Gecentraliseerd IT-beheer voor Overheid en Lokale Overheden

Informatietechnologie is het fundament waarop nationale en lokale overheden steunen om essentiële diensten te verlenen voor de hun gemeenschappen. Ninja biedt de toolset die IT-leiders in de overheid nodig hebben om hun volledige IT-portfolio centraal te monitoren, patchen en beheren

Overheid en Lokale Overheid gebouw imago