan. Bedrijven moeten zich proactief houden aan de NIS2-richtlijn om het risico op mogelijke financiële gevolgen en reputatieschade te beperken.

De reis naar naleving beginnen

Door de volgende stappen te volgen en een proactieve benadering van cyberbeveiliging te stimuleren, kan uw organisatie met vertrouwen door de regelgeving navigeren en effectieve maatregelen implementeren om aan de vereisten van de NIS2-richtlijn te voldoen.

Maak een kloofanalyse

Ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de NIS2-richtlijn begint met het uitvoeren van een grondige kloofanalyse. Dit houdt in dat de bestaande cyberbeveiligingsmaatregelen worden vergeleken met de vereisten van de richtlijn en dat wordt vastgesteld op welke gebieden de richtlijn niet wordt nageleefd of welke zwakke plekken er zijn. De inzichten die worden verkregen uit de kloofanalyse zijn van onschatbare waarde, werpen licht op de huidige beveiligingsstatus en helpen bij het prioriteren van inspanningen voor herstel.

Training en procesveranderingen implementeren

Na het identificeren van de hiaten moeten organisaties geschikte trainingsprogramma’s en procesaanpassingen uitvoeren om de tekortkomingen aan te pakken. Denk hierbij aan het aanbieden van cyberbewustzijnstrainingen aan werknemers, het bijwerken van beveiligingsbeleid en -procedures en het invoeren van veilige codeerpraktijken. Consistente training en bewustmakingsinitiatieven zullen een cyberbeveiligingscultuur binnen de organisatie bevorderen, zodat werknemers goed voorbereid zijn om potentiële bedreigingen te herkennen en erop te reageren.

Investeren in digitale transformatie

Organisaties kunnen hun netwerken en informatiesystemen veiliger en veerkrachtiger maken door cloud-gebaseerde oplossingen te omarmen en gebruik te maken van multi-factor authenticatie en gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machine learning om bedreigingen te herkennen en af te handelen. Zo’n digitale transformatie verbetert niet alleen de cyberbeveiliging, maar biedt ook mogelijkheden voor bedrijfsgroei en innovatie.

Zorg voor strenge rapportage

Naleving van de NIS2-richtlijn vereist dat organisaties rapportagemechanismen instellen. Dit omvat het implementeren van systemen om cyberbeveiligingsincidenten te monitoren en te rapporteren, het regelmatig beoordelen van kwetsbaarheden en het delen van informatie met bevoegde autoriteiten en andere relevante belanghebbenden. Het opzetten van rigoureuze rapportageprocessen zorgt voor tijdige detectie van en respons op cyberincidenten en vergemakkelijkt de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen organisaties en autoriteiten.

FAQs

Wat is de NIS2-richtlijn?

De Europese Unie heeft met de NIS2-richtlijn een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de cyberbeveiliging. Deze nieuwe verordening is een update van de oorspronkelijke richtlijn voor netwerk- en informatiesystemen (NIS). Het richt zich op een breder scala aan sectoren en digitale diensten, zoals energie, transport, bankieren en digitale infrastructuur. Het doel? De paraatheid op het gebied van cyberbeveiliging vergroten, de manier waarop nationale autoriteiten cyberdreigingen aanpakken verbeteren en een cultuur van beveiligingsbewustzijn creëren.

Wanneer treedt NIS2 in werking?

De NIS2-richtlijn werd van kracht op 16 januari 2023. Maar er ligt een cruciale deadline in het verschiet: op 17 oktober 2024 moeten de EU-lidstaten NIS2 hebben opgenomen in hun nationale wetgeving. Voor bedrijven en organisaties in de EU is het van vitaal belang om deze deadline te halen om mogelijke boetes te voorkomen en hun reputatie te beschermen.

Wie moet zich aan de regels houden?

Als u in de EU bent en deel uitmaakt van sectoren zoals energie, transport, financiën, gezondheid en digitale infrastructuur, let dan goed op. De NIS2-richtlijn deelt organisaties in twee groepen in: Essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten. Essentiële entiteiten zijn over het algemeen groter (denk aan 250 werknemers en een omzet van €50 miljoen of meer), terwijl Belangrijke entiteiten kleiner maar nog steeds significant zijn, meestal met meer dan 50 werknemers. Zelfs kleinere organisaties die van cruciaal belang zijn voor een lidstaat kunnen worden opgenomen.

Hoe bereid u zich voor op NIS2?

Klaar om NIS2-compliant te worden? Begin met het beoordelen van uw huidige cyberbeveiligingsbeleid en identificeer eventuele hiaten. Ontwikkel uitgebreide risicomanagementstrategieën en werk uw bedrijfscontinuïteitsplannen bij. Vergeet de beveiliging van de toeleveringsketen niet en het belang van het trainen van uw personeel in cyberhygiënepraktijken. Regelmatige updates en het effectieve gebruik van encryptietechnologieën zijn ook van groot belang.

Compliance beheren met behulp van NinjaOne

De beveiligingsoplossing van NinjaOne biedt uitgebreid IT-beheer voor ondernemingen en vereenvoudigt de complexiteit van cyberbeveiliging. Met robuuste functies zoals bewaking en beheer op afstand, kwetsbaarheidsbeoordelingen en incidentrapportage, stellen we organisaties in staat om moeiteloos compliance na te leven.

NinjaOne is op maat gemaakt voor richtlijnen zoals NIS2 en biedt een holistische oplossing die ontworpen is om de cyberbeveiligingsmaatregelen in zowel on-site als externe werkomgevingen te versterken. Of het nu gaat om het beheren van incidenten, het bewaken van kwetsbaarheden of het bevorderen van samenwerking, wij zijn een betrouwbare bondgenoot voor bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en proactieve beveiligingsmaatregelen. Ontdek meer over NinjaOne’s IT-beveiligingstools voor bedrijven.

Volgende stappen

Het opbouwen van een efficiënt en effectief IT-team vereist een gecentraliseerde oplossing die fungeert als uw kerndienstleveringstool. NinjaOne stelt IT-teams in staat om al hun apparaten te monitoren, beheren, beveiligen en ondersteunen, waar ze ook zijn, zonder de noodzaak van complexe on-premises infrastructuur.

Leer meer over NinjaOne Endpoint Management, bekijk een live rondleiding, of start uw gratis trial van het NinjaOne-platform

Wellicht ook interessant voor u

Bent u klaar om een IT-Ninja te worden?

Ontdek hoe NinjaOne u kan helpen IT-Management te vereenvoudigen.

NinjaOne Terms & Conditions

By clicking the “I Accept” button below, you indicate your acceptance of the following legal terms as well as our Terms of Use:

 • Ownership Rights: NinjaOne owns and will continue to own all right, title, and interest in and to the script (including the copyright). NinjaOne is giving you a limited license to use the script in accordance with these legal terms.
 • Use Limitation: You may only use the script for your legitimate personal or internal business purposes, and you may not share the script with another party.
 • Republication Prohibition: Under no circumstances are you permitted to re-publish the script in any script library belonging to or under the control of any other software provider.
 • Warranty Disclaimer: The script is provided “as is” and “as available”, without warranty of any kind. NinjaOne makes no promise or guarantee that the script will be free from defects or that it will meet your specific needs or expectations.
 • Assumption of Risk: Your use of the script is at your own risk. You acknowledge that there are certain inherent risks in using the script, and you understand and assume each of those risks.
 • Waiver and Release: You will not hold NinjaOne responsible for any adverse or unintended consequences resulting from your use of the script, and you waive any legal or equitable rights or remedies you may have against NinjaOne relating to your use of the script.
 • EULA: If you are a NinjaOne customer, your use of the script is subject to the End User License Agreement applicable to you (EULA).